Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster

advertisement
DE LAM GODS RESTAURATIE OP DE VOET
GEVOLGD!
WAARHEEN MET HET LAM GODS?
Vier projecten van architectuurstudenten
UGent
Elk half jaar komt er een nieuwe tentoon­
stelling over een aspect van het Lam Gods.
We beginnen met 4 projecten van masterstudenten ingenieur-architect. Zij bogen zich
over het vraagstuk waar en hoe het Lam Gods
na de huidige restauratie een nieuwe plaats
kan krijgen in of nabij de Gentse Sint-Baafs­
kathedraal. Belangrijke uitgangspunten
hierbij waren een goed zichtbare opstelling,
de publiekstoegankelijkheid, de klimaatregeling, en de erfgoedmatige conservering.
We tonen plannen, visualisaties en werk­
maquettes. In een inleidende film verduide­
lijken de studenten hun standpunten.
Filmfragmenten tonen de meest recente stand
van zaken van de restauratie. Maandelijks
worden de interviews met de restaurateurs
geüpdatet. Ook kan de restauratie in het
Museum voor Schone Kunsten in Gent via
webcam rechtstreeks gevolgd worden en zijn
de nog te restaureren panelen te zien vanuit
hun thuisbasis, de doopkapel van de SintBaafs­kathedraal.
Wat later ook aan bod zal komen
‘Digitalisering en wiskundige analyse van parels
en materiaalweergave in het Lam Gods’, ‘De diefstal van het paneel der rechtvaardige rechters’,
‘Middeleeuwse optica, licht en perspectief’,
‘Theologische betekenis van het Lam Gods’, …
8
6
7
9
Olivier Cavens | Robbe Celis | Berdien De Wilde | Lennart Steemans
SHOP
10
11
Caermersklooster
LAM GODS
telkens een ontdekking...
3
Het Lam Gods ont(k)leed!
Waarheen met het Lam Gods?
De Lam Gods restauratie op de voet gevolgd!
Seminaries
Lam Gods tentoonstelling in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Vanaf 2 oktober 2012 startte de restauratie van het Lam Gods door het Koninklijk Instituut voor het
Kunst­patrimonium (KIK-Brussel). Die vindt plaats in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in
Gent, en zal vijf jaar duren. Het Lam Gods is wellicht het bekendste meesterwerk van de Vlaamse
Primitieven. Het werd in 1432 geschilderd door Jan van Eyck en zijn oudere broer Hubert, in opdracht
van Joos Vijdt, voorschepen van de stad Gent. Naar aanleiding van deze unieke restauratie opent in
het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster een opmerkelijke tentoonstelling over dit meester­
werk. Ook al is het Lam Gods zélf in zijn geheel tijdelijk niet meer zichtbaar in zijn vertrouwde
om­geving, toch zullen bezoekers dit kunstwerk beter dan ooit leren kennen in deze bijzondere
levensfase.
De tentoonstelling bestaat uit drie delen
• Het Lam Gods ont(k)leed!
• Waarheen met het Lam Gods?
• De Lam Gods restauratie op de voet gevolgd!
2
4
Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster
Lode Van Pee - conservator
Vrouwebroersstraat 6 - 9000 Gent - tel. +32 9 269 29 10
[email protected]
www.caermersklooster.be
HET LAM GODS ONT(K)LEED!
Geschiedenis en onderzoek
Deze permanente expositie benadert tijdens
de vijf jaar durende restauratieperiode het
Lam Gods vanuit een bijzondere invalshoek.
Uitzonderlijke filmfragmenten, röntgenfoto’s,
tekeningen, kunstwerken, instrumenten en
maquettes onthullen het Aardse (de houten
drager, de opbouw van verflagen,…) alsook
het Hemelse van de polyptiek. Ook de
Geschiedenis en de Verschillende onderzoeken rond dit topwerk worden op nooit
geziene wijze belicht. Een blikvanger is de
reconstructie van het altaarstuk op ware
grootte met afdrukken van de onderliggende
en voorbereidende tekeningen.
5
met dank aan
E.H. Ludo Collin,
Prof. Em. Anne Van Grevenstein-Krüse
Christina Ceulemans, KIK/IRPA
Expo Lam Gods ont(k)leed! Prof. Dr. Maximiliaan
Martens en dr. Annick Born, Faculteit Letteren en
Wijsbegeerte, Universiteit Gent
Expo Waarheen met het Lam Gods? Prof.dr. Bart
Verschaffel en Maarten Liefooghe, Faculteit Ingenieurs­
wetenschappen en Architectuur, Universiteit Gent
met medewerking van
de kathedrale kerkfabriek, KIK/IRPA-Brussel, MSK-Gent,
provinciale dienst Erfgoed en dienst ICT
openingsuren
dagelijks van 10 tot 17 uur (toegang tot 16.30u),
gesloten op maandag, gesloten op 25/12 en 1/1
toegangsprijs € 2/persoon
gratis tot en met 12 jaar / Gent museumpas / City card /
met Lam Gods voucher na bezoek Sint- Baafskathedraal
rondleidingen mogelijk op aanvraag via
Gandante - tel. +32 9 375 31 61 - +32 479 51 52 42
[email protected] - www.gandante.be
De Gentse Gidsen - tel. +32 9 233 07 72
[email protected] - www.gentsegidsen.be
v.u. Jozef Dauwe, gedeputeerde cultuur, p/a Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
© photocredits: KIK/IRPA Brussel, Lukas - Art in Flanders vzw, MSK Gent
1
fotolegende
1. Lam Gods, open
2. Musicerende engelen, onderliggende tekening
3. WO II, Kern en Sieber onderzoeken het paneel
van Adam
4. De feestelijke aankomst van het Lam Gods voor de
Sint-Baafskathedraal na de Tweede Wereldoorlog,
30 okt 1945
5. Minerale kleuren
6. Ontwerp ‘museumpaviljoen’
7. Ontwerp ‘museumpaviljoen’
8. Sint-Baafskathedraal
9. Bezoekers voor het Lam Gods
10. Museum voor Schone Kunsten (MSK, Gent)
11. PlanMSK,waarderestauratieLamGodsplaatsvindt
Download