Wat kunt u doen - Heleen Verburg

advertisement
Wat kunt u doen om de bijen te helpen?
- Plant in uw tuin of op uw balkon planten die bijen aantrekken. Informatie over welke planten dat
zijn, kunt u krijgen in ieder tuincentrum. Ook als u in de stad woont, draagt dit enorm bij aan een
betere bijenstand. Stadsbijen doen het momenteel beter dan bijen op het platteland door de grotere
varieteit in de tuinen!
- Dring er bij uw gemeente op aan dat wegbermen en dijken niet te vroeg in het seizoen gemaait
worden, en dat plantsoenen niet alleen onderhoudsARM maar vooral bijenvoedselRIJK aangeplant
worden.
- Er is een groot tekort aan imkers. Heeft u er weleens aan gedacht bijen te houden? Het is een
ongelooflijk boeiende hobby die niet veel tijd vraagt en zeer veel voldoening geeft. Voor meer
informatie: www.bijenhouden.nl
Download