Prakticum SQL

advertisement
Practicum SQL Les 7
DOWNLOAD eerst de database keuzepakket van www.evertkok.nl/informatica en download.
Beschouw de volgende database Leerlingendatabase met de enige tabel Leerlingen tabel.
De structuur van de tabel ziet er als volgt uit :
Je ziet dat de tabel 3 velden bevat namelijk id van het type autonummering, naam van het type
string en profiel van het type string.
Bovendien staat er voor id een sleutel vermeld. Deze sleutel geeft aan dat de waarde in dit
veld uniek moet zijn.
Je ziet dat je links boven in Access kunt overschakelen van de ontwerpweergave naar de
gegevensbladweergave. In de gegevensbladweergave zijn de gegevens echt zichtbaar.
Om in deze tabel een query uit te voeren kun je kiezen voor query maken in de
ontwerpweergave.
Voeg dan een tabel toe , de leerlingentabel.
En kies linksboven voor SQL.
Vul de SQL opdracht in en bekijk het resultaat.
Syntax.
In Access eindigt een SQL opdracht altijd met een ;
We gaan in deze les gegevens verwijderen.
De SQL-opdracht die daarbij gebruikt wordt is DELETE FROM
In Access wordt de volgende toelichting gegeven:
DELETE, instructie
Hiermee maakt u een verwijderquery waarmee records worden verwijderd uit een
of meer tabellen die in de FROM-component staan vermeld en die voldoen aan de
WHERE-component.
Syntaxis
DELETE [tabel.*]
FROM tabel
WHERE criteria
De instructie DELETE heeft de volgende argumenten:
Argument
tabel
tabel
criteria
Beschrijving
De optionele naam van de tabel waaruit records worden verwijderd.
De naam van de tabel waaruit records worden verwijderd.
Een expressie die bepaalt welke records moeten worden verwijderd.
Aanvullende informatie
DELETE is vooral nuttig wanneer u een groot aantal records wilt verwijderen.
Als u een volledige tabel uit de database wilt verwijderen, kunt u de Executemethode gebruiken met een DROP-instructie. Als u de volledige tabel verwijdert,
gaat de structuur echter verloren. Wanneer u DELETE gebruikt, worden alleen de
gegevens verwijderd en blijven de tabelstructuur en alle tabeleigenschappen, zoals
veldkenmerken en indexen, intact.
Bijvoorbeeld:
Je wilt een record toevoegen
De SQL-opdracht luidt nu:
DELETE FROM leerlingen
WHERE Id =333;
Je kunt ook e tabel in keer verwijderen met de op dracht DROP table
Bijvoorbeeld
Drop leerlingen;
Met deze opdracht wordt de tabel leerlingen verwijderd.
Probeer nu eens de volgende opdrachten met behulp van een Query uit te voeren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Verwijder een leerling met id = 4 .
Verwijder alle leerlingen met de naam Harry ?
Verwijder alle leerlingen die scheikunde hebben.
Verwijder alle leerlingen met id groter dan 18.
Verwijder alle leerlingen met de naam waarvan de tweede letter een E is.
Verwijder alle leerlingen die tekenen hebben en een id kleiner dan 15 hebben.
Verwijder de tabel leerlingen.
Verwijder de tabel profielen.
Download