Geadviseerd studiemateriaal voortentamen (zelfstandig voorbereiden)

advertisement
Geadviseerd studiemateriaal voortentamen (zelfstandig voorbereiden)
U bereidt zich optimaal voor op het voortentamen door een voorbereidingscursus van de Open
Universiteit te volgen.
Wilt u zich zelfstandig voorbereiden op het voortentamen, kijkt u dan voor de leerstofomschrijving op
www.ccvx.nl. Deze leerstof vindt u ook in de op de middelbare school gangbare leermethoden.
Sommige zijn beter geschikt voor zelfstudie dan andere. U kunt de leermethoden inzien in een
openbare bibliotheek om te bepalen welke u het meest aanspreekt. In het algemeen geldt dat
naarmate een vak abstracter is en er meer wiskunde nodig is, veel leerlingen het moeilijker vinden dit
vak in zelfstudie voor te bereiden.
Onderstaand het door ons geadviseerde studiemateriaal.
Biologie: Methode 10voorBiologie
U kunt via 10voorbiologie.nl een abonnement nemen en de syllabus via 'on demand printing'
bestellen.
Natuurkunde: methode 'Systematische natuurkunde'
Cursusmateriaal Serie Systematische Natuurkunde, uitgeverij ThiemeMeulenhoff
Kernboek A vwo 4 (editie 2007) - ISBN 9789042531413 € 25,75
Kernboek B vwo 4 (editie 2007) - ISBN 9789042536371 € 25,75
Kernboek vwo 5 (editie 2007) - ISBN 9789042531468 € 48,50
Kernboek vwo 6 (editie 2007) - ISBN 9789042531512 € 48,50
Werkboek vwo 4 (editie 2007) - ISBN 9789042531420 € 23,75
Werkboek vwo 5 (editie 2007) - ISBN 9789042531475 € 23,73
Werkboek vwo 6 (editie 2007) - ISBN 9789042531529 € 12,00
Binas boekje 5de druk, ISBN 9789001893804 € 32,75
Een rekenmachine met logaritmische functies en een geodriehoek of liniaal.
Een grafische rekenmachine is toegestaan maar niet noodzakelijk.
Scheikunde: methode 'Curie'
Cursusmateriaal VWO methode Curie 2e editie (Methode scheikunde voor de tweede fase)
informatieboek 1 ISBN 978 90 06 34020 4 € 45,20
verwerkingsboek 1 ISBN 978 90 06 34022 8 € 33,40
uitwerkingenboek 1 ISBN 978 90 06 34026 6 € 15,60
informatieboek 2 ISBN 978 90 06 34021 1 € 44,90
verwerkingsboek 2a ISBN 978 90 06 34023 5 € 33,40
verwerkingsboek 2b ISBN 978 90 06 34024 2 € 33,40
uitwerkingenboek 2a ISBN 978 90 06 34027 3 € 15,60
uitwerkingenboek 2b ISBN 978 90 06 34028 0 € 15,60
uitwerkingenboek 2c ISBN 978 90 06 34042 6
uitwerkingenboek 2c ISBN 978 90 06 34041 9
Binas boekje 5de druk, ISBN 9789001893804 € 32,75
Een rekenmachine met logaritmische functies en een geodriehoek of liniaal. Een grafische
rekenmachine is toegestaan maar niet noodzakelijk.
Wiskunde
Voor het complete vwo-programma Wiskunde A moet u zowel de Basiscursus Wiskunde als de
Voorbereidingscursus Wiskunde A volgen. Voor het complete vwo-programma Wiskunde B moet u
zowel de Basiscursus Wiskunde als de Voorbereidingscursus Wiskunde B volgen.
Als u al een redelijke voorkennis in wiskunde hebt, dan is het ook mogelijk om een deel van deze
programma’s in zelfstudie te doen.
De voortentamens Wiskunde A en B zijn tweetalig (Nederlands + Engels).
•
Wiskunde A
U kunt een van onderstaande reguliere vwo-lesmethoden gebruiken om u zelfstandig voor te
bereiden op het voortentamen Wiskunde A. Deze zijn geschreven voor gebruik als lesboek en
dus niet specifiek geschikt voor zelfstudie.
Boeken tweede fase
Website
Methode
vwo Wiskunde A
vwo A/C deel 1
Moderne
www.modernewiskunde.noordhoff.nl
vwo A/C deel 2
Wiskunde
vwo A deel 3
4 vwo AC
Netwerk
www.netwerk.noordhoff.nl
5 vwo AC
6 vwo A
vwo AC deel 1
vwo AC deel 2
Getal en Ruimte
www.getalenruimte.epn.nl
vwo A deel 3
vwo A deel 4
•
Wiskunde B
U kunt een van onderstaande reguliere vwo-lesmethoden gebruiken om u zelfstandig voor te
bereiden op het voortentamen Wiskunde B. Deze zijn geschreven voor gebruik als lesboek en
dus niet specifiek geschikt voor zelfstudie.
Methode Boeken tweede fase vwo Wiskunde B Website
vwo B deel 1
Moderne
www.modernewiskunde.noordhoff.nl
vwo B deel 2
Wiskunde
vwo B deel 3
4 vwo B
Netwerk 5 vwo B
www.netwerk.noordhoff.nl
6 vwo B
vwo B deel 1
Getal en vwo B deel 2
www.getalenruimte.epn.nl
Ruimte vwo B deel 3
vwo B deel 4
•
Wiskunde T
U vindt de onderwerpen die getoetst worden in het voortentamen Wiskunde T op
www.ou.nl/voortentamen.
U kunt deze onderwerpen zelfstandig bestuderen aan de hand van onderstaand
studiemateriaal:
o Toegepaste Wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs, deel 1
o Basisboek wiskunde, Jan van de Craats en Rob Bosch, Pearson Uitgeverij. Dit boek
is grotendeels ook beschikbaar op http://staff.science.uva.nl/~craats/#project
o Wiswijs, Fred Pach en Hans Wisbrun, Noordhoff Uitgevers
o Foundation Maths, Anthony Croft and Robert Davison, Pearson.
Download