De psychiatrie is elk contact met de samenleving verloren

advertisement
‘De psychiatrie is elk contact met de samenleving verloren’
K
Diego Franssens
In haar nieuwe boek Uitgedokterd pleit Brenda Froyen, ervaringsdeskundige op het gebied van psychoses,
voor een meer humane psychiatrie: ‘We moeten opnieuw de mens achter de patiënt zien.’
ort na de geboorte van haar
FROYEN: De Open Dialoguederde zoon kreeg Brenda
methode zegt eigenlijk: laat de diaFroyen, een actieve jonge
loog zijn wat hij is. Heeft een
leerkracht, een kraambedpsypatiënt de behoefte om over weet
chose, een aandoening die één op
ik veel welk complot te praten?
de duizend vrouwen treft. Ze had
Dan praten we over dat complot.
hallucinaties en zag overal comOm iemand terug naar de werkeplotten. Het relaas van haar zoeklijkheid te halen, moeten we op de
tocht naar hulp deed ze in 2014
eerste plaats contact proberen te
in Kortsluiting in mijn hoofd. Dat
maken. Dat lukt veel beter via
boek was een aanklacht tegen de
zo’n dialoog dan via een confrondwingende en soms vernederende
tatie.
behandeling van patiënten in de
Een ander pijnpunt is dat bij
psychiatrie. In haar nieuwe boek
gedwongen opnames, bijvoorbeeld
Uitgedokterd gooit Froyen, hervan psychotische patiënten, de
steld en weer aan het werk, het
band met familie en vrienden vaak
over een andere boeg: ze is gaan
wordt doorgeknipt. U bespreekt
praten met psychiaters, hulpverandere, succesvolle methodes
waarin die omgeving net een grote
leners en ervaringsdeskundigen
rol speelt.
die een meer humane psychiatrie
bepleiten en beoefenen.
FROYEN: Ik krijg veel hulpkreten
via mijn Facebook-pagina. Ook
BRENDA FROYEN: Mijn vorige boek
van familieleden van patiënten,
heeft veel kritiek gekregen uit de
omdat ze niet bij hen mogen
geestelijke gezondheidszorg. Ik BRENDA FROYEN: ‘Psychiatrische patiënten moeten weer
komen. De psychiatrie is een
héb daar ook alleen maar slechte een hoopvolle boodschap krijgen.’
gesloten omgeving. Het idee daarervaringen mee: isoleercellen,
achter was oorspronkelijk dat
zware medicatie, platspuiten
– alle doembeelden die je hebt van de psychiatrie. Maar mensen weggehaald moesten worden uit de maatschappij die
doordat ik zo kritisch was, ging de sector zich defensief hen ziek had gemaakt. Gaandeweg is de psychiatrie zo elk
opstellen en luisterde hij niet meer naar wat ik te zeggen contact met de samenleving verloren. Ze heeft eigen regels en
had. En al heb ik het niet zelf ondervonden, op sommige normen gekregen. Ook de hulpverleners die deel uitmaken
plaatsen waait wel degelijk een nieuwe wind door onze van dat systeem, zijn zich daar niet meer van bewust. Als je
in de psychiatrie belandt, moet je bijvoorgeestelijke gezondheidszorg. Daarvoor wilde
beeld ontzettend veel puzzels van 1500 stukik in mijn nieuwe boek plaatsmaken.
‘Als je in de
jes leggen. Maar zeg eens: hoeveel Vlamingen
Er komen in Uitgedokterd veel stemmen
psychiatrie belandt,
puzzelen? Dat zullen er ontzettend weinig
en behandelingsmethodes aan bod, maar wat
moet je ontzettend
zijn, en al helemaal niet om te genezen van
is de rode draad door die nieuwe en betere
een psychische ziekte. Een warm nest van
aanpak?
veel puzzels van
vrienden en familie kan mensen echt helpen
FROYEN: Dat we opnieuw de mens achter de
1500 stukjes leggen.
herstellen, maar dat inzicht lijkt in de psychipatiënt moeten zien. In de psychiatrie wordt
Maar zeg eens:
atrie verloren te zijn gegaan.
vaak geen rekening gehouden met de psychohoeveel Vlamingen
logische impact van behandelmethodes –
denk aan de isoleercel of aan gedwongen
puzzelen?’
Han Renard
opnames. Er wordt ook niet geluisterd naar
patiënten, terwijl die vaak zelf het beste
weten hoe je hen moet aanpakken. Almaar zeggen dat psyTe Gek!?-debatavond
chiatrische aandoeningen ongeneeslijk zijn, zet evenmin
Op woensdag 12 oktober organiseert Te Gek!? samen met de uitgeverijen
zoden aan de dijk. Heel wat mensen herstellen er wél goed
Manteau, Lannoo en Vrijdag een debatavond in Muntpunt in Brussel over
van. Patiënten moeten weer een hoopvolle boodschap
de geestelijke gezondheidszorg van morgen, naar aanleiding van de Week
krijgen.
van de Geestelijke Gezondheidszorg. Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck
U noemt ook de Open Dialogue-methode, afkomstig uit Finland.
Daarin proberen psychiaters en hulpverleners zich op zijn
minst in te leven in de logica van een psychose, in plaats van
frontaal ertegen in te gaan.
WW W.KNAC K.B E
gaat in gesprek met psychiater Dirk De Wachter, bioloog en filosoof
Geerdt Magiels en ervaringsdeskundige Brenda Froyen. Ook kunstenaar
Sven Unik-id en schrijver Christophe Vekeman staan op het programma.
Meer informatie: www.muntpunt.be.
5 OKT OBER 20 16 23
Download