Folder bijenhot!

advertisement
2 paar; zijn
bruin
‘berookt’.
1 paar
Vleugels
Sterk
behaard;
beharing
vormt vaak fel
gekleurde
banden.
Bijna geen
beharing; fel
geelzwart
gekleurd
achterlijf.
Meestal licht
behaard; vaak
geelzwart
gekleurd.
Beharing en
kleur
Alleen vrouwtjes hebben
angel; kunnen meerdere
keren steken maar enkel
als je ze vast neemt.
Alleen vrouwtjes hebben
angel; kunnen meerdere
keren steken; kunnen
agressief zijn.
Hebben geen angel;
mannetjes noch
vrouwtjes kunnen
steken.
Steekgedrag
Kenmerken
Groep Insecten
2 paar
Licht tot sterk
behaard.
Alleen vrouwtjes hebben
angel; ze steken pas in
uiterst bedreigende
situaties.
Zweefvliegen
2 paar
Licht behaard.
Wespen
Solitaire bijen
2 paar
Hommels
Honingbijen
Alleen vrouwtjes hebben
angel; kunnen daar één
keer mee steken; doen
dit enkel als ze zich
bedreigd voelen.
Nectar en
stuifmeel.
Nectar en
organisch
afval.
Nectar en
stuifmeel.
Niet bestrijden.
Niet bestrijden;
zelden nodig.
Door brandweer
laten bestrijden.
Niet bestrijden
(steken niet).
Bestrijden
Nectar en
stuifmeel.
Niet bestrijden;
door imker laten
verwijderen.
Voedsel
Nectar en
stuifmeel.
Honingbijen, solitaire bijen, hommels, wespen
en zweefvliegen.
Honingbijen, solitaire bijen,
hommels,wespen en zweefvliegen
Altijd nuttig …
Honingbijen leven in grote kolonies met een koningin
(vruchtbaar vrouwtje), werksters (onvruchtbare vrouwtjes) en
darren (mannetjes).
De honingbij is de belangrijkste schakel in het
bestuivingsproces en levert ons bovendien honing en
koninginnengelei (voedings- en geneesmiddel), bijenwas
(voor kaarsen, boenwas cosmetica, …) bijengif (geneesmiddelenindustrie).
Solitaire bijen vormen een grote groep inheemse
bijen die allemaal solitair leven. Bij deze soorten maakt
ieder vrouwtje een apart nest. Net als honingbijen zijn
de solitaire bijen erg belangrijk voor de bestuiving van
planten. In Vlaanderen zijn er ongeveer 300 soorten
solitaire bijen.
Hommels leven in kleine eenjarige kolonies. Veel
hommelsoorten trekken direct naar twee- en meerjarige
planten omdat deze meer nectar te bieden hebben. Hommels
specialiseren zich per soort vaak ook op één of enkele
plantensoorten.
Zweefvliegen hebben een typische manier van
vliegen. Ze kunnen ter plaatse en zelfs achteruit
vliegen. Larven voeden zich met bladluizen. Volwassen
zweefvliegen leven van stuifmeel en nectar. Zij spelen
ook een belangrijke rol bij de bestuiving.
De wesp is nuttig voor het ‘opkuisen’ van de natuur.
Het is een heel belangrijke natuurlijke insectenbestrijder.
De wespen van één enkel nest kunnen bijvoorbeeld op enkele
uren tijd duizenden muggen doen verdwijnen.
Soms vervelend …
Om zo min mogelijk insecten aan te trekken en de kans op een prik te verminderen
volgen enkele tips:
 Draag geen felgekleurde of zwarte kledij. Wit, groen en lichtbruin zijn minst
aantrekkelijk voor insecten.
 Vermijd grote, bruuske en zwaaiende bewegingen bij het naderen van een
insect.
 ‘Schiet’ insecten met de vinger van uw lichaam.
 Blijf weg van nestingangen.
 Let extra op in de buurt van afgevallen fruit, vuilnisbakken, etenswaren en
zoete drankjes.
 Dood geen wesp, bij of hommel in de buurt van een nest want bij
bedreiging wordt een geur verspreid die soortgenoten aantrekt en aanzet
tot steken.
 Wees extra oplettend als u allergisch bent.
Bestrijding
Wespen
Wespennesten worden door de brandweer verdelgd en
eventueel verwijderd. Bij de verdelging wordt gebruik
gemaakt van stuifpoeder dat in de vliegopening van het nest
wordt aangebracht. Wespen nemen het poeder met hun
behaarde poten mee naar binnen. Het wespenpoeder werkt
in op het zenuwstelsel van de wespen en na één tot drie dagen zijn alle wespen en
wespenlarven gedood. De interventie voor het verwijderen van wespennesten is
kosteloos.
Voor het verdelgen van wespennesten kan je de brandweer
bellen op het nummer 03/711.02.02
Waarschuwing: het zelf bestrijden van wespen is niet zonder risico
aangezien wespen zeer agressief kunnen worden
Honingbijen
Wanneer je een bijennest opmerkt, kunnen deze gemakkelijk
door een imker weggenomen en verplaatst worden. Enkel
wanneer ze een ernstige bedreiging vormen voor de mens
mag men ze vernietigen. Als er een bijenzwerm in uw tuin
hangt, kan de brandweer vragen aan een imker om het nest
te komen ophalen
Eerste hulp bij een steek
Algemeen
 Symptomen: rode, jeukende, pijnlijke zwelling op de plaats van de steek;
 Actie: steekplaats afkoelen (ijskompres), niet wrijven of krabben; eventueel
pijnstillende zalf aanbrengen.
 Bijensteek: zo snel mogelijk angel verwijderen door een wegschrapende
beweging met de vingernagel of met pincet (gifzakje niet platknijpen!).
Allergische reactie
 Symptomen: grote zwelling (+10 cm), jeuk, netelroos, acute niesbuien,
neusloop, braken, diarree, duizeligheid, …
 Actie: zwelling afkoelen, anti-allergisch geneesmiddel innemen, arts
verwittigen bij aanhoudende zwelling (+24 uur), bij symptomen op afstand
(= elders dan het steekgebied) of bij gekende overgevoeligheid.
 Anafylactische shock is een sterke reactie op een wespen- of bijensteek
(angst, verwardheid, zweten, braakneigingen, bewustzijnsdaling, snel en
oppervlakkige ademhaling, snelle en soms moeilijk voelbare hartslag, …)
Overweeg altijd om een arts te raadplegen of de hulpdiensten te
verwittigen bij een steek in de halsstreek of mond- en keelholte, want
de zwelling zou de luchtwegen kunnen afsluiten.
Hommels
Hommels steken enkel als je ze vast neemt. Het bestrijden
van hommels is daarom ook niet nodig en zal pas gebeuren
als ze een ernstige bedreiging vormen.
Solitaire bijen
Solitaire bijen komen enkel in de natuur voor en worden ook wel
wilde bijen genoemd. Zij steken pas in uiterst bedreigende situaties
(vb. bij verplettering). Zij moeten dan ook niet bestreden worden
Zweefvliegen
Zweefvliegen zijn totaal ongevaarlijk voor de mens. Zij steken niet. Vandaar dat zij
ook niet moeten bestreden worden.
Bijen, hommels en zweefvliegen spelen een belangrijke rol in het
bestuivingsproces en zijn daardoor een belangrijke schakel in het milieu.
Daarom worden ze slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verdelgd.
Download