Technische fiche

advertisement
Technische fiche
Wij feliciteren u met de aankoop van een
Fluvoo douchewarmtewisselaar. Fluvoo is één
van de economisch meest interessante vormen
van energiebesparing. De terugverdientijd is erg
kort.
Met de toepassing van Fluvoo worden er minder fossiele brandstoffen verbrand. De voorraad
fossiele brandstoffen is beperkt en het broeikaseffect, met in de toekomst alle gevolgen van
dien, wordt verminderd.
1. Over Fluvoo
1.1 Inleiding
1.2 Algemeen
1.3 Beschrijving
1.4 Aansluitingen
1.5 Materialen en afmetingen
1.6 Veiligheid en legionella
1.7 Drukverlies
1.8 Onderhoud en reiniging
2
2. Installatie van Fluvoo
2.1 Systemen A,B en C
2.2Opstelling
2.3 Bevestiging
2
2
2
3
4
4
4
4
5
3. In een notendop.
5
6
6
7
Figurenlijst
Fig 1. - Opbouw / doorsnede Fluvoo - douchepijp
Fig 2. - Algemeen / Systeem A
Fig 3. - Werking
Fig 4. - Aansluitingen
Fig 5. - Drukverlies
Fig 6. - Systeem A
Fig 7. - Systeem B
Fig 8. - Systeem C
Fig 9. - Maatvoering / vooraanzicht tussen twee vloeren
1
Fig 10.- Maatvoering / zijaanzicht, bevestigd aan de muur
Algemeen
Technische fiche
Over Fluvoo
1. Over Fluvoo
1.1 Inleiding
Bij douchen wordt gemiddeld 60 liter water van
38 tot 40°C gebruikt. Dit douchewater wordt direct
afgevoerd naar de riolering, waarmee veel warmte
verloren gaat. Door het afvoerwater door een Fluvoo
koperen buitenbuis
leidingwater
voering
koperen binnenbuis
afvalwater douche
lucht
Ø 5cm
douchewarmtewisselaar te laten stromen kan deze
warmte worden overgedragen op het water dat
naar de ketel gaat en naar de koudwateraansluiting
van de douchemengkraan. Deze warmteoverdracht
Fig 1. - Opbouw / doorsnede Fluvoo - douchepijp
vindt plaats bij gelijktijdige stroming, dus tijdens het
douchen.
1.2 Algemeen
De Fluvoo - douchepijp heeft een lengte van 2.1m en
kan alleen in verticale stand worden gebruikt. Fluvoo
4
is daarom, in het algemeen, alleen geschikt voor
CV-ketel moet
voorverwarmd water
minder opwarmen
warmteterugwinning uit douchewater van een douche
op de bovenverdieping. Bij voorkeur wordt Fluvoo
zo dicht mogelijk bij de douche-afvoerplug geplaatst,
verslepen is echter toegestaan. Normaliter wordt
CV-ketel
de Fluvoo - buis alleen aangesloten op de doucheplaats. Indien de douche is geïntegreerd in het bad
toevoer
warm water
en er geen separate douche aanwezig is, kan Fluvoo
ook op het bad worden aangesloten (beluchten is
nodig). Bij aanvang van het douchen duurt het even
voordat Fluvoo een bijdrage levert in de opwarming
van het koude water. Hierdoor blijft de temperatuur
van het douchewater enige tijd stijgen. Het toepassen
van een thermostatische mengkraan wordt daarom
aanbevolen. Bij toepassing van Fluvoo moet men
rekening houden met de tapdrempel van de warmwaterbereider. Het kan voorkomen dat de benodigde
energie (bijmenging warmwater) lager wordt dan
3
voorverwarmd water
bedient douche en CV-ketel
de minimaal leverbare energiehoeveelheid van de
warmwater-bereider (uitschakelpunt brander). Dit kan
temperatuurschommelingen van het douchewater
veroorzaken.
