Psychiatrieonderwijs.nl

advertisement
Landelijk
Psychiatrieonderwijs.nl
Het kan beter!
Lowijs Perquin
Plv opleider psychiatrie GGZ inGeest - VUmc
Programmadirecteur Onderwijsbureau
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
psychiatrie
onderwijs.nl
Cursorisch onderwijs
in de opleiding tot psychiater
•
•
•
•
•
•
Principes van het moduleonderwijs
Leeromgeving Psychiatrieonderwijs.nl
Verborgen mogelijkheden…..
Opdrachten in de module-bijeenkomsten
Mogelijke oplossingen
Praktische voorbeelden
psychiatrie
onderwijs.nl
psychiatrie
onderwijs.nl
P I R A MLEREN
I D EVOLGENS
V A N DE
MILLER
TEACHES
DOES
SHOWS HOW
KNOWS HOW
KNOWS
psychiatrie
onderwijs.nl
Professionele authenticiteit
Model voor competentieontwikkeling
Doet
praktijk
Laat zien
simulatie
Weet hoe
Weet
Gedrag
probleem oplossen
Cognitie
feiten, concepten, verhalen
Miller GE 1990; 65: S63-S7
Onderwijskundig onderzoek laat zien:
Zelflerend, probleemgestuurd onderwijs is
effectiever dan frontaal, cursorisch onderwijs
vaardigheden
> praktische training
reflectie en attitude
> werkbegeleiding
kennismodulen
> zelfstudie en toetsing
psychiatrie
onderwijs.nl
Koppeling
stageplaatsen
kennismodules
psychiatrie
onderwijs.nl
STAGES
ALGEMEEN DEEL
1e jaars stage
2e jaars stage
2e - 2½ jaar
Kliniek
Polikliniek
Transmuraal
AANDACHTSGE BI E D
2 ½ - 3½ jaar
3 ½ - 4½ e jaar
OUDEREN
Klinisch
OUDEREN
Ambulant
K E N N I S M O D U L E S
Psychosen
Spoedeisend
Verslaving
Neuropsych I
Stemming
Transcultureel
Angststoorn.
Ouderen
Veroudering
Cognitieve stoornissen
Persoon s
Neuro II
Gerontopsychiatrie
Organisatie, ethiek & recht
Psychotherapie
Toetsen en leren in
modules
Leerstof / oefenstof
Handboek en artikelen
Leerboek
basis
concepten
Entréetoets
1
4
7
12
10
Input
leerstof tekstboek
2 refereeropdrachten
2 opdrachten video
patient probleem
(schriftelijk of video)
Module van 12 weken
TUTOR
TUTOR
TUTOR
Eindtoets
EXPERT
meeting
psychiatrie
onderwijs.nl
Ervaringen na vier jaar
• Aios positief en betrokken
• Interactie- en discussie niveau verbeterd
• Experts voelen zich betrokken
• Meerwaarde psychiater als tutor
psychiatrie
onderwijs.nl
Ervaringen na vier jaar
• Moeite met het maken van video’s
• Bezwaren Kaplan & Sadock als studieboek
• Te laat verdelen van huiswerk
• ‘Routine PowerPoints’
• Geen coreferent, andere aios niet voorbereid
psychiatrie
onderwijs.nl
Landelijke dóórontwikkeling NVvP
• Redactie met vertegenwoordigers uit de participerende
consortia
• Inbreng van de deelnemende consortia: experts, aios
studiestof, casuïstiek, toetsen, evaluaties
• Coördinerend bureau: onderhoud, aansturing, planning
• Afstemming van 12 module-eindtoetsen op landelijke
voortgangstoets
psychiatrie
onderwijs.nl
Psychiatrieonderwijs.nl
BRAINSTORM
psychiatrie
onderwijs.nl
Opdrachten in de module-bijeenkomsten
• Problemen
• Mogelijke oplossingen
• Praktische voorbeelden
psychiatrie
onderwijs.nl
Psychiatrieonderwijs.nl
Probleem
Oplossing
psychiatrie
onderwijs.nl
Alcohol-quiz
alcoholgerelateerde stoornissen in
de klinische praktijk
Ellen Vos
APO-onderwijs
Module Verslaving
Categorieën
Diagnostiek
Psychiatrische co-morbiditeit
Beloop en prognose
Behandeling
Diagnostiek
Vraag 2
Welk van onderstaande symptomen past niet bij
alcoholonthouding?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
angst
tremor
slaperigheid
temperatuurstijging
verhoogde bloeddruk
misselijkheid en braken
hallucinaties
insulten
Diagnostiek
Vraag 2
Welk van onderstaande symptomen past niet bij
alcoholonthouding?
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
angst
tremor
slaperigheid
temperatuurstijging
verhoogde bloeddruk
misselijkheid en braken
hallucinaties
insulten
Psychiatrische comorbiditeit
Comorbiditeit
Vraag 1
Wat zijn de meest preëxistent voorkomende
psychiatrische diagnoses bij
alcoholproblematiek?
A. antisociale persoonlijkheidsstoornis, BPS,
bipolaire I stoornis
B. BPS, unipolaire stemmingsstoornis,
schizofrenie
C. antisociale persoonlijkheidsstoornis,
bipolaire I stoornis, schizofrenie
Behandeling
Behandeling
Vraag 1
Welke medicamenten verminderen de craving naar
alcohol?
A. acamprosaat en disulfiram
B. naltrexon en disulfiram
C. naltrexon en acamprosaat
Behandeling
Vraag 1
Welke medicamenten verminderen de craving naar
alcohol?
A. acamprosaat en disulfiram
B. naltrexon en disulfiram
C. naltrexon en acamprosaat
Presentatievormen
• Werk met flip-over en viltstift - ipv PowerP
• Start een referaat met een brainstorm
• Leg zelf accenten, wees selectief Poneer
5 stellingen ter discussie
• Start met een DVD fragment van 2
minuten uit de leeromgeving
• Refereer een “tegenartikel”
• Refereer met zijn tweeën afwisselend
• Maak een quiz voor de groep
Download