Wat nu te doen?

advertisement
Nodig: passie in kennis en kunde,
medewerkers en
Learning by innovation
Psychologisch contract
Strategisch top down HR beleid?
Nee, het gaat om wederzijdse aantrekkelijkheid
Wat bied ik aan?
Wat heeft de organisatie nodig?
=
Wat heb ik nodig?
Wat biedt de organisatie aan?
Motivatie medewerker 2.0
Medewerker
• Status
• Carrière
• Organisatie
• Inhoud van het werk
• Lifetime employment
• >40 uur = betrokken
Medewerker 2.0
• Lifestyle
• Projecten
• Bijdrage
• Idem + sociale contacten
• Diversiteit
• >40 uur = niet slim
Motivatie medewerker 2.0
Wat echt verschillend is:
•
•
•
“Goed is goed genoeg”
multi tasking, parallel processen, hoge productiviteit
Kennis is alleen van waarde als het wordt gedeeld
(Linkedin, Hyves, Facebook, etc.)
Geen vertrouwelijkheid
Vertrouwen tenzij in plaats van `planning en control`
Samenwerking is geen afspraak maar een manier van leven
Uitgangspunten vanuit SIPB-PSG
Uitgangspunten voor een bijbehorende besturingsfilosofie (inclusief
ondersteuning vanuit HRM):
•Zelfsturing en zelforganisatie, er is autonomie, ruimte geven aan de
professional, docent leiderschap, de werkondernemer. Leren en
veranderen wordt van onderaf vormgegeven.
•Werken en leren is geïntegreerd, er zijn ontwikkelmogelijkheden,
mensen voelen zich competent in hun functie/rol.
•Samenwerking tussen teams en binnen teams wordt gefaciliteerd,
hierin organiseren we zowel social support als feedback op prestaties.
•De bestuurder/leidinggevende ontwikkelt zich van ‘stuurman’ naar
facilitator en coach, maar wel op inhoud (head-teacher).
De brug tussen PSGorganisatie en professionals
naar een
High Performance School
toporganisatie?
Zelfmanagement van medewerkers
-> ruimte voor professionals
-> effectieve feedback, coaching, constant
leren & ontwikkelen
Medewerkers zijn divers, complementair,
flexibel en veerkrachtig ten dienste van
het resultaat
Excellente professionals
Maatschappij:
Dienstverlener
In dialoog,
afstemming
en actie
PSG-professional
Deskundigheidsbevordering, focus
op kwaliteit en APK
Vakmens
Beroepsgroep
Resultaten
&
Prestaties
Organisatie PSG
De organisatie
Maart 2011, concept
dienstverlener
PSG
professional
vakmens
organisatie
Maart 2011, concept
dienstverlener
PSG
professional
vakmens
•Hanteert 5 “leerstijlen”/lesvormen per thema
binnen het vakgebied (didactiek/pedagogisch?)
•Hanteert effectieve onderwijskundige coördinatie;
ieder talent ontwikkelt, optimaal leerrendement
•Werkt teamgericht
•Werkt innovatief en doet onderzoek
•Werkt binnen het schoolconcept als kader
organisatie
Maart 2011, concept
•Biedt maatwerk per leerling
•Evalueert met Leerlingen/ouders
•Biedt gedifferentieerd aanbod
•Neemt deel aan externe netwerken
dienstverlener
betrokken
PSG
professional
vakmens
•Hanteert 5 “leerstijlen”/lesvormen per thema
binnen het vakgebied (didactiek/pedagogisch?)
•Hanteert effectieve onderwijskundige coördinatie;
ieder talent ontwikkelt, optimaal leerrendement
•Werkt teamgericht
•Werkt innovatief en doet onderzoek
•Werkt binnen het schoolconcept als kader
organisatie
Maart 2011, concept
•Biedt maatwerk per leerling
•Evalueert met Leerlingen/ouders
•Biedt gedifferentieerd aanbod
•Neemt deel aan externe netwerken
dienstverlener
bekwaam
betrokken
PSG
professional
vakmens
•Hanteert 5 “leerstijlen”/lesvormen per thema
binnen het vakgebied (didactiek/pedagogisch?)
•Hanteert effectieve onderwijskundige coördinatie;
ieder talent ontwikkelt, optimaal leerrendement
•Werkt teamgericht
•Werkt innovatief en doet onderzoek
•Werkt binnen het schoolconcept als kader
organisatie
•Neemt actief deel aan intervisie/
Feebacksysteem/expertsmeetings
(collegiaal, sectie, campus, PSG)
•Hanteert efficiënte planning & organisatie
•Schoolt per jaar 30 uur bij
middels de PSG-academie
Maart 2011, concept
•Biedt maatwerk per leerling
•Evalueert met Leerlingen/ouders
•Biedt gedifferentieerd aanbod
•Neemt deel aan externe netwerken
dienstverlener
bekwaam
betrokken
PSG
professional
vakmens
bevoegd
•Hanteert 5 “leerstijlen”/lesvormen per thema
binnen het vakgebied (didactiek/pedagogisch?)
•Hanteert effectieve onderwijskundige coördinatie;
ieder talent ontwikkelt, optimaal leerrendement
•Werkt teamgericht
•Werkt innovatief en doet onderzoek
•Werkt binnen het schoolconcept als kader
organisatie
•Neemt actief deel aan intervisie/
Feebacksysteem/expertsmeetings
(collegiaal, sectie, campus, PSG)
•Hanteert efficiënte planning & organisatie
•Schoolt per jaar 30 uur bij
middels de PSG-academie
PSG Academie: Instrument voor kennisdeling
De PSG Academie zal een effectief instrument gaan worden voor de personeels- en organisatie
ontwikkeling binnen de PSG. De activiteiten van de PSG Academie zullen bestaan uit:
I inspire: inspiratiesessies, expert-meetings, lezingen, kennis & expertise uitwisseling, etc.
I train: vormende activiteiten zoals training, instructie, coaching, intervisie, etc.
I discover: innoverende activiteiten zoals ondernemende projecten, doorlopende leerlijnen po/vo,
verlengde schoolweek, 24 uurs school, zaterdagsschool, de roostervrije school, etc.
I participate: themagerichte activiteiten waarin de medewerkers kunnen participeren zoals
professionalisering docenten (APK), opleidingsschool, loopbaancentre, introductie nieuw personeel, etc.
Motto: Learning bij Innovation.
Wat nu te doen?
Hoe ontvankelijk de geest van een kind is voor
onderwijs, hoe beweeglijker de menselijke
geest, hoe gemakkelijker hij leert wat het
beste is en het meest aansluit bij zijn
aanleg, vooral als het door geletterde en
geïnspireerde leraren op speelse wijze
wordt aangeboden.
Erasmus, 1529
http://on.ted.com/8shp
Download