1.3 Beschrijving
2
Fluvoo bestaat in principe uit twee concentrische
buizen, een binnen- en een buitenbuis. Door de bin-
koud water wordt
opgewarmd door
warm afvalwater
nenbuis stroomt het afvalwater van de douche naar
beneden. Door de ruimte tussen de twee concentrische buizen stoomt het koude leidingwater in de rich-
1
ting van de ketel en mengkraan van de douche. (zie
toevoer
koud water
fig. 1, Opbouw) Het bijzondere van Fluvoo is dat er
een dubbele scheiding is tussen afvalwater en drinkwater. De warmtewisselaar bestaat dus uit 3 buizen.
afvoer afvalwater
- riolering
Rondom de binnenbuis is een dunwandige buis,
de zogenaamde voering aangebracht.
2
Fig 2. - Algemeen / Systeem A
Algemeen
Technische fiche
Over Fluvoo
In de minieme ruimte tussen de voering en de binnenbuis bevindt zich lucht. Als de binnenbuis lek is wordt
dit zichtbaar omdat er afvalwater uit de warmtewisselaar druppelt. Het afvalwater kan dus niet bij het
voorverwarmd
drinkwater
langs de binnenste buis
stroomt warm douche
afvalwater als een dunne
film met grote snelheid
naar beneden
leidingwater komen. Het grote voordeel van de dubbele scheiding is dat de warmtewisselaar rechtstreeks
op de binnenriolering mag worden aangesloten (zie
fig. 3, Werking). Er is dus geen open verbinding nodig
in de binnenriolering. Elke Fluvoo douchewarmtewisselaar is voorzien van een sticker met eigen nummer.
Deze sticker moet leesbaar blijven, indien deze niet
leesbaar is vervalt de garantie.
Fig 3. - Werking
toevoer
koud drinkwater
1.4 Aansluitingen
afvoer afvalwater
- riolering
De drinkwateraansluitingen moeten demonteerbaar
zijn. Zoals te zien is in fig. 4, Aansluitingen moet in de
drinkwatertoevoerleiding een controleerbare terugslagklep (type EA) en een afsluiter worden opgenomen. Let op: dit vervangt niet de inlaatcombinatie die
nodig is voor een combiketel of voorraadtoestel. De
warmtewisselaar is aan de secundair te ledigen door
beide aansluitingen van het drinkwater te demonteren, waarop het apparaat leeg kan stromen. De
hoeveelheid drinkwater die uit het apparaat stroomt,
is minder dan 1 liter. De aansluitingen van het drinkwater zijn niet conische G1/2, inwendige schroefdraad
(zie fig. 9, p6, Maatvoering). Er wordt aanbevolen
alleen fittingen met een niet conische draad te monteren. Er mag geen hennep voor het afdichten van de
schroefdraad worden gebruikt. Er wordt een maximaal aanhaalmoment van 120 Nm aanbevolen. Ter
bescherming van de aansluitnippel op de warmtewisselaar mag het aanhaalmoment niet hoger zijn dan
<1m
150 Nm en bij aandraaien een contrasleutel gebruiken.
Afvoerleidingen moeten demonteerbaar zijn. De
beluchter
toevoer van het afvalwater naar Fluvoo moet via de
zogenaamde rotator gebeuren. Deze wordt samengesteld uit de meegeleverde onderdelen, zie fig. 9,
p6, Maatvoering voor montage. De rotator zorgt
voor een roterende beweging van het afvalwater aan
de ingang van de Fluvoo , waardoor het afvalwater
tegen de wand van de binnenbuis wordt geslingerd
en over de hele lengte van de binnenbuis langs de
wand naar beneden stroomt. Dit is belangrijk voor het
rendement.
terugslagklep
en afsluiter
Indien gewenst kan beluchting van het afvoergedeelte
tussen de stankafsluiter van de doucheplaats en
Fluvoo door toepassing van een beluchter worden
gerealiseerd. (zie fig. 4, Aansluitingen) De beluchter
moet vertikaal boven de warmtewisselaar worden
gemonteerd en mag niet lager worden geplaatst
dan 1m onder de bovenzijde van de douchebak.
