De Lorentz-kracht

advertisement
NAAM:___________________________
p31 De Lorentz-kracht 21-7-17
Als je in een groepje werkt dan neemt elk een ander aantal magneten naast elkaar of je legt ze op
hun smalle kant. Bijv.:
De Lorentz-kracht
§1. Inleiding. Geef aan waar de Lorentz-kracht van af hangt, welke onderzoeksvraag je gaat
beantwoorden en welke grootheid je gaat bepalen.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
§2. Experimentele methode.
In figuur 1 is de opstelling in vooraanzicht getekend en in figuur 2 in bovenaanzicht. De staaf ligt op
twee houten blokken. Teken zelf de regelbare spanningsbron van 22 V, de ampèremeter (5 A-bereik),
de stroomrichting in de staaf, de N of Z-pool, de magnetische inductie en de Lorentz-kracht die op
het stukje draad werk.
magneet
staaf van koper of aluminium
Balans
balans
Fig. 1
Fig. 2
Ik houd de grootheden ___________________________________________________________
_____________________ constant. Ik varieer _____________________________________ en meet
telkens ___________________________________________
§3 Theorie.
•Voor de Lorentz-kracht geldt : FL = B.I.L
FL is ________________________ in ___
_________________________________
_________________________________
_________________________________
•Als FL uit gezet wordt tegen _________ ontstaat een rechte door de oorsprong met een r.c. =
______________.
1
•Als we de r.c. bepalen kunnen we B berekenen met ________________
•De Lorentz-kracht bepalen we met de balans.
Als door de Lorentz-kracht de aanwijzing van de balans wijzigt met m, dan kunnen we de Lorentzkracht berekenen met ____________________.
§4 Waarnemingen.
Bij simulatie de waarde van B: _______________
•Lengte van de draad in het magnetisch veld:
____________________________________
•Afstand van het midden van de stroomdraad tot
de magneetpool: _________________________
(Schatten m.b.v. de gegeven schaal)
De waarnemingen staan in tabel 1.
§5 Resultaten.
Voor de eerste waarneming wordt de berekening uitgevoerd.
De andere staan in de tabel 2.
________________________________________________
________________________________________________
I in A
Aanwijzing
balans in g
0,0
Tabel 1
I in A
FL in N
In de grafiek op blz. ___ is __________ uitgezet tegen
____________
De r.c. = ___________________________
Tabel 2
Volgens de theorie is de r.c. = ____B.L____
We kunnen nu hiermee de waarde van de magnetische inductie berekenen:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
De magnetische inductie is dus _________________
§6 Foutenberekening. (§6 Overslaan)
§7 Discussie.
Vergelijk de theorie (grafiekvorm) en de eventueel bekende litteratuurwaarde (Gegeven bij
simulatie; 0,1 T volgens fabrikant van "echte magneten” op VLC) met jouw resultaten.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Formuleer nog twee andere onderzoeksvragen:)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
§8. Conclusie.
Geef hier antwoord op de onderzoeksvraag.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2
Download