Artikel_8_2004 - Media Mercedes-Benz

advertisement
06-02-04
Een nieuwe technologie voor meer verkeersveiligheid
Afstandsradars kunnen een wezenlijke bijdrage tot een grotere verkeersveiligheid
leveren. Dat onderstreepten vandaag in Berlijn de belangrijkste leden van het
industriële consortium „SARA“ (Short range Automotive Radar frequency Allocation).
Verschillende autoconstructeurs en leveranciers binnen dat consortium hebben die nieuwe
technologie, die van een sensor van 24 GHz gebruik maakt, al tot een productieklaar systeem
ontwikkeld. Het probleem bij de invoering van het systeem echter is de nog niet opgeloste
frequentieverdeling in Europa: andere gebruikers van het frequentiebereik in kwestie
(telecommunicatie, observatiesatellieten, radioastronomie, enz.) vrezen immers dat hun
dienstverlening hinder zal ondervinden.
Het Amerikaanse overheidsinstituut dat de radiofrequenties toekent, heeft grondig onderzocht
of het systeem van SARA storingen in het radioverkeer veroorzaakte. En in de zomer van
2002 al verklaarde het instituut dat de technologie in de VS ingezet kon worden. Ook in
Europa hebben onderzoekingen vastgesteld dat de storingen die auto’s met een
afstandsradar opwekken, zo goed als verwaarloosbaar zijn. Zelfs als tot 10 % van alle
voertuigen met het systeem uitgerust zijn. Hoewel de technische haalbaarheid bewezen is,
blijft de noodzakelijke frequentieregeling nog altijd uit.
Radar houdt onmiddellijke omgeving rond de auto in het oog
De huidige systemen voor de passieve veiligheid, zoals de airbags, moeten na een ongeval
binnen enkele milliseconden reageren. De nieuw ontwikkelde radarsystemen houden de
omgeving rond de auto in het oog en zijn daarom al voor een mogelijk ongeval actief.
De tijdwinst die zo verkregen wordt, kan gebruikt worden om de auto in kwestie met behulp
van verscheidene beschermingsmechanismen op een botsing voor te bereiden. Tegelijk is
het ook mogelijk om de bestuurder tijdig te waarschuwen. De bedoeling is om de
botsingsenergie te verminderen en dus ook de gevolgen tot een minimum te beperken.
Met behulp van de radartechnologie kan de omgeving tot ongeveer 20 meter rond de auto in
het oog gehouden worden zodat hindernissen opgemerkt kunnen worden. Het aantal
veiligheidstoepassingen is dan ook bijzonder groot: van waarschuwingen bij dreigende kopstaartbotsingen over hulp bij het wisselen van spoor of bij fileverkeer tot parkeerhulp.
De 24 GHz-technologie biedt meerdere voordelen.
De sensor die met elektronische standaardcomponenten vervaardigd is, kan in grote
aantallen vervaardigd worden en is goedkoop. Zijn hoge resolutie maakt het mogelijk om
verscheidene voorwerpen te onderscheiden en hun positie en de richting waarin ze zich
bewegen, vast te stellen. Daaruit kan dan afgeleid worden welke voorwerpen een hindernis
voor de eigen auto vormen.
Nuttig bij 88 % van alle kop-staartbotsingen
In het raam van het programma eSafety heeft de Europese Commissie zich tot doel gesteld
om het aantal verkeersdoden tegen 2010 met 50 % te verminderen. Hoe belangrijk de
bijdrage van de afstandsradar aan de verkeersveiligheid is, blijkt uit het voorbeeld van de
kop-staartbotsingen: in ongeveer 88 % van die gevallen kan met de radartechnologie de ernst
van de klap verminderd worden of kan de botsing helemaal vermeden worden. Alleen al in
dat opzicht is het zinvol om het systeem zo snel mogelijk in het verkeer in te voeren.
Beslissend moment voor de realisatie
Over SARA
SARA is een internationaal initiatief van autoconstructeurs, systeemleveranciers en
sensorproducenten. Het consortium pleit ervoor het gebruik van breedbandsensors van 24
GHz in autoradars internationaal te regelen om de verkeersveiligheid te verhogen.
DaimlerChrysler, de groep BMW, Bosch, Delphi, Siemens en Tyco Electronics zijn belangrijke
leden van het consortium.
Download