De beluchter kan geplaatst worden bij de rotator.
3
Fig 4. - Aansluitingen
Algemeen
Technische fiche
Over Fluvoo
1.5 Materialen en afmetingen
Fluvoo is volledig vervaardigd uit koper. De uitwendige diameter van de binnenbuis is 50mm en kan
daarmee direct op de standaard PP en PVC pijpmaten
van de binnenriolering met manchet worden aangesloten. Voor afmetingen en verdere details wordt
verwezen naar de figuren.
1.6 Veiligheid en legionella
Voorkomen moet worden dat in ruststand van de
douchepijp (geen stroming van koud water) de
temperatuur niet hoger wordt dan 25°C. Fluvoo
mag daarom niet in de buurt van warmtevoerende
leidingen, op warme oppervlakten of in ruimtes met
constante hoge ruimtetemperaturen (>25°C) worden
gemonteerd. De koudwaterleiding, aansluitingen en
buitenwand van de Fluvoo mogen daarom niet worden geïsoleerd.
1.7 Drukverlies
Uit bijgaande figuur (zie fig. 5, Drukverlies) is het
drukverlies af te lezen van Fluvoo , drinkwaterzijdig.
Omdat Fluvoo een grote ontwerpmiddellijn heeft
van 50mm is er in het algemeen geen leiding parallel
nodig, tenzij een zogenaamde regendouche wordt
toegepast. Controleer in dat geval ook of het drukverlies drinkwaterzijdig niet te hoog is. In dat geval kan u
best een Fluvoo douchewarmtewisselaar met middenaansluiting toepassen.
0
Fig 5. - Drukverlies
1.8 Onderhoud en reiniging
Ten gevolge van vervuiling aan de binnenzijde van
Fluvoo kan het rendement teruglopen. Echter, het
afvalwater van de douche stroomt met hoge snelheid,
meer dan 1 m/s langs de wand van de binnenbuis.
Dit is vergelijkbaar met de watersnelheden in een
vaatwasser. In twee seconden passeert het water door
Fluvoo waardoor er geen vuil bezinkt. De douchepijp
is in hoge mate zelfreinigend. Mocht er toch, door
welke oorzaak dan ook vervuiling optreden, dan kan
er gespoeld worden met een reinigingsmiddel op
basis van zeep. Schoonmaakmiddelen op basis van
schuur- of polijstmiddelen wordt afgeraden.
Deze kunnen aan de wand blijven kleven waardoor
de werking van Fluvoo kan afnemen.
Het aansluiten van een wasbak op Fluvoo wordt
afgeraden. Resten scheerzeep en tandpasta zijn zeer
stroperig en kunnen daarom aan de wand van de
binnenbuis blijven kleven.
4
5
10
15
20
debiet(l/min)
Installatie
Technische fiche
Installatie van Fluvoo
2. Installatie van Fluvoo
2.1 Systemen A,B en C
De inlaatzijde van de Fluvoo - douchepijp kan worden aangesloten op het drinkwaterleidingsysteem in
de woning. De uitlaatzijde kan op meerdere wijzen
worden gerealiseerd, namelijk:
A. Gecombineerde aansluiting op de koudwateraan
sluiting van de douchemengkraan en het warm-
watertoestel (zie fig. 6, Systeem A).
B. Separate aansluiting van de koudwateraansluiting
op het warmwatertoestel (zie fig. 7, Systeem B).
C. Separate aansluiting van de koudwateraansluiting
op de douchemengkraan (zie fig. 8, Systeem C).
De grootste besparing met Fluvoo wordt echter
verkregen door systeem A toe te passen.
voorverwarmd water
bedient douche
Fig 6. - Systeem A
5
Fig 7. - Systeem B
voorverwarmd water
bedient CV-ketel
Fig 8. - Systeem C
Installatie
Technische fiche
Installatie van Fluvoo
2.2 Opstelling
8cm
Fluvoo wordt beschouwd als een apparaat en
aansluiting op de afvoer
van de douche Ø 5cm
moet zo nodig eenvoudig vervangen kunnen worden.
