Neusspray vervangt traditionele griepprik

advertisement
Neusspray vervangt
traditionele griepprik
Elk jaar krijgt een groot aantal 65-plussers en mensen
uit risicogroepen de griepprik. Die beschermt hen
tegen gevolgen van de meest voorkomende griep­
virussen. Het Groningse bedrijf Mucosis ontwikkelt
een neusspray die de traditionele prik moet ver­
vangen. De neusspray zorgt voor betere bescherming
tegen griepvirussen en is een stuk minder vervelend
om toe te dienen dan een injectie.
Betere bescherming en gebruiksvriendelijk
Het idee van de neusspray komt voort uit een onderzoek van de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Biomade Technology
Foundation. Het biotechbedrijf Mucosis is opgezet om het idee van
de neusspray verder te ontwikkelen. Dr. Kees Leenhouts, mede­
oprichter van Mucosis, was betrokken bij het onderzoek aan de RUG
en Biomade. “Het belangrijkste voordeel van het griepvaccin dat wij
ontwikkelen, is dat het een betere bescherming biedt tegen het
griepvirus dan de traditionele griepprik. De neusspray wordt aan­
gebracht in de holtes en de slijmvliezen van de luchtwegen, daar
waar het virus het lichaam binnendringt. Verder is de neusspray veel
gebruiksvriendelijker dan de prik. Veel mensen, vooral kinderen,
zijn bang voor naalden. Voor hen is de neusspray dus echt een
uitkomst.”
Eerste klinische studies
Mucosis kan het griepvaccin ontwikkelen met financiële steun van de
overheid. Leenhouts: “Met het Innovatiekrediet van Agentschap NL
kunnen we de eerste klinische studies met het vaccin bekostigen.
In de preklinische fase hebben we het medicijn op dieren getest,
en inmiddels zijn we zo ver dat we de eerste klinische studie op
gezonde volwassenen uitvoeren. Voor een nieuw medicijn op de
markt kan worden gebracht, moet het een lange weg van klinische
studies afleggen. Bij de eerste studies staat de veiligheid van het
medicijn voorop, daarna komt pas aan de orde of het ook werkt.
Daar gaan meestal jaren overheen.”
Maar dat is het waard, want er is steeds meer vraag naar griepprik­
ken. Daarom verwacht Leenhouts dat er op termijn veel interesse
voor het griepvaccin zal zijn, ook in het buitenland. Hiervoor heeft
Mucosis al contacten met grote farmaceutische bedrijven lopen.
Technologie is geschikt voor alle virussen
Structurele partners zijn essentieel
Mucosis heeft al een aantal vaste partners, waaronder het
UMC Groningen, het UMC St. Radboud in Nijmegen, het Center
for Vaccine Development van de Universiteit van Baltimore en het
Italiaanse ­biotechbedrijf Okairos. “Maar we zijn met hen nog geen
specifiek partnerschap voor de ontwikkeling van het griepvaccin
aangegaan”, zegt Leenhouts. “Pas als de eerste klinische trial is
­afgerond, kunnen we concrete afspraken maken met partners.”
Structurele partnerschappen zijn van groot belang bij de ontwikke­
ling van een medicijn, want het testen kost miljoenen euro’s.
Maar voorlopig zit Mucosis nog middenin de klinische onderzoeken
om de veiligheid en werkzaamheid van het griepvaccin te valideren.
Overigens richt het bedrijf zich niet alleen op de ontwikkeling van
het griepvaccin. “Nasale vaccins kunnen in principe voor allerlei
soorten virussen, bacteriën en parasieten worden toegepast.
Denk bijvoorbeeld aan pneumokokken, malaria of het respiratoir
­syncytieel virus. Mocht ons griepvaccin een succes zijn, dan kunnen
we onze technologie in de toekomst breder toepassen.”
Nederland innoveert: denk, doe, verdien!
2
Dit is een publicatie van:
Agentschap NL
NL Innovatie
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | Den Haag
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag
T +31 (0)88 602 80 00
E [email protected]
www.agentschapnl.nl
Agentschap NL | januari 2012
Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan
Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.
Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL
voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om
duurzaamheid, innovatie en inter­nationaal. Agentschap NL
is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en
overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken
en wet- en regelgeving.
De divisie NL Innovatie helpt ondernemend Nederland bij
­innovaties. Met geld, kennis en contacten.
Download