Statistiek voor Historici

advertisement
Statistiek voor Historici
Hulpvak GB2HVST / G2HV09A
Dr. L.J. Touwen
College 3
Derde college:
Vervolg grafieken
 Frequentieverdelingen
 Centrale tendentie


Volgende week:
Spreiding (dispersion)
+ excelvoorbeelden
Recapitulatie van vorige keer:






Spreek in ‘waarnemingseenheden / observaties,
variabelen en waarden’
Verschil tussen datamatrix (ruwe data) en tabel
(bewerkte data)
Boek!
Hoe werkt het sigma-teken
Engelse woordenlijst
op website!
Nette tabellen maken:
 Frequentietabellen, kruistabellen, etc.
Afronden
Besef dat elke variabele een meetniveau heeft: let
hierop! <nominaal, ordinaal, interval, ratio>

Een tabel heeft altijd:
a. Een titel (met periode)
b. Een bronvermelding onderaan de gegevens
c. Vermeld de waarnemingseenheid in de titel
d. Vermeld de variabelen in de titel of de
kolommen
e. Vermeld de meeteenheid in de titel of de
kolommen
f. Maak een logische en overzichtelijke indeling:
Er is een verschil tussen een tabel in de tekst
en een tabel in de appendix!
Wat is de waarnemingseenheid, de variabele, de
waarde, de eenheid?
Voorbeeld
Tabel 1.2. Reported use of methods of birth control in
Java, 1976-1997 (percentage of currently married
women aged 15-49).
Method:
1976
1997
Pill
11,6
15,4
Folkoric
1,0
2,7
Source: Anke Niehof and Firman Lubis, Two is enough,
familiy planning in Indonesia under the New Order,
1968-1998 (Leiden 2003) 2.

Een grafiek heeft altijd:
a. Een titel (met periode)
b. Een bronvermelding onderaan de gegevens
c. Een vermelding van de waarnemingseenheid
(op de x-as)
d. Een vermelding van de variabele(n)
(legenda)
e. Een vermelding van de meeteenheid
van de variabele(n) (op de y-as)
f. aantrekkelijke visuele opmaak (de functie van
de tabel is om een inzicht over te brengen…)
Grafieken maken
- Lijngrafiek
- Staafdiagram
- Cirkeldiagram
- Puntenwolk / x-y-grafiek
-(Semi-) logaritmische grafiek
Bekijken in Excel
I think this is a magical graph, which
shows us one of the mysteries of economic
history. The complexity of global population
growth can be summarized in an almost
perfectly straight line!
Jan Luiten van Zanden, On global economic history
[september 2003]
Grafieken maken

Iets belangrijks om te onthouden:

Komt de boodschap over?!
Maak nette grafieken, voorzien van
bijschriften, eenheden, legenda, titels
Grafieken maken




X-as is een categorie-as behalve bij X-Y-grafiek
(dan is hij schaalbaar)
Vink bij ‘format X-axis’ (rechtermuisknop op Xas) bij ‘scales’ het vakje ‘Value (y) axis crosses
between categories’ uit.
Experimenteer met de rechtermuisknop op elk
gebied. Verander ‘source data’ en experimenteer
met ‘format data series’.
Let op volgorde legenda bij meerdere data series!
Frequentieverdelingen




Gewone (ongegroepeerde) frequentieverdeling
(simple frequency distribution)
Gegroepeerde frequentieverdeling
(grouped)
Relatieve frequentieverdeling
(%)
Cumulatieve frequentieverdeling
HISTOGRAM: “aaneengesloten staven”
Bekijk op de website ook de excel-instructies
LINK
Centrale tendentie
De meest typerende waarde
 De meest waarschijnlijke uitkomst

Modus
 Mediaan
 Rekenkundig gemiddelde

Volgende week:

Centrale tendentie revisited

Spreiding (dispersion)
+ excelvoorbeelden
(Maak inmiddels de eerste drie
inleveropdrachten)
Download