Bevorderingsnormen van havo 4 naar havo 5, van vwo 4 naar vwo 5

advertisement
Bevorderingsnormen 2012
Bevorderingsnormen van havo 4 naar havo 5,
van vwo 4 naar vwo 5 en van vwo 5 naar vwo 6
1. Een leerling wordt bevorderd als:
a. voor alle vakken een voldoende (6 of meer) is behaald,
b. voor één vak een 5 is behaald en voor de rest van de vakken een 6 of meer
c. voor twee vakken een 5 is behaald, , waarvan er maximaal één 5 voor de vakken
Nederlands, Engels en Wiskunde voor de rest van de vakken een 6 of meer en het
gemiddelde eindcijfer minstens een 6,0 is
óf d. voor één vak een 4 is behaald, ( uitgezonderd de vakken Nederlands, Engels en
Wiskunde), voor de rest van de vakken een 6 of meer en het gemiddelde eindcijfer
minstens een 6,0 is
óf e. voor één vak een 4,( uitgezonderd de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde) en voor
één vak een 5 is behaald, voor de rest van de vakken een 6 of meer en het gemiddelde
eindcijfer minstens een 6,0 is
In tabelvorm:
óf
óf
onvoldoendes
over alle
vakken
geen
5
4
5+5
4+5
waarvan
max aantal
vijven
netl,entl,wi
n.v.t.
n.v.t
0
1
1
gemiddeld
e
eindcijfer
beslissing
n.v.t.
n.v.t.
6,0
6,0
6,0
bevorderd
bevorderd
bevorderd
bevorderd
bevorderd
2. De beslissing of een leerling wordt bevorderd, ligt bij de docentenvergadering als:
a. voor twee vakken een 5 is behaald, waarvan één binnen de vakken Nederlands, Engels
en Wiskunde voor de rest van de vakken een 6 of meer en het gemiddelde eindcijfer is
minder dan een 6,0
óf b. voor twee vakken een 5 is behaald binnen de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde
voor de rest van de vakken een 6 of meer en het gemiddelde eindcijfer is minstens een
6,0
óf c. voor één vak een 4 is behaald, ( uitgezonderd de vakken Nederlands, Engels en
Wiskunde), voor de rest van de vakken een 6 of meer en het gemiddelde eindcijfer is
minder dan een 6,0
óf d. voor één vak een 4, ( uitgezonderd de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde,) en voor
één vak een 5 is behaald, voor de rest van de vakken een 6 of meer en het gemiddelde
eindcijfer is minder dan een 6,0
óf e. voor één vak een 4, binnen de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde, voor de rest van
de vakken een 6 of meer en het gemiddelde eindcijfer is minstens een 6,0 is
óf f. voor drie vakken een 5 is behaald, waarvan er maximaal één 5 voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde voor de rest van de vakken een 6 of meer en het
gemiddelde eindcijfer minstens een 6,0 is
óf g. voor twee vakken een 4 is behaald, ( uitgezonderd de vakken Nederlands, Engels en
Wiskunde, voor de rest van de vakken een 6 of meer en het gemiddelde eindcijfer
minstens een 6,0 is
óf h voor één vak een 3 is behaald( uitgezonderd de vakken Nederlands, Engels en
Wiskunde, voor de rest van de vakken een 6 of meer en het gemiddelde eindcijfer
minstens een 6,0 is
óf i. voor één vak een 5 en voor één vak een 3( uitgezonderd de vakken Nederlands, Engels
en Wiskunde is behaald, voor de rest van de vakken een 6 of meer en het gemiddelde
eindcijfer minstens een 6,0 is
In alle andere gevallen is de leerling afgewezen
Bevorderingsnormen 2012
In tabelvorm:
onvoldoendes waarvan
waarvan gemiddeld
beslissing
over alle
max aantal max aantal eindcijfer
vakken
vijven
vieren voor
6,0
netl,entl,wi netl, ntl,wi
4
0
0
nee
5+5
1
0
nee
bespreekgeval
5+5
2
0
ja
4+5
1
0
nee
4
0
1
ja
5+5+5
1
0
ja
bespreekgeval
4+4
0
0
ja
3
0
0
ja
3+5
1
0
ja
Verder geldt:
1. Een leerling mag hoogstens tweemaal het onderwijs volgen in een klas die met eenzelfde
rangnummer wordt aangeduid.( Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om na twee keer vwo4 gedaan
te hebben, plaats te nemen in havo4.)
2. Een leerling mag geen twee opeenvolgende leerjaren van eenzelfde afdeling doubleren.
3. Doubleren van een eindexamenklas is altijd toegestaan. (Het is bijvoorbeeld toegestaan na het
doubleren van havo4 ook twee maal havo5 te volgen.)
Culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding
Een leerling kan niet worden bevorderd als op het eindrapport van havo 4 of vwo 4/5 voor het vak ckv
of het vak lo een onvoldoende beoordeling staat. Bij een onvoldoende beoordeling voor een van deze
of voor beide vakken wordt een dwingend een herexamen opgelegd. Dit herexamen moet tenminste tot
een voldoende beoordeling leiden om de leerling te kunnen bevorderen.
Verdere bijzonderheden
Een 7 of hoger voor LO geeft één compensatiepunt
De beoordeling van het vak ckv met voldoende of goed op het eindrapport van havo 4 en vwo 5 is
tevens de schoolexamenbeoordeling.
Cijfers voor vakken die in vwo 4 worden afgesloten, komen ook op het eindrapport van vwo 5. Deze
cijfers tellen steeds volledig mee voor de bevorderingsnorm en de uitslagregeling.
Download