Wat doen we wel

advertisement
Informatica
voorlichting
[email protected]
College Den Hulster
Doh / Versie 28-1-2009
www.li-do.nl
informatica > algemeen > inschrijfformulier
Informatica
Een nieuw vak (sinds 1999)
Voortdurend in beweging,
volgend schooljaar weer nieuwe projecten!
Niet te vergelijken met informatiekunde
Informatica is (bijna) overal!
(dec)
Nodig?
(NRC 1 feb 2007)
Studiehuis!
 Informatica is een studiehuis-vak bij uitstek.
 zelfstandig werken, zowel individueel als in
groepen
 Geen centraal examen (wel schoolexamen)
Studielast (nieuwe Tweede Fase)
HAVO (7 uur)
 4 HAVO3 uur
 5HAVO4 uur
VWO (9 uur)
 4 VWO3 uur
 5 VWO3 uur
 6 VWO3 uur
Keuzemogelijkheden
 Profielkeuzevak NT (SK,NA,WB,IN)
 Bij NG, EM en CM als Keuzevak
i.p.v. bijvoorbeeld MO, EC, TE, MW, WD, L2, FI (VWO)
 (Extra vak)
Wat doen we níet?
 Informatica is géén cursus tekstverwerken,
met spreadsheets werken en internetten.
 Integendeel: er wordt van je verwacht dat je
dit al redelijk beheerst om het vak met
succes te kunnen volgen.
Wat doen we wel? (1)
Websites maken:
 HTML
 PHP
 Gebruiksvriendelijkheid
 Kleurgebruik/Layout
 Onderhoudbaarheid
Wat doen we wel? (2)
Databases:
 SQL
 Access en MySQL (PHP)
 Hoe controleert hotmail snel of username en
wachtwoord bij elkaar horen (58 miljoen
gebruikers!)
Wat is een PDA ?





(SmartPhone)
Word/Excel
Agenda/Kladblok/Adressenlijst
Spellen
e20-e200
Wat doen we wel? (3)
Programmeren voor:
 Telefoons/PDA’s
(Palm of Pocket PC met NS-Basic en
basis4PPC, of – als je een geschikte
telefoon hebt – in OPL of Python)
 LOGO
 Windows (met Delphi)
 Spellen (met GameMaker)
Wat doen we wel? (4)
Ambient Intelligence (Creative thinking)
 Geautomatiseerde systemen zitten overal
(en waar ze niet zitten zullen ze nog komen
(als dat zin heeft (en soms ook als het geen
zin heeft (of lijkt te hebben))))
 Stofzuigrobot (link: google video)
 De virtuele boswachter
 (video van Emile Aarts)
Wat doen we wel? (5)
Robots bouwen/programmeren:
 Mindstorms NXT
 Sensoren (druk, afstand, geluid)
Wat doen we wel? (6)
User Interfaces (Mens-machine interactie):
 “In Nederland zijn er drie bejaarden die
weten hoe een kaartjesautomaat op het
station werkt”
 Alternatieve userinterfaces (bedien een
website of spel zonder te klikken)
 Scan iets op tafel met ‘gestures’.
Wat doen we wel? (7)
Algoritmen:
 Mijn wachtwoord is “kaartjesautomaat”
(maar dan met sommige letters als
hoofdletter geschreven). Kun je mijn email-account snel kraken?
 Hoe kun je teksten gecomprimeerd
bewaren?
 Hoe bedenkt een computer een doolhof?
Wat doen we wel? (8)
Hardware/Software:
 Installeren Windows, virusscanner,
Openoffice
 Eventueel harddisk kopieren of hardware
verwisselen.
Geavanceerde Programmeertechnieken:
 Meet temperatuur of lichtsterkte via de
USB-poort
 Laat computerprogramma’s via internet met
elkaar praten
Waar kun je het voor gebruiken?





Informatica HBO/(Technische) Universiteit
Beta-studies: wiskunde/natuurkunde/…
Economische opleidingen
Gamemaker Academy (Breda)
Combinatie-studies zoals bio-informatica,
archeologie
 Artistieke opleidingen
 Alfa-informatica (spraaktechnologie),…
Voorlichtingsfolder
 www.li-do.nl > Informatica > Algemeen
 Gebruik het inschrijfformulier als je het vak
gaat kiezen
Vragen?
[email protected]
Actueel
Meer over actuele ontwikkelingen in de ICT
vindt je bijvoorbeeld bij computable.nl











Alles overal vinden
Meedenkende machines
Nederland verwaarloost it-onderwijs
Google maps zoekt werk op fietsafstand
5GL springlevend (busimatica)
Veilig landen op Mars
CWI rommelt aan hemelse database
Objectherkenning voor computers
Rekenkundige fijnslijperij
Laat software meedenken bij beeldopslag
De balanced scorecard als massavernietigingswapen
Download