Betrokkenheid werknemers creëren: 15 tips

advertisement
Betrokkenheid
werknemers
creëren:
15 tips
Het is belangrijk om medewerkers te hebben die betrokken zijn bij de organisatie. Maar
wat is de juiste manier om je mensen te binden? Veel bedrijven stoppen geld en moeite
in het vergroten van die betrokkenheid. Toch levert dat lang niet altijd het verwachte (en
liefst meetbare) succes op.
Wat helpt (en wat niet) om betrokkenheid te creëren bij werknemers:
1. Leuke cadeautjes en personeelsfeesten creëren geen hoge betrokkenheid bij
medewerkers. Werkervaringen waar zij voldoening uit halen wel.
2. Medewerkers verwennen, zoals ouders kinderen verwennen, zorgt niet voor
betrokken medewerkers. Daarmee creëer je slechts kinderachtige medewerkers
voor wie het nooit genoeg is.
3. Alles doet ertoe op gebied van betrokkenheid, omdat iedere interactie,
iedere communicatie, elke beslissing in potentie de betrokkenheid van
medewerkers kan beïnvloeden – positief of negatief.
4. Betrokkenheid wordt in elk contact met de werknemer opgebouwd. Of
beschadigd.
5. Betrokkenheid zonder vertrouwen is onmogelijk. En voor beide geldt: het komt
te voet en gaat te paard. Oftewel: wat met veel moeite is opgebouwd kan door
één domme actie teniet gedaan worden.
6. Vraag medewerkers wat er volgens hen nodig is om hun betrokkenheid te
vergroten. Besef wel dat je alleen waardevolle informatie krijgt als je een veilige
omgeving creëert, waarin ze openhartig kunnen spreken.
7. Als je medewerkers niet om feedback vraagt, vraag je om moeilijkheden.
8. Vraag medewerkers alleen om hun mening als je er ook echt iets mee gaat
doen.
9. Verwacht niet van medewerkers dat ze om jou of om je doelstellingen geven als
ze het gevoel hebben dat je niet om hen geeft.
10. Probeer medewerkers niet alleen maar het gevoel te geven dat ze er toe doen.
Ontwerp hun functies zodanig en geef hen voldoende autonomie zodat ze er echt
toe doen.
11. De organisatie is geen zorginstelling voor werknemers met problemen. En je bent
een manager, geen therapeut. Kortom: hou het zakelijk. Er moet ook gewoon
geld verdiend worden.
12. Onzekerheid zorgt voor angst. Angstige medewerkers zijn niet bezig met het
realiseren van organisatiedoelstellingen. Ze zijn bezig met hun eigen angst.
13. Onzekerheid is vaak het gevolg van slechte communicatie. Doe daar als eerste
iets aan.
14. Als medewerkers weten ‘waarom’ zij iets doen, kunnen zij makkelijker bedenken
‘wat’ ze moeten doen en ‘hoe’ dat moet.
Klik hier voor een korte uitleg van Simon Sinek over Why, How and What.
15. Als je als manager de betrokkenheid van medewerkers verbeteren concentreer je
dan op datgene waar je zelf controle over hebt, en niet op zaken die buiten je
invloedssfeer liggen.
Bron: TLNT-HR
Download