HKZ-certificaat voor Heimerstein/Kastanje in Rhenen

advertisement
Kwaliteit Heimerstein/Kastanje bewezen
HKZ-gecertificeerd door Keurmerkinstituut
Heimerstein/Kastanje in Rhenen heeft op 28 december het HKZ-certificaat
ontvangen. Het certificaat laat zien dat Heimerstein/Kastanje intern de zaken
goed op orde heeft, dat de cliënt centraal staat en dat de organisatie
voortdurend en systematisch werkt aan verbetering van haar zorg- en
dienstverlening.
‘De mens- en zorgvisie van de organisatie klinkt door in alles wat de medewerkers
uitdragen’, was de mening van de auditoren van het Keurmerkinstituut, een
onafhankelijke instelling die de certificering heeft uitgevoerd. De auditoren waren
onder de indruk van de passie van de medewerkers voor hun werk en de manier
waarop wordt gecommuniceerd met cliënten met een zware verstandelijke beperking.
Heimerstein/Kastanje maakt deel uit van Stichting de Opbouw: een landelijke
instelling werkzaam op drie gebieden: jeugdgezondheidszorg, verstandelijk
gehandicaptenzorg en verpleging en verzorging. Binnen Stichting de Opbouw maakt
Heimerstein/Kastanje deel uit van de werkmaatschappij gehandicaptenzorg. In
Rhenen, Wageningen en Veenendaal levert ze zorg en ondersteuning op het gebied
van wonen, dagbesteding en werk. Daarnaast biedt ze thuiszorg, naschoolse opvang
en logeermogelijkheden. Op dit moment heeft Heimerstein/Kastanje de zorg voor
ruim 300 cliënten. Andere organisaties die deel uitmaken van de werkmaatschappij
gehandicaptenzorg zijn de Schakel (Huis ter Heide) en de gezinsvervangende
tehuizen De Leyen (Bilthoven), Molenhoek (Mijdrecht) en Ridderspoor
(Maartensdijk).
Heimerstein/Kastanje is een organisatie in beweging. Dat getuigt onder andere het
plan voor sloop en nieuwbouw op de hoofdlocatie in Rhenen. Felix Thieme, directeur:
‘Ondanks het feit dat we trots zijn op het behalen van het resultaat, blijven we bezig
met de verdere ontwikkeling van kwaliteit.’
Noot voor de redactie, niet ter publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Felix Thieme, directeur
werkmaatschappij gehandicaptenzorg, of met
Dirkjan Beumer, sectormanager cliëntondersteuning Heimerstein/Kastanje, telefoon
(0317) 681 911 of e-mail [email protected]
Download