12cm
De ruimte waarin de douchewarmtewisselaar wordt
opgesteld moet voldoende groot zijn (voor precieze instructies verwijzen wij naar Fig. 9 en 10,
Maatvoering) zodat inspecties goed zijn uit te voeren
en zo nodig Fluvoo eenvoudig vervangen kan wor-
aansluiting
voorverwarmd water
G1/2 inw.
den. De toegang moet zonder veel ingrepen gerealiseerd kunnen worden. In de praktijk zien wij soms dat
van vloer tot plafond
minimaal 238cm
187cm
lengte 210cm
Fluvoo totaal wordt opgesloten en niet toegankelijk
is. Dit is niet toegestaan. Om dezelfde reden wordt
garantie niet verstrekt.
plug
1cm
aansluiting
koudwaterleiding
G1/2 inw.
Opstellingsplaatsen:
• koker of schacht (mits koker of schacht is voorzien
min.
11 cm
van een afneembaar paneel)
• vaste kast
• koof (mits voorzien van afneembaar paneel)
• technische ruimte
Fig 9. - Maatvoering / vooraanzicht tussen twee vloeren
• trapkast, plaatsing d.m.v. toepassing van een lepe
hoek bij een trap met bovenkwart.
• meterkast
— indien er rekening wordt gehouden met com
partimentering of indeling van 8cm
de meterkast.
— indien de te onderhouden onderdelen makkelijk
aansluiting op de afvoer
bereikbaar zijn.
van de douche Ø 5cm
12cm
— indien er bij montage- en onderhoudswerkzaamrotator
heden geen schade kan ontstaan aan de overige
installaties en leidingen
— indien deaansluiting
indeling van de meterkast is afgestemd
voorverwarmd water
G1/2 inw.
met de nutsbedrijven.
Het kan noodzakelijk zijn de
tot plafond
meterkast iets groter te maken dan gebruikelijk.van vloer
minimaal 238cm
plug
1cm
beugel
Als de meterkast
is voorzien van een afleverings187cm
lengte 210cm
set voor stadsverwarming is het niet toegestaan
Fluvoo in de
meterkast te plaatsen.
aansluiting
koudwaterleiding
G1/2 inw.
2.3 Bevestiging
min.
11 cm
Fluvoo wordt met twee beugels bevestigd aan de
5 à 6,5cm
aansluiting op de
binnenriolering Ø 5cm,
schuifmof
wand (zie Fig. 10, p6, Maatvoering). Hierbij is het van
belang dat de Fluvoo - buis goed verticaal wordt
gemonteerd, dat wil zeggen binnen 1°.
6
Fig 10. - Maatvoering / zijaanzicht, bevestigd aan de muur
5 à 6,5cm
Installatie
Installatie van Fluvoo
3. In een notendop.
•Fluvoo plaats je best erg goed toegankelijk,
zodat deze ten alle tijde eenvoudig gemonteerd
en gedemonteerd kan worden.
•Voorzie een afsluiter en controleerbare terugslagklep (type EA) die tevens goed toegankelijk
zijn.
•Fluvoo wordt best geplaatst in een ruimte
waarvan de temperatuur normaliter niet boven
de 25°C is.
•Let op het drukverlies drinkwaterzijdig en de
afvoercapaciteit in geval van een regendouche.
•De waterleidingaansluitingen worden bij voorkeur met een rechte schroefdraad en zonder
hennep uitgevoerd, zo kan het aanhaalmoment
beperken tot 120 à 150 Nm.
Indien u opmerkingen of aanvullingen heeft
op deze handleiding horen wij dat graag.
fluvoo.be — [email protected]
volg ons op Twitter
Fluvoo wordt exclusief verdeeld in België
en Luxemburg door:
VEPA, Wachtebekestraat 115, Zelzate
Tel. +32 (0)9 345 56 25
vepasanitair.be — [email protected]
Fabrikant - Hei-Tech BV
7
Technische fiche
Download