bezoek in Korbeek-Lo Koninklijk

advertisement
Koninklijk bezoek in Korbeek-Lo
Wist je dat koning Albert I bij het begin van de Eerste Wereldoorlog een paar nachten in Korbeek-Lo
heeft doorgebracht? Op het domein Hottat (Bieststraat Korbeek-Lo), waar nu de sauzenfabrikant
Vandemoortele woont, stond vroeger het kasteel van de familie Dieudonné. En die waren goed
bevriend met de koning. Het verblijf van de koning op het kasteel was trouwens de rechtstreekse
aanleiding om de vlakbij gelegen Wolvestraat om te dopen tot Koning Albertlaan.1
Voor de Eerste Wereldoorlog
Het Domein Hottat is een kasteelpark in
het gehucht de Biest, op de grens van
Korbeek-Lo, Lovenjoel en Pellenberg. De
heren van Korbeek-Lo hebben lange tijd
verbleven op het Hof de Biest te KorbeekLo. In 1914 was het kasteel eigendom van
de familie Dieudonné. Baron Pierre Oscar
Maximilien de Dieudonné de Corbeek over
Loo, in de volksmond ‘Pikke den Baron’
genoemd, werd in Leuven geboren in
1872 en overleed te Kortenberg in 1953.
Hij was gehuwd met gravin Mathilde
Pauline Isabelle de Beauffort. Zij hadden
één zoon, Emmanuel.
De baron was burgemeester van Korbeek-Lo van 23 mei 1914 tot 20 oktober 1914.
Tijdens de afwezigheid aan het front van de baron was Denonville Edmond, dienstdoend
burgemeester (van buiten de gemeenteraad aangeduid) van 20 oktober 1914 tot 16 november 1918.
Daarna was hij opnieuw burgemeester van Korbeek-lo van 28 december 1918 tot 31 januari 1920.
De Eerste Wereldoorlog
Op 5 augustus 1914, de dag nadat De Duitsers België binnenvielen, verliet de koning Brussel en
vestigde zijn hoofdkwartier in het
stadhuis van Leuven. Omwille van
de goede banden met de familie de
Dieudonné, verbleef hij die dagen
regelmatig op het kasteel in
Korbeek-Lo. Koning Albert bleef
regelmatig slapen op het kasteel;
andere nachten bracht hij door bij
de burgemeester van Leuven in de
Vital Decosterstraat.2
1
2
http://home.scarlet.be/~fhermans/hottat.html
BRONNE p. 124, GALET p. 112 en DEWINTER en VANDERWEGEN p. 35
De aanwezigheid van Albert in Korbeek-Lo zorgde voor heel wat militaire bedrijvigheid in en rond het
kasteel. Boodschappers kwamen af en aan van het front en het hoofdkwartier in Leuven. De koning
werd vanzelfsprekend steeds vergezeld door (een deel van) zijn staf: generaal Galet, de militaire
raadgever van de koning; een luitenant-generaal, vleugeladjudant van de koning; een majoor en een
luitenant van het departement van de opperstalmeester; twee kapiteins, ordonnans officieren; en
een kapitein van de gendarmerie, die het koninklijk escorte van 70 gendarmen aanvoerde. Het park
rondom het kasteel werd bewaakt door een bataljon infanterie.3 Eén van deze infanteristen, Guillaume
Fieremans, schreef enkele postkaarten (met afbeelding van het kasteel!) naar zijn ouders en kloeg dat het maar
een saaie boel was op het kasteel.
Voor een gewone soldaat was het misschien saai, maar voor de stafofficieren allerminst. In die dagen werd er
immers druk overleg gepleegd met de Fransen over een gezamenlijke strategie. In die context
ontving Albert bijvoorbeeld op 8 augustus de Franse kolonel, die boodschappen van het Franse
hoofdkwartier kwam brengen.4 De koning en zijn staf waren dag en nacht bezig met krijgsplannen.
Wachtposten in het kasteelpark zagen op een nacht de militaire adviseur van de koning, Galet, in een
lang flanellen hemd ijsberend met een pijp in zijn mond de kaarten bestuderen.5 In de periode dat
Albert in Leuven en Korbeek-Lo verbleef, rukten de Duitsers steeds verder op, ondanks het Belgische
succes bij Halen (12 augustus). Bij Sint-Margriete-Houtem (18 augustus) leden de Belgen zware
verliezen en de Duitsers kwamen nu heel dichtbij.6
Vernieling van het kasteel
Het Belgische leger was genoodzaakt zich terug
te trekken richting de vesting Antwerpen. Op 19
augustus rond 5u ’s morgens verliet de koning
Leuven en was het vanzelfsprekend ook gedaan
met de logeerpartijen in onze gemeente. Voor
de Dieudonné’s was het echter verre van
afgelopen. Hun kasteel viel – net zoals vele
huizen in Korbeek-Lo – ten prooi aan de
oprukkende Duitsers. Schilderijen van grote
meesters, schatten van oudheidkundige verzamelingen, goud- en zilverwerk, kostbaar meubilair, …
het werd allemaal geplunderd en zoveel mogelijk naar Duitsland weggevoerd. Daarna werd het
kasteel in brand gestoken. Wat restte, was een rokende puinhoop. Enkel de toren in het park, van
waaruit de vader van de baron sterrenkundige waarnemingen had gedaan, bleef gespaard.7 De lange
koperen verrekijker die er op stond, zou wel door de Duitsers zijn meegenomen.8 Het is mogelijk dat
het verblijf van de koning aanleiding was voor de verwoesting van het kasteel. Gedurende 3
opeenvolgende dagen liet een hoge Duitse officier zich trouwens vanuit Leuven naar de ruïne
brengen, waar hij zijn schildersezel installeerde en de verwoeste omgeving schilderde.9
3
BRONNE p. 124 en GALET p. 112.
GALET p. 105.
5
BRONNE p. 130.
6
DE SCHAEPDRIJVER p. 74-75 en 92 en BRONNE p. 130.
7
DEWINTER en VANDERWEGEN p. 35.
8
NACKAERTS p. 119.
9
DEWINTER en VANDERWEGEN p. 35.
4
Tot zover het koninklijk bezoek in Korbeek-Lo. Hoe het verder gaat met de Dieudonné’s, lees je in
een latere bijdrage. Volgende maand hebben we het over de gevechten in Korbeek-Lo. Tot dan!
Auteur: Bart Vandenbempt (werkgroep Oorlog & Vrede - april 2014)
Bibliografie:
BRONNE, Carlo: Albert Ier, le roi sans terre, Brussel, 1983.
DEWINTER, Jos en VANDERWEGEN, Cyriel: De Eerste Wereldoorlog te Bierbeek, Korbeek-Lo, Lovenjoel
en Opvelp, Bierbeek s.d.
Generaal GALET, Emile: S.M. le roi Albert, commandant en chef devant l’invasion allemande, Parijs,
1931.
JORIS, Guido en KENNIS, Joris: Korbeek-Lo en zijn fanfare. Geschiedenis en cultuur. Leuven, s.d.
NACKAERTS, P. Frans: “De uitkijktoren te Korbeek-Lo” in: Oost-Brabant. Bind- en werkblad van de
Oost-Brabantse Werkgemeenschap, 3 (1966) 4, p. 119.
Website Afrit Korbeek-Lo: http://home.scarlet.be/~fhermans/hottat.html
Download