Vragenlijst - Motoriek.nl

advertisement
Vragenlijst Neurologische Remedial Teaching
Voornaam
Achternaam
Adres
Woonplaats
E-mailadres
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
Leeftijd
Geboortedatum
Groep/klas
School
Wat vindt uw kind van gymnastiek?
Welke interesses/hobby’s heeft uw kind?
Is uw kind lid van een (sport)vereniging ?
Op welke verenigingen heeft uw kind gezeten?
Met welke ervaringen? Vermeld ook eventuele
elftallen, niveaus, banden e.d..
Welke plaats heeft het kind in het gezin;
broers en zusters + leeftijden
Motoriek.nl
Baarsjesweg 254 hs 1058 AB Amsterdam
Vragen Neurologische Remedial Teaching
BLAD 1
Algemeen
•gebruik deze stip om te plakken
1
Zijn er in de directe familie anderen met leerproblemen?
2
Waren er medische problemen gedurende de zwangerschap?
3
Was het geboorteproces ongewoon of erg lang?
4
Is het kind te vroeg, te laat geboren? (meer dan 14 dagen te vroeg of meer dan 10 dagen te laat)
5
Was het geboortegewicht van uw kind minder dan 5 pond?
6
Had uw kind in de eerste weken van zijn/haar leven moeite met zuigen of moeite het eten binnen te houden?
7
Vroeg uw kind in de eerste 6 maanden constant uw aandacht?
8
Heeft uw kind de fase van het kruipen op de buik of het kruipen op de handen en voeten overgeslagen?
9
Was uw kind laat met leren lopen (later dan 16 maanden)?
10
Was uw kind laat met leren praten?
(2 tot 3 woordjes in een zin rond 18 maanden wordt gezien als laat)
11
Had uw kind na zijn 6-7 jaar nog moeite zichzelf aan te kleden, schoenveters vast te maken, knoopjes dicht te doen?
12
Heeft uw kind last van allergieën?
13
Heeft uw kind een sterke reactie gehad op één van de inentingen?
14
Zoog uw kind nog op de duim boven de leeftijd van 5 jaar?
15
Plaste uw kind nog wel eens in bed boven de leeftijd van 5 jaar?
(antwoord ook "Ja" als het sporadisch voorkwam)
16
Heeft uw kind last van wagenziekte?
Motoriek.nl
Baarsjesweg 254 hs 1058 AB Amsterdam
JA
NEE
Vragen Neurologische Remedial Teaching
BLAD 2
Boven de 7 jaar:
17
Heeft uw kind moeite (gehad) met leren klokkijken op een gewone (analoge) klok?
18
Had uw kind moeite om te leren fietsen (tweewielige fiets)?
19
Heeft uw kind veel last (gehad) van keel/neus/oor infecties?
20
Heeft uw kind in de eerste 3 maanden een ziekte doorgemaakt met hoge koorts, delirium of stuiptrekkingen?
21
Heeft uw kind moeite een (tennis)bal te vangen, moeite met de gymlessen?
22
Moeite met stilzitten, zelfs voor een korte periode?
23
Reageert uw kind overdreven heftig bij een onverwacht hard geluid?
24
Heeft uw kind moeite met (leren) lezen?
25
Bijt uw kind op de nagels (of heeft het dat gedaan)
JA
NEE

















Als je bovenstaande vragen zeven of meer keren met "Ja" heeft beantwoord, is er een grote kans dat je kind voor deze therapie in
aanmerking komt. Tijdens het intakegesprek wordt dieper ingegaan op de vragenlijst. Verder wordt je verteld wat je van de
therapie kunt verwachten en hoe het verdere verloop van de behandeling zal zijn.
Elise van Weene I Motoriek.nl
Motorisch remedial teacher I docent Lichamelijk opvoeding I Neurologisch ontwikkelings therapeut
Motoriek.nl
Baarsjesweg 254 hs 1058 AB Amsterdam
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards