Nummer 36 (2008)

advertisement
BIBLIOGRAFIE VAN WERKEN BETREFFENDE
THEOLOGIE EN GODSDIENST,
VERSCHENEN IN HET NEDERLANDS
36(2008)3
THEOLOGISCH EN PASTORAAL CENTRUM
BIBLIOTHEEK VAN HET SEMINARIE
GROENENBORGERLAAN 149
2020 ANTWERPEN
Tel: 03.287.35.63
Fax: 03.287.35.62
BIBLIOGRAFIE VAN WERKEN BETREFFEND ETHEOLOGIE
EN GODSDIENST, VERSCHENEN IN HET NEDERLANDS
36(2008)3
2000
2000 jaar theologie: leven en werk van de grote christelijke denkers.
Red.: Friedrich Wilhelm Graf. - Dl. 1. Amsterdam, Boom, 2008, 8°,
303p. ISBN 978-90-8506-475-6: € 29,95
AANGEENBRUG, Marusja Boek van mijn leven: hoe de bijbel elf mensen de weg wees.
Heerenveen, Filippus, 2008, 8°carr., ill., 192p.
ISBN 978-90-76890-25-8: € 14,95
ACTA
Acta comparanda. - 19. Antwerpen, Faculteit voor Vergelijkende
Godsdienstwetenschap, 2008, 8°, 228p.
AL
Al de dagen van ons leven: christelijk gezinsboek voor de 21ste eeuw/
Samenst. Luc Anckaert, Stijn Demaré, Kolet Janssen e.a.; eindred.:
Steven Pinnoo. Averbode, Altiora; Kampen, Kok, 2008, 8°, ill., 590p.
(Oorspr.tit.: Durch das Jahr, durch das Leben). ISBN 978-90-3172655-4 (Altiora); 978-90-435-1554-2 (Kok): € 29,5
ALS
Als een leerling leren preken: preekvoorbereiding stapsgewijs/ red.
Henk van der Meulen. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, 167p.
ISBN 978-90-239-2321-3: € 17,9
ALS
Als een kerk opnieuw begint: handboek voor missionaire
gemeenschapsvorming/ Gerrit Noort, Stefan Paas, Henk de Roest e.a.
Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, 392p.
ISBN 978-90-239-2291-9: € 24,9
ASVAGHOSA
Buddhacarita: daden van de Boeddha/ vert., ingel. en van aant. voorz.
door Jan de Breet & Rob Janssen. Rotterdam, Asoka, 2008, 8°, 271p.
ISBN 978-90-5670-203-8: € 26,95
BADIOU, Alain
Paulus: de fundering van het universalisme/ vert.: Dominiek Hoens en
Jan De Wit; inl. en noten: Jan De Wit. Kampen, Ten Have, 2008, 8°,
190p. (Vert.van: Saint Paul: la fondation de l'universalisme).
ISBN 978-90-259-5679-0: € 22,5
BAKKER, Henk
De weg van het wassende water: op zoek naar de wortels van het
baptisme. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, 317p.
ISBN 978-90-239-2289-6: € 24,9
BALKE, Willem
Johannes Calvijn: zijn leven, zijn werk/ Willem Balke, Jan C. Kok,
Willem van 't Spijker. Kampen, Kok, 2008, 4°, ill., 415p. ISBN 97890-435-1575-7: € 45
BARKER, Diane
Tibetaanse gebedsvlaggen: geef je zegeningen mee aan de wind. Vert.:
Janny ter Meer. 2e dr. Haarlem, Altamira-Becht, 2008, 8°, ill., 64p. +
koord met 10 gebedsvlaggen. (Vert.van: Tibetan prayer flags. - 1e dr.:
2003). ISBN 978-90-6963-589-7: € 19,95
BEAUMONT, Mike De complete bijbelgids. Vert.: Emiel van der Wal. Amsterdam, Ark
Media, 2008, 8°, ill., 128p. (Vert.van: The one-stop bible guide).
ISBN 978-90-338-1863-9: € 16,95
BEGHEYN, Paul Jan van Kilsdonk: portret van een hartstochtelijk pastor. Nijmegen,
Valkhof Pers, 2008, 12°, ill., 109p. ISBN 978-90-5625-286-1: € 12,5
BENJAMINS, Rick Een en ander: de traditie van de moderne theologie. Kampen, Kok,
2008, 8°, 591p. (Theologische perspectieven, 1).
ISBN 978-90-435-1502-3: € 39,9
BEUMER, Jurjen Bidden: het meest intieme gesprek. Kampen, Ten Have, 2008, 18°,
155p. ISBN 978-90-259-5924-1: € 14,9
BEVRIJDINGSPASTORAAT
Bevrijdingspastoraat/ red. Peter van de Kamp.
Barneveld, Vuurbaak, 2008, 8°, ill., 95p. (TU-Bezinningsreeks, 7).
ISBN 978-90-5560-408-1: € 16,9
BIJ
Bij je doop/ samenst. Sarah Medina; vert. Eliane Jansen. 3e dr.
Kampen, Kok, 2008, 8°, 139p. (Vert.van: For your christening. - 1e
dr.: 2003). ISBN 978-90-435-0599-4: € 12,5
BIJBEL
NBV Studiebijbel: De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg,
achtergronden en illustraties. Heerenveen, Jongbloed, 2008, 8°, ill.,
2254p. ISBN 978-90-6539-329-6: € 75
BIJBEL
Bijbel & vast: over bijbel en gevangenispastoraat: opstellen voor Theo
Gommans/ red. Theo van Dun, Ryan van Eijk en Marieke Smit. Budel,
Damon, 2008, 8°, 288p. ISBN 978-90-5573-910-3: € 20,9
BOEDDHA
Boeddha praat met Abraham: is Vlaanderen rijp voor een interlevensbeschouwelijke dialoog? Red. Luk Bouckaert & Patrick
Hanjoul. Antwerpen, Tertio, 2008, 8°carr., 48p. (Spes cahier, 9).
ISBN 978-90-78351-06-1: € 12,5
BOGAERS, Llewellyn
Aards, betrokken en zelfbewust: de verwevenheid van
cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600. Utrecht, Levend
Verleden, 2008, 2v. 8°, 816+310p. ISBN 978-90-902269-1-0
BORGMAN, Erik Opnieuw katholiek/ Erik Borgman, Donald Loose, Hein Pieper. ‘sHertogenbosch, Katholiek Netwerk, 2008,12°, 93p. ISBN 978-905573-907-3: € 14,9
BOUMA, Hans
De taal van het troosten. Kampen, Kok , 2008, 8°, ill., 143p. ISBN
978-90-435-1573-3: € 19,5
BOUTER, P.F.
Psalmen. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 12°,
(Luisteroefeningen). ISBN 978-90-239-2267-4: € 8,5
ill.,
81p.
BOYD, Gregory A. Brieven van een scepticus: een zoon schrijft met zijn ongelovige vader/
Gregory A. Boyd en Edward K. Boyd; vert. B. Seldenthuis. 9e dr.
Barneveld, Vuurbaak, 2008, 8°, 185p. (Telos. - Vert.van: Letters from
a skeptic). ISBN 978-90-5560-188-2: € 14,9
BRINK, Jos
Een droom in olieverf: schilderijen en teksten over leven, liefde en
dood. Tielt, Lannoo, 2008, 8°, ill., 102p.
ISBN 978-90-209-8049-3: € 19,95
BRISCOE, Jill
De tuin van genade: schatten uit het Gouden Boek. Amsterdam, Ark
Media, 2008, 12°, ill., 158p. (Vert.van: The garden of grace).
ISBN 978-90-338-1510-2: € 12,95
BRUGMAN, Jan
Het lot der Saracenen: de islam & het Westen. Zoetermeer,
Boekencentrum, 2008, 8°, ill., cart., 317p, (Hollands Maandblad-reeks,
2). ISBN 978-90-239-2289-6: € 24,9
BRUSSEE-VAN DER ZEE, Lies
Mediation in het pastoraat/ Lies Brussee-van der Zee
en Annelies Klinefelter-Koopmans. Zoetermeer, Boekencentrum,
2008, 8°, 159p. ISBN 978-90-239-2292-6: € 18,5
BRYAN, Ruth
De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Vert. Ruth Pieterman.
Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 8°, 282p. (Vert.van: The
marvelous riches of savoring Christ: the letters of Ruth Bryan).
ISBN 978-90-8868-065-9: € 24,9
BUITEN
Buiten de vesting: een woord-voor-woord vertaling van alle
deuterocanonieke en vele apocriefe bijbelboeken. Vert. door Pieter
Oussoren en Renate Dekker. Vught, Skandalon, 2008, 8°, 680p.
ISBN 978-90-76564-55-5: € 46,5
CALVIJN
Calvijn handboek/ red. Herman J. Selderhuis. Kampen, Kok, 2008, 8°,
653p. ISBN 978-90-435-1436-1: € 75
CALVIJN, Johannes Met Calvijn het jaar door: 365 woorden van Calvijn. Kampen, De
Groot Goudriaan, 2008, 18°, 166p. ISBN 978-90-8868-066-6: € 9,9
CALVIJN, Johannes Institutie 1536: onderwijs in de christelijke religie. Vert. W. van't
Spijker. 3e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, ill., 326p. (Vert.van:
Christianae religionis institutio. - 1e dr.: Kampen, De Groot
Goudriaan, 1992). ISBN 978-90-331-1891-3: € 29,9
CATHERWOOD, Christopher
Een gedeelde God: verschillen tussen islam,
christendom en jodendom. Vert. Gerrit riemer. Kampen, Voorhoeve,
2008, 8°, 191p. (Vert.van: A God divided).
ISBN 978-90-297-1887-5: € 18,5
CHAMBERS, Oswald
Geheel voor Hem: bijbels dagboek/ vert. D. Ringnalda; bew.
B. Kamphuis. 18e dr. Kampen, Kok, 2008, 8°, 399p. (Vert.van: My
utmost for His Highest. - 1e dr.: Heemstede, Kramer, 1938).
ISBN 978-90-435-0331-0: € 21,25
CLARK, Malcolm Islam voor dummies. 4e dr. Amsterdam, Pearson Education Benelux,
2008, 8°, ill., XVI-404p. (Vert.van: Islam for dummies. - 1e dr;: 2004).
ISBN 978-90-430-0845-7: € 27,95
CRIJNEN, Ton
Titus Brandsma: de man achter de mythe. Nijmegen, Valkhof Pers,
2008, 8°, ill., 519p. ISBN 978-90-5625-278-6: € 39,5
CULTUSPLAATS Cultusplaats Elst: zeven momenten van religieus leven/ J. Bouknegt
e.a. ; red. C.H.Mentink-Zuiderweg, G.J. Mentink. Oosterbeek,
Kontrast, 2008, 8°, ill., 127p. ISBN 978-90-78215-66-0: € 17,5
DANNEELS, Godfried
De mens in zijn tuin: over ecologie en schepping. Mechelen,
Persdienst Aartsbisdom (Wollemarkt 15), 2008, 12°, ill., 48p. (Een
woord bij, 55). : € 1,75
DAVIS, Tom
Rode letters, zilte tranen: hoe je hart je boodschap kleurt. Vert.: G.E.
van der Oord. Vaassen, Medema, 2008, 12°, ill., 234p. (Vert.van: Red
letters: living a faith that bleeds). ISBN 978-90-6353-530-8: € 14,95
DAY, Malcolm
1001 bijbelse wijsheden. Baarn, Forte, 2008, 24°, ill., 384p. (Vert.van:
1001 pearls of bible wisdom). ISBN 978-90-5877-787-4: € 12,95
DE CEULAER, Joël Homo sapiens: gesprekken over de mens en de zin van het leven.
Roeselare, Roularta Books, 2008, 8°, 463p.
ISBN 978-90-8679-170-5: € 24,9
DE GAST, Cees
Op kerkenpad in het Land van Heusden en Altena. Raamsdonk, Vèrse
Hoeven, 2008, 4°, ill., 221p. ISBN 978-90-75703-19-1: € 29,95
DE GROOT, J.E. Kernteksten uit Handelingen. 2e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 8°,
76p. (Schriftwerk. - 1e dr.: Kampen, De Groot Goudriaan, 1996).
ISBN 978-90-331-2169-2: € 9,5
DE GROOT, Maria Psalmen van een vrouw. Kampen, Ten Have, 2008, 12°, 93p.
ISBN 978-90-259-5882-4: € 16,9
DE JONG, Stephan Jezus, de wijsheidsleraar. Kampen, Kok, 2008, 8°, 127p.
ISBN 978-90-435-1564-1: € 13,9
DE JONG-VAN KASTEEL, Wilma Lichtpuntjes. Kampen, Kok , 2008, 18°obl., ill., 63p.
ISBN 978-90-435-1566-5: € 9,95
DE LANGE, Wiesje Erfdeel en oogappel: Israël in politiek en profetie. Kampen, Kok,
2008, 8°, 122p. ISBN 978-90-435-1542-9: € 12,5
DE MAESENEER, Frans Denkend aan Job: over lijden en over-lijden. Antwerpen,
Halewijn, 2008, 12°, 31p. ISBN 978-90-8528-087-3: € 9,5
DE VRIES-SCHOT, Margreet Geloven is gezond: zingeving en geloofsgroei in
hulpverlening en pastoraat. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°,
157p. ISBN 978-90-239-2278-0: € 18,9
DE WIT, Jeroen
Wat is liturgische muziek? Betekenis en achtergronden van de muziek
in de christelijke eredienst. Heeswijk, Abdij van Berne, 2008, 12°, ill.,
96p. (Liturgiecatechese, 4). ISBN 978-908972-005-4: € 15
DECONINCK, April De dertiende apostel: wat het evangelie van Judas werkelijk zegt/
vert. W.G. Hurkmans. Averbode, Altiora, 2008, 8°, 219p. (Vert.van:
The thirteenth apostle). ISBN 978-90-317-2631-8: € 19,9
DEKKER, J.
Jesaja: het vijfde evangelie. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 12°,
100p. (Luisteroefeningen). ISBN 978-90-239-2209-4: € 9,9
DEKKER, W.J.
Elisa: dichter bij God. 2e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 12°,
88p. (Luisteroefeningen. - 1e dr.: 2007).
ISBN 978-90-239-2119-6: € 8,5
DELWIG, Jan
De erfenis van een betijfelde zekerheid. Leeuwarden, Elikser, 2008,
12°, 122p. (Geschiedenis van 150 jaar Vrije Evangelische Gemeente in
Leeuwarden). ISBN 978-90-8954-056-0: € 15
DEN BOER, Jan
Boeddhisme. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 124p. (Jonge denkers over
grote religies). ISBN 978-90-259--5821-3: € 15
DERIE, Peter
De Koran: heilige verzen van de islam. Amsterdam, Mets & Schilt;
Roeselare, Roularta Books, 2008, 8°, 263p.
ISBN 978-90-5330-657-4: € 18
DEUBEL, Frits
Een kind is ons geboren. Amsterdam, Ark Media, 2008, 16°, ill., 48p.
ISBN 978-90-338-1514-0: € 5,95
DISER, Lyvia
Frans Drijvers, 1858-1914: sociaal bewogen Vlaams priester/ voorw.
Lieve Gevers. Leuven, Davidsfonds, 2008, 8°, ill., 203p.
ISBN 978-90-5826-534-0: € 24,95
DOLS, Chris
Koning Alcohol: katholieke drankbestrijding in Limburg, 1897-1945.
Zaltbommel, Aprilis, 2008, 8°carr., ill., 151p.
SBN 978-90-5994-241-7: € 19,5
DOORNENBAL, Robert Ma(i)len over de wereldreligies: in gesprek over het evangelie en
andersgelovigen. 2e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, ill.,
135p. (CHE-reeks. - 1e dr.: 2007). ISBN 978-90-239-2163-9: € 12,9
DOUMA, Jos
In het doolhof van de rouw: 40 bijbelwoorden die troost bieden.
Kampen, Kok, 2008, 12°, 99p. ISBN 978-90-435-1570-2: € 13,9
DRIESSEN, Iny
Kleine kruisweg met Thérèse. Tekeningen: Willy Peeters. Gent,
Carmelitana, 2008, 4°, ill., 32p. ISBN 978-90-76671-00-0: € 25
DUIZEND
De duizend gezichten van het boeddhisme: een nieuwe levenskunst
voor het Westen/ red. Frans Goetghebeur; vert.: Tom Hannes. Tielt,
Lannoo, 2008, 8°, 247p. (Vert.van: Les milles visages du
bouddhisme). ISBN 978-90-209-7823-0: € 19,95
ERWICH, René
Veelkleurig verlangen: wegen van missionair
Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, 130p.
ISBN 978-90-239-2288-9: € 12,9
gemeente-zijn.
ESPOSITO, John L. Wie spreekt namens de islam?Wat een miljard moslims werkelijk
denken/ John L. Esposito & Dalia Mogahed; vert. Nicole Timmer. S.l.,
De Wereld, 2008, 8°, 188p. (Vert.van: Who speaks for Islam? What a
billion muslims really think). ISBN 978-90-79051-02-1: € 19,95
EVENWEL
Evenwel is God mijn koning: leven en werk van Ds. D. Slagboom
(1926-1997): predikant der Christelijk Gereformeerde Kerken/ red.
M.A. Kempeneers e.a. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, ill., 303p.
ISBN 978-90-331-2147-0: € 22,5
FAVIER, Bram
Hartgrondig: een eerlijk boek over verdriet, liefde en
(on)rechtvaardigheid/ Rob Favier en Bram Rebergen. Kampen, Kok,
2008, 8°, 124p. ISBN 978-90-435-1569-6: € 12,5
FELDMAN, Christina Boeddhistische meditatie: leven in aandacht: gids voor beginners/
vert. Marjolein Stoltenkamp. Rotterdam, Asoka, 2008, 8°, ill., 96p.
(Vert.van: Beginner's guide to buddhist meditation).
ISBN 978-90-5670-200-7: € 12,5
FIJEN, Leo
Het wonder van Maartensdijk leeft verder: 80 verhalen van mensen
over geloven in een vitale dorpskerk. Kampen, Ten Have, 2008, 8°,
502p. ISBN 978-90-259-5926-5: € 29,9
FLOOR, Wulfert
Uit het zaaivat: bijbels dagboek. 7e dr. Kampen, De Groot Goudriaan,
2008, 8°, 372p. (1e dr.: 1995. - Bevat een keuze uit: Al de eenvoudige
oefeningen. - Kampen, 1913; Nagelaten oefeningen. - Kampen,
1914)). ISBN 978-90-6140-446-0: € 24,9
FRIJLINK, Herman Eén God, drie religies: een vergelijkend woordenboek. Kapellen,
Pelckmans; Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, 180p. ISBN 978-90-2894600-2 (Pelckmans); 978-90-211-4206-7 (Meinema): € 18,5
G.W.V.
Zelfs in de nacht: bijbels dagboek. Franeker, Van Wijnen, 2008, 8°,
381p. ISBN 978-90-5194-349-8: € 19,5
GABRIEL, Mark A. Jezus en of Mohammed: verrassende parallellen en diepgaande
verschillen/ vert. Joeky Janusch. Vaassen, Medema, 2008, 12°, 341p.
(Vert.van: Jesus and Mohammed). ISBN 978-90-6353-537-7: € 19,5
GEEF
Geef mij maar Amsterdam: over de politieke, culturele en religieuze
verhouding tussen stad en provincie in heden en verleden/ Pieter van
Ojen, Alexander Pleizier, Paul van Trigt. Amsterdam, Buijten &
Schipperheijn Motief, 2008, 8°, 192p.
ISBN 978-90-5881-382-4: € 17,5
GEEN
Geen andere naam gegeven: bijbels dagboek/ uit de werken van J.R.
Andersen samengest. en vert. door L.J. van Valen. Kampen, De Groot
Goudriaan, 2008, 8°, portr., 392p. ISBN 978-90-8865-043-7: € 23,9
GELEERD
Geleerd en gelovig: 22 wetenschappers over hun leven, werk en God/
red. Cees Dekker. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, portr., 340p.
ISBN 978-90-259-5894-7: € 24,9
GELOVEN
Geloven nu. - Dl. 7/ Henk Bloem, Harry van de Kamp, Kees van Luyn.
s-Hertogenbosch, KBS, 2008, 8°carr., 59p.
ISBN 978-90-6173-129-0: € 12,5
GELUK, C.G.
Als het leven anders gaat: dagboek voor moeilijke tijden. 2e dr.
Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, 110p. (1e dr.: 2006).
ISBN 978-90-239-1992-6: € 11,9
GELUK, C.G.
Echt & onecht: de geesten onderscheiden. Kampen, Voorhoeve, 2008,
8°, 15p. ISBN 978-90-297-1895-0: € 13,5
GEOGHEGAN, Jeffrey De bijbel voor dummies/ Jeffrey Geoghegan en Michael Homan.;
vert. Paulina de Nijs. 5e dr. Amsterdam, Pearson Education Benelux,
2008, 8°, 450p. (Vert.van: The bible for dummies).
ISBN 978-90-430-0862-4: € 27,95
GEURTS, Twan
Engelen van deze tijd: de aantrekkingskracht van een oeroud geloof.
Amsterdam, Balans, 2008, 8°, ill., 212p.
ISBN 978-90-5018-956-9: € 17,5
GEZONDEN
Gezonden om te dienen: diakens in de kerk/ samenst. Geert Morlion en
Johan Van der Vloet. Antwerpen, Halewijn, 2008, 4°, ill., 24p.
ISBN 978-90-8528-078-1: € 2
GIRARD, René
Waarheid of zwak geloof? Dialoog over christendom en relativisme./
René Girard en Gianni Vattimo; ingel. en bezorgd door Pierpaolo
Antonello vert. J.M.M. de Valk. Kapellen, Pelckmans; Kampen,
Klement, 2008, 8°,112p. (Vert.van: Verità o fede debole?). ISBN 97890-289-3839-7 (Pelckmans); 978-90-8687-031-8 (Klement): € 14,95
GOVAART, Andries Veelvormig vieren: diversiteit in oude en nieuwe vormen van
liturgie. Heeswijk, Abdij van Berne, 2008, 12°, ill., 80p.
(Liturgiecatechese, 3). ISBN 978-90-76242-98-9: € 12,5
GRASTE, Jacques Spirituele filosofie en de ziel: mystieke oerteksten met Simone Weil
als gids. Kampen, Klement, 2008, 8°, 191p.
ISBN 978-90-8687-028-8: € 19,95
GROTENHUIS, René Geloven dat het kan: nieuwe perspectieven op ontwikkeling, macht
en verandering. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 174p.
ISBN 978-90-259-5942-5: € 14,9
GRÜN, Anselm
50 persoonlijke rituelen: ankers voor de ziel/ vert. Pieter Streutker.
Baarn, Forte, 2008, 8°, 143p. (Vert.van: 50 Rituale für das Leben).
ISBN 978-90-5877-770-6: € 14,9
GRÜN, Anselm
Paulus: ervaring als kern van het christelijk geloof. Vert.: Harmina van
der Vinne. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 159p. (Vert.van: Paulus und
die Erfahrung des Christlichen). ISBN 978-90-259-5928-9: € 15,9
GUNNINK, Gerrit Thuis in Gods huis: over eigentijds gereformeerd zijn: een praktisch
bezinningsboek. 2e dr. Barneveld, De Vuurbaak, 2008; 8°, ill., 174p.
(1e dr.: 2007). ISBN 978-90-5560-380-0: € 12,5
HAKVOORT, Rudi Wie was Jezus eigenlijk? Bloemlezing uit de historische verslagen.
Kampen, Voorhoeve, 2008, 8°, 96p. (Geheimen van de bijbel).
ISBN 978-90-297-1896-7: € 12,5
HANDBOEK
Handboek religie in Nederland: perspectief, overzicht, debat/ red.
Meerten ter Borg, Erik Borgman, Marjo Buitelaar e.a. Zoetermeer,
Meinema, 2008, 8°, 535p. ISBN 978-90-211-4188-6: € 42,5
HEDGES, Chris
Ik geloof niet in atheïsten. Vert. Theo Scholten. Amsterdam,
Meulenhoff, 2008, 12°, 199p. (Vert.van: I don't believe in atheism).
ISBN 978-90-290-8237-0: € 17,5
HEITINK, Gerben Een kerk met karakter: tijd voor heroriëntatie. 2e dr. Kampen, Kok,
2008, 8°, 419p. (1e dr.: 2007). ISBN 978-90-435-1406-4: € 23,5
HENDRIKS, J.
Gemeente als herberg: een concrete utopie. 6e dr. Kampen, Kok, 2008,
8°, ill., 216p. (1e dr.: 1999). ISBN 978-90-242-9419-0: € 22,5
HENDRIKS, Jan
Maria: inleiding tot de katholieke leer over de moeder van de
Verlosser. Assen, Van Gorcum, 2008, 8°, X-166p.
ISBN 978-90-232-4470-7: € 19,5
HENDRIKS, Peter Ontmoetingen met God: een basiscursus geloven met bijbelse
verhalen. 3e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, ill., 181p. (1e
dr.: 2006). ISBN 978-90-239-2118-9: € 12,5
HEYNICKX, Rajesh Pelgrimkunst: religie en moderniteit, 1910-1940. Leuven, KADOC,
2008, 16°, ill., 64p. (KADOC-Expo, 2). ISBN 978-90-78192-00-8: € 5
HILL, Jonathan
De geschiedenis van het christendom. Vert. Susanne CastermansNelleke. Kampen, Kok, 2008, 8°, ill., 559p. (Vert.van: the history of
christianity). ISBN 978-90-435-1376-0: € 35
HOEDEMAEKERS, Rogeer Iets of niets? Op zoek naar God in de kosmos. Nijmegen,
Valkhof Pers, 2008, 8°, 120p. ISBN 978-90-5625-284-7: € 13,95
HOEK, Jan
Geroepen in een nieuwe eeuw: geheim en missie van de gemeente.
Geh.herz.herdr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, 158p. (Bouwen
aan de gemeente. - Oorspr.tit.: Gemeentezijn, dat houdt wat in. 1999).
ISBN 978-90-239-2286-5: € 15,5
HOEKSTRA, Gerard Religieuze feestdagen: de feest-, gedenk- en herinneringsdagen en
hun betekenis in chrtstendom, jodendom, islam, hindoeïsme en
boeddhisme, bij de sikhs en in de Chinese en natuurgodsdiensten.
Kampen, Kok, 2008, 8°, 127p. ISBN 978-90-435-1582-5: € 14,9
HOFMAN, H.A.
Verlicht of verblind? Een apologie. Soesterberg, Aspekt, 2008, 8°, ill.,
521p. ISBN 978-90-5911-714-3: € 27,95
HUDSON, Trevor Gebed om rust. Vert. J. de Greef. 2e dr. Zoetermeer, Boekencentrum,
2008, 12°, 118p. (Vert.van: The serenity prayer. - 1e dr.: 2005).
ISBN 978-90-239-1885-1: € 12,9
IYER, Pico
De open weg: de wereldreis van de veertiende dalai lama. Vert. Henk
Schreuder. Amsterdam, Atlas, 2008, 8°, 303p. (Vert.van: The open
road: the global journey of the fourteenth Dalai Lama).
ISBN 978-90-450-1266-7: € 19,9
JAARBOEK
Jaarboek voor liturgie-onderzoek. - 24. Groningen, Instituut voor
Liturgiewetenschap; Tilburg, Liturgisch Instituut, 2008, 8°, ill., 247p. :
€ 25
JAGERSMA, H.
2 Koningen. - Dl. 1. Kampen, Kok, 2008, 8°, 224p. (Verklaring van
de Hebreeuwse Bijbel). ISBN 978-90-435-1521-4: € 34,9
JAMISON, Christopher
Gelukslessen van een abt: de benedictijnse weg naar een
goed leven/ vert. Maria ter Steeg. Tielt, Lannoo, 2008, 8°, 232p.
(Vert.van: Finding happiness: monastic steps for a fulfilling life).
ISBN 978-90-209-8043-1: € 14,95
JANSSEN, Kolet
Weg van God. Leuven, Davidsfonds, 2008, 18°carr., ill., 334p.
ISBN 978-90-7794-237-6: € 24,95
JOBSE, Vanno
Hindoeïsme. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 144p. (Jonge denkers over
grote religies). ISBN 978-90-259-5820-6: € 15
JOBSEN, A.
Numeri. - Deel 1. Kampen, Kok, 2008, 8°, 310p. (Verklaring van de
Hebreeuwse bijbel). ISBN 978-90-435-1522-1: € 34,9
JONES, James
Waarom is er lijden? Vert. Ans Wilbrink. Amsterdam, Ark Media,
2008, 8°, ill., 111p. (Kwesties van geloof. - Vert.van: Why do people
suffer?). ISBN 978-90-338-1865-3: € 10,95
KAGCHELLAND, A.
Van dompers en verlichten: een onderzoek naar de
confrontatie tussen het vroege protestantse Réveil en de Verlichting in
Nederland (1825-1826)/ A. Kagchelland, M. Kagchelland. Delft,
Eburon, 2008, 4°, ill., XXXI-797p. (Ook verschenen als proefschrift
Universiteit Leiden). ISBN 978-90-5972-276-7: € 49,9
KELLER, Tim
In alle redelijkheid: christelijk geloof voor welwillende sceptici. Vert.
L.C. Runhaar. Franeker, Van Wijnen, 2008, 8°, 304p. (Vert.van: The
reason for God: belief in an age of scepticism).
ISBN 978-90-5194-338-2: € 19,95
KEVERS, Paul
De bijbel lezen in woord en daad: B-jaar. Antwerpen, Halewijn, 2008,
8°, 170p. ISBN 978-90-8528-092-7: € 15
KHEMA, Ayya
Geen zelf, geen ander: aanwijzingen bij boeddhistische meditatie.
Vert. Lies van Velsen. 3e dr. Den Haag, Synthese, 2008, 8°, 188p.
(Vert.van: Being nobody, goring nowhere:meditations on the buddhist
path. - 1e dr. Ned. uitg: Den Haag, East-West Publications,.: 1991).
ISBN 978-90-6271-051-5: € 16,95
KIERKEGAARD, Soren
De ziekte tot de dood: een christelijk psychologische
uiteenzetting tot opbouwing en opwekking. Vert. Lineke Buijs; inl. en
ann. Andries Visser. Amsterdam, Boom Religie, 2008, 8°, LV-181p.
(Vert.van: Sygdommen til doden). ISBN 978-90-8506-610-1: € 31,5
KLAPWIJK, Jasper Gelukkig gereformeerd. 5e dr. Barneveld, De Vuurbaak, 2008, 8°, ill.,
118p. (1e dr: 2006). ISBN 978-90-5560-334-3: € 9,9
KNIPSCHILD, Harry Soldaten van God: Nederlandse en Belgische missionarissen op
missie in China in de negentiende eeuw. Amsterdam, Bakker, 2008,
8°, ill., cart., 351p. ISBN 978-90-351-3193-4: € 25
KRUISVAARDERS Kruisvaarders/ red. Thomas F. Madden; vert. Corrie van den Berg
e.a.. Kerkdriel, Librero, 2008, 8°, ill., 224p. (Wereldgeschiedenis. Vert.van: Crusades: the illustrated history). - Oorspr. Ned.uitg.:
Warnsveld, 2005). ISBN 978-90-5764-977-6: € 9,95
KRUIZE, Fennie
Goddelijke vrijheid: een heilzame weg. Deventer, Ankh-Hermes,
2008, 8°, 128p. ISBN 978-90-202-0284-7: € 14,5
KUIJER, Guus
Waarom kinderen wel cowboytje, maar nooit jezusje of mohammedje
spelen. Amsterdam, Querido, 2008, 8°, 37p.
ISBN 978-90-214-3447-6: € 6,95
KÜNG, Hans
Het begin van alle dingen: natuurwetenschap en religie. Vert. Jos
Augustus. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 234p. (Vert.van: Der Anfang
aller Dinge). ISBN 978-90-259-5890-9: € 19,9
LALLEMAN, Pieter J.
1, 2 en 3 Johannes: brieven van een kroongetuige. 2e dr.
Kampen, Kok, 2008, 8°, 232p. (Commentaar op het Nieuwe
Testament. Derde serie. Afdeling Katholieke Brieven en Openbaring.
1e dr.: 2005). ISBN 978-90-435-1058-5: € 29,9
LAWSON, Steven Calvijn als prediker. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 8°, 156p.
(Vert.van: The expository genius of John Calvin).
ISBN 978-90-8865-009-3: € 17,5
LENOIR, Frédéric De filosofie van Christus. Vert. Vanno Jobse. Kampen, Ten Have,
2008, 8°, 261p. (Vert.van: Le Christ philosophe).
ISBN 978-90-79001-13-2: € 19,9
LEURDIJK, G.H. Leven door de Geest: de bekering van bakker Nugteren en de
bediening van dominee Van der Groe. Kampen, De Groot Goudriaan,
2008, 16°, ill., 155p. (Gedolven schatten).
ISBN 978-90-8865-062-8: € 12,9
LEVEND
Levend huis: ecospiritualiteit en schepping/ Tini Brugge e.a. Kampen,
Kok, 2008, 8°, ill., 84p. ISBN 978-90-435-1531-3: € 12,5
LLOYD-JONES, D.M. Geestelijke groei. Vert. M.D. Verweij-van den Heuvel. Kampen,
De Groot Goudriaan, 2008, 8°, 192p. (Vert.van: Growing in the Spirit:
responding to God's work in our life).
ISBN 978-90-8865-063-5: € 14,95
LOONSTRA, Bert Het badwater en de kinderen: gedachten over de doop. Zoetermeer,
Boekencentrum, 2008, 8°, 172p. (Boekencentrum essay).
ISBN 978-90-239-2307-7: € 14,5
LUCADO, Max
Als een vis in het water. Vert.: Carla de Laat. Amsterdam, Ark Media,
8°, ill., 248p. (Vert.van: Cure for the common life).
ISBN 978-90-338-1864-6: € 15,95
LUCADO, Max
Het geschenk: verwondering bij de kribbe. Vert. Heidi
Kleinleugenmors-Voortman. Amsterdam, Ark Media, 2008, 12°carr.,
ill., 110p. ISBN 978-90-338-1509-6: € 9,95
LUCADO, Max
Jij bent waardevol! Een verzameling bemoedigende gedachten uit het
werk van Max Lucado. Vert. Erica Kramer. Amsterdam, Ark Media,
2008, 18°, ill., 124p. (Vert.van: God thinks you're wonderful).
ISBN 978-90-338-1497-6: € 9,95
LUTHER, Maarten Uw geloof heeft u behouden: de genezing van de tien melaatsen/ vert.
en ingel. door Christa Boerke. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, 90p.
(Vert.van:Evangelium von der tzehen aussetzigen).
ISBN 978-90-331-2143-2: € 11,5
MANSFIELD, Stephen
Barack Obama: zijn droom, zijn geloof. Vert. Sjoerd Heij.
Kampen, Kok, 2008, 8°, 174p. (Vert.van: The faith of Barack Obama).
ISBN 978-90-435-1586-3: € 14,9
MARGRY, Jan
101 bedevaartplaatsen in Nederland/ Jan Margry en Charles Caspers
m.m.v. Jan Brouwers. Amsterdam, Bert Bakker, 2008, 8°, ill., 570p.
ISBN 978-90-351-3288-7: € 39,95
MAYFIELD, Sue Bidden: ontdek de rijkdom aan mogelijkheden. Vert. Maya Denneman.
Amsterdam, Ark Media, 2008, 8°, ill., 126p. (Kwesties van geloof. Vert.van: Exploring prayer). ISBN 978-90-338-1866-0: € 10,95
MCGRATH, Alister Dawkins als misvatting: wat er mis is met het atheïstisch
fundamentalisme/ Alister McGrath, met Joanna Collicutt McGrath;
vert. Peter van Huizen. Kampen, Ten Have, 2008, 12°, 120p.
(Vert.van: The Dawkins delusion? Atheist fundamentalism and the
denial of the divine). ISBN 978-90-259-5891-6: € 12,9
MEESTER, Frank Islam voor dummies. 4e dr. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 104p.
(Jonge denkers over grote religies). ISBN 978-90-259-5817-6: € 15
MEESTER, Maarten Nieuwe spiritualiteit. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 205p. (Jonge
denkers over grote religies). ISBN 978-90-259-5816-9: € 15
MENS, André
De basiliek van Edegem/ André Mens, Pierre Hens. Edegem,
Davidsfonds, 2008, 8°, ill., 112p.
MINNEN, Henk
Wat is daarop je antwoord? Ontdek Gods liefde voor jouw huwelijk.
Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 2008, 8°, ill., 91p.
ISBN 978-90-5881-380-0: € 10,9
MOERKERKEN, A. De strik brak los: tien overdenkingen over het boek Esther. 2e dr.
Houten, Den Hertog, 2008, 8°, 189p. (1e dr.: 2007).
ISBN 978-90-331-2102-9: € 13,9
MONSTER, D.
Genezing onder zijn vleugels: 52 meditaties. Houten, Den Hertog,
2008, 8°, 190p. ISBN 978-90-331-2148-7: € 15,9
MOOREN, J.H.M. Geestelijke verzorging en psychotherapie. 3e herz.dr. Utrecht, De
Graaff, 2008, 12°, 96p. (1e dr.: Baarn, Ambo, 1998).
ISBN 978-90-77024-27-0: € 15,75
NECKEBROUCK, Valeer Antropologie van de godsdienst: de andere zijde. Leuven,
Universitaire Pers, 2008, 8°, 502p. (Studia anthropologica).
ISBN 978-90-567-688-7: € 49,5
NETTELHORST, R.P.
100 bijbelse figuren: verhalen over de boeiendste personages
uit de Heilige Schrift. Vert. Else Marie Lauret e.a. Kerkdriel, Librero,
2008, 8°, ill., 192p. (Vert.van: The Bible's most fascinating people).
ISBN 978-90-5764-894-6: € 9,95
NEVEN, J.P.
Elsje Verdoold: uit de mond der kinderen. Houten, Den Hertog, 2008,
12°, ill., 48p. ISBN 978-90-331-2140-1: € 5,9
NIJDAM, Han
Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland: een studie naar de
Oudfriese boeteregisters. Hilversum, Verloren, 2008, 8°, 357p. + cdrom. (Middeleeuwse Studies en Bronnen, 114. -Ook verschenen als
proefschrift Leiden). ISBN 978-90-8704-051-2: € 39
NISSEN, Peter
Eene zachte aanraking van zijn zieleleven: over 'ware' en 'valse'
mystiek rond 1900. Nijmegen, vantilt, 2008, 12°, 46p.
ISBN 978-94-6004-004-7: € 9,95
NOUWEN, Henri Bemind. Henri Nouwen in gesprek/ Philip Roderick; vert. Wouter
Meeus. Averbode, Altiora; Kampen, Kok, 2008, 8°, 55p. + CD
(Vert.van :Beloved: Henri Nouwen in conversation). ISBN 978-90317-2633-2 (Altiora); 978-90-435-1554-2 (Kok): € 15,95
OLIVERA, Bernardo Licht op mijn pad: over geestelijke begeleiding/ vert. Humbelina
Bara. Avzerbode, Altiora, 2008, 8°, 159p. (Vert.van:
L'accompagnement spirituel). ISBN 978-90-317-2636-3: € 16,5
OOGGETUIGEN Ooggetuigen aan het woord: meer dan vijftig reportages uit de
kerkgeschiedenis/ bijeengebracht door A. Bel. Houten, Den Hertog,
2008, 8°, 188p. ISBN 978-90-331-2162-3: € 12,5
OOST, Gert
Alternatief (ge)loven: een bundel opstellen over geloven in muziek.
Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°, 159p. (Uitg. t.g.v. het 25-jarig
jubileum van de Schola Davidica te Utrecht).
ISBN 978-90-239-2331-2: € 14,9
OOSTERHUIS, Huub Halverwege: 75 psalmen vrij. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 151p.
ISBN 978-90-259-5921-0: € 17,9
OP 'T HOF, W.J.
Willem Teelinck (1579-1629): leven, geschriften en invloed. Kampen,
De Groot Goudriaan, 2008, 8°, ill., 667p.
ISBN 978-90-8865-048-2: € 49,9
OPNIEUW
Opnieuw van Don Bosco vertrekken: geschriften & getuigenissen
1845-1877. Brussel, Don Bosco Centrale, 2008, 8°, 266p.
(Publicatiereeks van Don Bosco Vorming & Animatie, 11).
ISBN 978-90-70956-47-9
OPVOEDING
Opvoeding in beeld: een handreiking voor mediagebruik in het gezin/
red. F.A. van Hartingsveldt en L.A. Kroon. 3e dr. Houten, Den Hertog,
2008, 8°, 168p. (1e dr.: 2005). ISBN 978-90-331-1958-1: € 15,9
PAAS, Stefan
Geloven in de marge: de eerste brief aan Korinte/ Stefan Paas, GertJan Roest, Siebrand Wierda. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 12°,
120p. ISBN 978-90-239-2290-2: € 11,9
PANHUYSEN, Luc De beloofde stad: opkomst en ondergang van het koninkrijk der
wederdopers. 2e dr. Amsterdam, Olympus, 2008, 8°, ill., cart., 447p.
(1e dr.: Amsterdam, Atlas, 2000). ISBN 978-90-467-0188-1: € 17,5
PELS, Dick
Opium van het volk: over religie en politiek in seculier Nederland.
Amsterdam, De Bezige Bij, 2008, 12°, 180p.
ISBN 978-90-234-3588-4: € 14,9
PLASS, Adrian
Blinde vlekken in de bijbel: problemen en paradoxen die we (meestal)
liever vermijden. Vert.: Maria de Jonge. Sliedrecht, Merweboek, 2008,
12°, 160p. (Vert.van: Blind spots in the bible).
ISBN 978-90-5787-124-5: € 12,5
POORTINGA, P. Ester. 2e dr. Barneveld, De Vuurbaak, 2008, 8°, 56p. (Bijbel en kerk.
Bijbelstudie compact. - 1e dr.: 2002). ISBN 978-90-5560-141-7: € 7,9
POT, Miek
Naar het hart van mijn ziel. 5e dr. Kampen, Ten Have; Antwerpen,
Standaard, 2008, 8°, ill., 133p. (1e dr.: 2007). ISBN 978-90-79001-217 (Ten Have); 978-90-02-22264-1 (Standaard): € 14,9
PROFESSIONELE Professionele begeleiding en spiritualiteit: pastorale supervisie nader
verkend/ red. Sjaak Körver, Willemine Regouin. Houten, Bohn Stafleu
van Loghum, 2007, 8°, 235p. ISBN 978-90-313-5178-7: € 24,5
PSALM
Een psalm voor elke dag/ samenst. H. Drost-Wursten. Kampen, De
Groot Goudriaan, 2008, 18°, 176p. ISBN 979-90-8865-046-8: € 9,9
QUO
Quo vadis theologia? Theologie en religiewetenschap in Leuven/ red.
Matthijs Lamberigts en Leo Kenis. Antwerpen, Halewijn, 2008, 8°,
135p. ISBN 978-90-8528-086-6: € 16
RAMADAN, Tariq Een jihad van vertrouwen. Vert. Peter Klinkenberg. Amsterdam, Van
Gennep, 2008, 12°, 111p. (Vert.van: Face à nos peurs: le choix de la
confiance). ISBN 978-90-5515-978-9: € 10
REIZEN
Reizen naar het Heilig Land:protestantse impressies 1840-1960/ red.
Frits G.M. Broeyer en Gert J. van Klinken. Zoetermeer, Meinema,
2008, 8°, ill., cart., 224p. (Jaarboek voor de geschiedenis van het
Nederlands protestantisme na 1800, 16).
ISBN 978-90-211-4214-2: € 18,4
RITUELE
Rituele creativiteit: actuele veranderingen in de uitvaart- en
rouwcultuur in Nederland/ red. Eric Venbrux, Meike Heessels en
Sophie Bolt. Zoetermeer, Meinema, 2008,8°, 189p.
ISBN 978-90-211-4202-9: € 19,9
ROBBE, Rolf
Wandelen op water: reisgids voor christenen. Kampen, Kok, 2008, 8°,
157p. ISBN 978-90-435-1525-2: € 15,9
ROBERTSON, David Brieven aan een atheïst. Vert.: Peter van Daalen. Barneveld, De
Vuurbaak, 2008, 8°, 144p. (Vert.van: The Dawkins letters: challenging
atheist myths). ISBN 978-90-5560-388-6: € 12,5
ROMEINS
Romeins martyrologium: vernieuwd op grond van het decreet van het
Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie en gepromulgeerd op gezag
van paus Johannes Paulus II: Nederlandse standaard-editie/ verzorgd
door de beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisscop.
Vlagtwedde, Vereniging voor Latijnse Liturgie, 2008, 8°, 942p.
ISBN 978-90-70906-06-1: € 105
RUUSBROEC, Jan van
De geestelijke bruiloft. Vert.: Jos van den Hoek; voorw.
Guido de Baere. s-Hertogenbosch, KBS, 2008, 12°, 213p.
ISBN 978-90-6173-110-8: € 27,5
RYLE, J.C.
De plichten der ouders. Vert. J.H. den Boer. 4e dr. Houten, Den
Hertog, 2008, 8°, 48p. (Vert.van: How should a child be trained. - 1e
dr.: 1997). ISBN 90-331-1635-9: € 6,9
SCHAT
Een schat aan gebeden/ verz. door Olwen Turchetta. Baarn, Forte,
2008, 8°, ill., 96p. (Vert.van: A treasury of prayer).
ISBN 978-90-5877-791-1: € 12,95
SCHEERS, Jan
Niet aanraken en zwijgen: over de geheimen van de rozenkrans.
Antwerpen, Halewijn, 2008, 8°, ill., 80p.
ISBN 978-90-8528-084-2: € 15,5
SCHOLLAERT, Paul Zondagse woorden: overwegingen bij de evangeliën. Tielt, Lannoo,
2008, 8°, 691p. ISBN 978-90-209-8062-2: € 39,95
SCHWIETERT, Charles
De marketing van God. Amsterdam, Nieuw Amsterdam,
2008, 8°, 357p. ISBN 978-90-468-0507-7: € 22,5
SHORTO, Russell De botten van Descartes: een beknopte geschiedenis van het conflict
tussen geloof en rede. Vert.: Arie van Braam. Amsterdam, Mouria,
2008, 8°, ill., 318p. (Vert.van: Descartes' bones: a skeletal history of
the conflict between faith and reason).
ISBN 978-90-450-4993-5: € 22,5
SIMMONS, JoAnne Het grote Bijbelvragenboek: een quiz voor elke dag. Vert.: Harmen
Kramer. Kampen, Voorhoeve, 2008, 8°, 366p. (Vert.van: The 365-day
Bibla trivia challenge). ISBN 978-90-297-1885-1: € 15
SINE, Tom
De nieuwe samenzweerders: werken aan de toekomst, mosterdzaadje
voor mosterdzaadje. Vert. Michaël Cocquyt e.a. Amsterdam, Buijten
& Schipperheijn Motief, 2008, 8°, 253p. (Time to turn-reeks, 3. Vert.van:The new conspirators). ISBN 978-90-5881-381-7: € 17,5
SLEDSENS, Ronald Ongewone avonturen uit het leven van een priester. Leuven,
Davidsfonds, 2008, 8°, 96p. ISBN 9978-90-5826-572-7: € 14,95
SLOTERDIJK, Peter Het heilig vuur: over de strijd tussen jodendom, christendom en
islam. Vert. Frans Van Zetten. Amsterdam, Boom, 2008, 8°, 160p.
(Vert.van: Gottes Eifer: vom Kampf der drei Monotheismen).
ISBN 978-90-8506-588-3: € 22,95
SNIJDERS, L.A.
Groot bijbels woordenboek. Hilversum, Just, 2008, 8°, 285p.
ISBN 978-90-77895-77-1: € 19,95
SONNEVELT, C. Uw waarheid zal bestaan: dagboek bij de Dordtse Leerregels. 2e dr.
Houten, Den Hertog, 2008, 8°, 374p, (e dr.: 2006).
ISBN 978-90-331-2030-5: € 19,9
SPIRITUALITEIT De spiritualiteit van Titus Brandsma: hoe de tijd ons Godsbegrip
bepaalt/ red. Kees Waaijman en Frans Maas. Kampen, Ten Have,
2008, 12°, 126p. ISBN 978-90-259-5925-8: € 12,9
SPIRITUEEL
Spiritueel kapitaal: de opmars van spiritualiteit in de bedrijfswereld/
red. Jaak Stokx & Suzan Langenberg. Antwerpen, Tertio, 2008,
8°carr., 42p. (Spes cahier, 10). ISBN 978-90-78351-07-8: € 15
SPONSELEE-DE MEESTER, Trees "Alles voor Allen". 2e dr. Nijmegen, Valkhof Pers,
2008, 8°, ill., 255p. (Ondertitel op omslag: Geschiedenis van de zusters
Franciscanessen van Breda, 1947-2007. - 1e dr.: 2007).
ISBN 978-90-5625-266-3: € 20
SPROUL, R.C.
Vrije wil en genade. Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 8°, 247p.
(Vert.van: Willing to believe: the controversy over free will).
ISBN 978-90-8865-013-0: € 19,9
SPURGEON, Charles Haddon
Door genade alleen: bijbels dagboek. Samengest.
door J. Versloot. Houten, Den Hertog, 2008, 12°, ill., 384p.
ISBN 978-90-331-2145-6: € 16,9
SPURGEON, Charles Haddon
Een rots om in te wonen: dagboek bij de bijbel.
Samenst. en vert.: N.A. Eikelenboom. 2e dr. Houten, Den Hertog,
2008, 8°, 374p. (1e dr.: 2004). ISBN 978-90-331-1856-2: € 17,9
STALMEIER, Liesbeth
In vuur en vlam:missionair vormselproject. s-Hertogenbosch,
KBS, 2008, 2 v. 8° (Begeleidersboek + deelnemerspakket).
ISBN 978-90-6173-128-3(begeleidersboek) :€ 20
ISBN 978-90-6173-127-6 (deelnemers): € 9,5 0
STANGROOM, Jeremy
Religie. Vert.: Sietske van der Tol e.a. Breda, Mo'Media,
2008, 12°, ill., 128p. (Wie, wat, waar? - Vert.van: Religion).
ISBN 978-90-5767-298-9: € 12,95
STIL
Stil zijn met de schrift: dagboek voor jongeren/ red. J.H. Mauritz. 7e
dr. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, 375p. (1e dr.: 1995).
ISBN 978-90-331-2161-6: € 14,9
STOCKMAN, René Voor God alleen. Antwerpen, Halewijn, 2008, 8°, 118p.
ISBN 978-90-8528-085-9: € 16
STOCKMAN, René Pro Deo: de geschiedenis van de christelijke gezondheidszorg.
Leuven, Davidsfonds, 2008, 8°, ill., 182p.
ISBN 978-90-5826-540-1: € 24,95
STROBEL, Lee
Feiten genoeg. Vert: Johan Ebbers. Hoornaar, Gideon, 2008, 8°, 358p.
(Vert.van: The case for a creator. - Omslagtitel: Feiten genoeg… die
voor een schepper pleiten). ISBN 978-90-6067-790-2: € 19,95
STUFKENS, Hein Een ketterse catechismus: schets van een spiritualiteit voor morgen.
Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 158p. ISBN 978-90-259-5907-4: € 15,9
SYMBOLEN
Symbolen worden tot cimbalen: de honderd mooiste Nederlandse
gedichten over geloof en inspiratie/ samenst. en toel. door Abeltje
Hoogenkamp. Amsterdam, Prometheus, 2008, 12°, 202p.
ISBN 978-90-446-1201-1: € 17,95
TAIZE
Taizé liederen- en gebedenboek. Kampen, Gooi & Sticht, 2008,
16°obl., mus., 238p. ISBN 978-90-304-1124-6: € 15
TANIS, J.J.
Geen ander fundament: 52 meditaties. Houten, Den Hertog, 2008, 8°,
166p. ISBN 978-90-331-2141-8: € 14,9
TERLOUW-STEENBEEK, Margriet
Nooit meer dorst. Vaassen, Medema, 2008,
12°, 71p. (Telos). ISBN 978-90-6353-538-4: € 12,95
THICH NHAT HANH
In de voetsporen van de Boeddha: een inwijding in het
boeddhisme in al zijn menselijkheid. Vert. Bart Meijer. 2e dr.
Haarlem, Altamira-Becht, 2008, 8°, cart., 520p. (Vert.van: Old path
white clouds. - 1e dr.: 2006). ISBN 978-90-6963-707-5: € 34,9
THOMAS A KEMPIS Navolging van Christus: naar het oorspronkelijk handschrift
(1441) vert. en toegel. door Rudolf van Dijk; inl. Rudolf van Dijk en
Kees Waaijman. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 332p.
ISBN 978-90-259-5939-5: € 29,9
THOMAS A KEMPIS De navolging van Christus/ hertaald door Mink de Vries; inl. Paul
van Geest. s-Hertogenbosch, KBS, 2008, 16°, 445p. (Omslagtitel: De
navolging van Christus in jonge taal).
ISBN 978-90-6173-130-6: € 15,5
TIRELIREN, G.
Antwerpen en de Kapucijnen. Antwerpen, Vlaamse Kapucijnen
(Ossemarkt 14), 2006, 4°, ill., 159p.
TOMLIN, Graham Een kerk die prikkelt: uitdaging om provocerend gemeente te zijn.
Vert. Jannet Wilts. Kampen, Voorhoeve, 2008, 8°, 205p. (Vert.van: the
provocative church). ISBN 978-90-297-1876-9: € 17,9
TUSSEN
Tussen hoofd en hart: geloofsbeleving onder gereformeerde studenten/
red. Renske Kruizinga; met bijdragen van G. Gunnink e.a. Barneveld,
Vuurbaak, 2008, 8°, tab., 147p. ISBN 978-90-5560-406-7: € 14,9
VAN CAMPEN, M. Het geloof belijden: voor wie zich voorbereiden op de openbare
belijdenis van het geloof. 6e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 8°,
ill., 111p. (Reflector. - 1e dr.: 2001). ISBN 978-90-239-3009-9: € 11,5
VAN BAREN, Brigitte Sprankelende stilte: bron van vernieuwend leiderschap. Rotterdam,
Asoka, 2008, 12°, 136p. ISBN 978-90-5670-207-6: € 15,95
VAN BEDAF, Jos Oude gravures: symboliek en beeldtaal in altaarmissalen en liturgische
boeken, 1880-1910. 2e, verb. en uitgebr. dr. Turnhout, Van Bedaf,
2008, 4°, ill., 128p.
VAN BEEK, Wim Eens gegeven, blijft gegeven: de doop in de theologie van Maarten
Luther. Kampen, Kok, 2008, 8°, 282p.
ISBN 978-90-435-1552-8: € 29,9
VAN BRUGGEN, Jakob Galaten: het goed recht van gelovige Kelten. 2e dr. Kampen,
Kok, 2008, 8°, 187p. (Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde
serie: Brieven van Paulus. - 1e dr.: 2004).
ISBN 978-90-435-0804-9: € 27,9
VAN BRUGGEN, Jakob
Matteüs: het evangelie voor Israël. 5e dr. Kampen, Kok,
2008, 8°, 510p. (Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde serie.
Afdeling Evangeliën. - 1e dr.: 1990). ISBN 978-90-242-0815-9: € 60,9
VAN BRUGGEN, Jakob
Paulus: pionier voor de Messias van Israël. 3e dr. Kampen,
Kok, 2008, 8°, ill., 363p. (Commentaar op het Nieuwe Testament.
Derde serie. Afdeling Handelingen en Apostelen, 1).
ISBN 978-90-435-0330-3: € 38,9
VAN CAMPEN, M. Kernteksten uit Nehemia. 2e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 8°,
106p. (Schriftwerk. - 1e dr.: Kampen, De Groot Goudriaan, 1995).
ISBN 978-90-331-2170-8: € 9,5
VAN DAM, H.
Hoort zijn stem: bijbels dagboek voor jongeren. 4e dr. Houten, Den
Hertog, 2008, 8°, ill., 378p. (1e dr.: 2001).
ISBN 979-90-331-1951-4: € 13,9
VAN DE KAMP, H.R.
Openbaring: profetie vanaf Patmos. 3e dr. Kampen, Kok,
2008, 8°, 541p. (Commentaar op het Nieuwe Testament. Derde serie.
Afdeling Katholieke Brieven en Openbaring. 1e dr.: 2000).
ISBN 978-90-435-0153-8: € 45,9
VAN DE WEGHE, Rob
Gefundeerd geloof: zinnige argumenten om christen te zijn.
Vaassen, Medema, 2008, 8°, ill., 366p. (Vert.van: Prepared to answer).
ISBN 978-90-6353-540-7: € 19,95
VAN DEN BERG, Bianca De Sint-Janskerk in Gouda: een oude stadskerk volgens een
nieuw ruimtelijk plan. Huilversum, Verloren, 2008, 4°, ill., 317p.
(Bijdragen/ Historische Vereniging die Goude, 33).
ISBN 978-90-8704-059-8: € 27
VAN DEN BERG, Marinus Jij, onzichtbaar bij mij: als je een kind verloren hebt.
Kampen, Ten Have; Averbode, Altiora, 2008, 24°, ill., 95p. + cd.
ISBN 978-90-784-3409-2: € 19,9
VAN DEN ELSHOUT, Ella Jodendom. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 126p. (Jonge
denkers over grote religies). ISBN 978-90-259-5818-3: € 15
VAN DEN END, G. Groeien in geloof. 7e dr. Kampen, Kok, 2008, 8°, 122p. (Leven als
christen. - 1e dr.: 1996). ISBN 978-90-435-0562-8: € 13,9
VAN DER BIJL, Anne
Geheime gelovigen/ Anne van der Bijl en Al Janssen; vert.
Bep Fontijn-Donatz. Amsterdam, Ark Media, 2008, 8°, 351p.
(Vert.van: Secret believers: what happens when muslims turn to
Christ?). ISBN 978-90-338-1867-7: € 9,95
VAN DER ELST, Annette Christendom. Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 120p. (Jonge
denkers over grote religies). ISBN 978-90-259-5819-0: € 15
VAN DER KRUIT, Piet
Oorsprong: over mens en heelal, wetenschap en religie,
samenhang en toeval, de weg en de herberg. Delft, Eburon, 2008, 8°,
ill., 56p. (J.H. van Oosbreelezing, 10). ISBN 978-90-5972-265-1: € 12
VAN DER LEE, Hans
Terug naar onze bestemming. Amsterdam, Ark Media, 2008,
8°, 268p. ISBN 978-90338-1874-5: € 16,95
VAN DER MEIDEN, Willem
Beeldenstormers en bruggenbouwers: canon van de
Nederlandse religiegeschiedenis. Zoetermeer, Meinema, 2008, 8°, ill.,
112p. ISBN 978-90-211-4190-9: € 15,9
VAN DER MOLEN , Ronald Plant een kerk. Amsterdam, Ark Media, 2008, 8°, ill., 248p.
ISBN 978-90-338-1875-2: € 14,95
VAN ECKEVELD, J.J. Christusprediking: overwegingen bij het hart van de prediking.
Kampen, De Groot Goudriaan, 2008, 8°, 190p.
ISBN 978-90-8865-008-6: € 16,5
VAN EDMOND, C. De openbaring in de schoot van tao: het denken is God,
geheugen is zijn profeet. Soesterberg, Aspekt, 2008, 8°, 208p.
ISBN 978-90-5911-690-0: € 17,95
het
VAN ENGEN, Hildo Op zoek naar religieus erfgoed: handleiding voor onderzoek in
kerkelijke archieven/ Hildo van Engen en Vincent Robijn ; eindred.
Johan Knoester, Fred Vogelzang, Pieter Vijn. Hilversum, Verloren,
2008, 8°, ill., 180p. (Op zoek naar…, 5).
ISBN 978-90-8704-036-9: € 19
VAN GEEST, Paul Zeven vragen aan Augustinus: augustijnse spiritualiteit voor het
dagelijks leven/ Paul van Geest en Monic Slingerland. Kampen, Ten
Have, 2008, 12°, 119p. ISBN 978-90-259-5888-6: € 12,9
VAN HAAFTEN, Noor
Een woning voor mijn hart. 7e herz. dr. Kampen, Kok, 2008,
8°, 254p. (Leven als christen. - 1e dr.: Kampen, Kok Voorhoeve,
1995). ISBN 978-90-435-1544-3: € 17,5
VAN HATTUM, Hennie
Weet wat je ontvangt: eerste communieschift. Amersfoort,
Kwintessens, 2008, 4°, ill., 55p. ISBN 978-90-5788-231-9
VAN HATTUM, Hennie
Weet wat je ontvangt: voor begeleiders. Amersfoort,
Kwintessens, 2008, 4°, ill., 59p. ISBN978-90-5788-230-2
VAN KOOTEN, Bert Een God die nabij komt: teksten voor advent en kerst. Averbode,
Altiora, 2008, 8°, ill., 111p. ISBN 978-90-317-2634-9: € 18,5
VAN LOTRINGEN, Jannie Waarom ik naar je verlang: lessen in liefde. Leuven,
Davidsfonds, 2008, 18°carr., 131p. ISBN 978-90-5826-528-9: € 14,95
VAN NISTELROOY, Inge Basisboek zorgethiek: over menslievende zorg, moreel
beraad en de motivatie van verpleegkundigen. Heeswijk, Abdij van
Berne, 2008, 8°, 163p. ISBN 978-90-8972-004-7: € 22,5
VAN PRAAG, Herman M. God en psyche: de redelijkheid van het geloven: visies van
een jood. Amsterdam, Boom, 2008, 8°, ill., 411p.
ISBN 978-90-8506-391-9: € 36,5
VAN REMUNDT, Jos
In goede handen: handboek voor levensbeschouwelijke
communicatie en identiteit. Delft, Eburon; Amsterdam, Echelon, 2008,
8°, ill., 168p. ISBN 978-90-5972-262-0: € 24,99
VAN RUITENBURG, P.
Echt geloven: 52 bijbeloverdenkingen over wat geloven wel
en niet is. 5e dr. Houten, Den Hertog, 2008, 8°, 172p. (1e dr.: 2005).
ISBN 978-90-331-1864-7: € 14,5
VAN RUITENBURG, P.
Tijdgeest: overdenkingen over de tijd waarin we leven.
Houten, Den Hertog, 2008, 8°, 221p. ISBN 978-90-331-2150-0: € 14,5
VAN VEELEN, M. Handelingen. - 1. Werkboek bij Handelingen 1-12. Barneveld, De
Vuurbaak, 2008, 8°, ill., cart., 158p. (Bijbel en kerk).
ISBN 978-90-5560-390-9
VAN WELL, Herman
Dienst doen: praktijkboek voor diakenen. Kampen, Kok,
2008, 8°, 143p. ISBN 978-90-435-1533-7: € 13,5
VERBUM
Verbum Dei manet in aeternum: Luther en Calvijn in hun
schriftverstaan/ red. Wim Balke, Sabine Hiebsch, Wim Janse.
Kampen, Kok, 2008, 8°, 185p. ISBN 978-90-435-1137-7: € 17,5
VERDER
Verder op weg: in het voetspoor van Jezus/ Paul Abspoel e.a.; red.
Denise Delozier. Amsterdam, Ark Media, 2008, 8°, ill., 248p.
ISBN 978-90-338-1876-9: € 13,95
VERGAELEN, Eva Thuis in de islam. Amsterdam, Meulenhoff, 2008, 12°, 267p.
ISBN 978-90-5842-131-3: € 19,95
VERHAAL
Het verhaal gaat verder…:religieuze verhalen ter sprake brengen in de
klas en op school/ red. Chris A.M. Hermans en Theo van der Zee.
Budel, Damon, 2008, 8°, 189p. (IKO-reeks, 8).
ISBN 978-90-5573-918-9: € 20,9
VERHOFSTADT, Dirk
Pius XII en de vernietiging van de Joden. Antwerpen,
Houtekiet; Amsterdam, Atlas, 2008, 8°, ill., 510p.
ISBN 978-90-8918-015-5: € 29,95
VERWIJS, Ad
Handelingen: werken aan de Weg. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008,
12°, 122p. ((Luisterend leven). ISBN 978-90-239-2287-2: € 11
VOORBIJ
Voorbij de dood…: als christenen afscheid vieren: oriëntaties bij de
uitvaartliturgie. Brussel, Licap, 2008, 12°, 20p.
ISBN 978-90-6858-799-9: € 2,1
VRANCKX, Jos
Geloof als geneesmiddel: de vergeten factor X?. Leuven, Davidsfonds,
2008, 8°, 247p. ISBN 978-90-5826-566-1: € 22,5
VREUGDENHIL, L.M.
Ontmoetingen met Jezus: bijbelstudies over geloof en
discipelschap. 5e dr. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 12°, 124p. (1e
dr.: 1991). ISBN 978-90-239-1763-9: € 11,5
WALSCH, Neale Donald Gesprekken met God: vragen en antwoorden. Vert. Jolanda de
Faber. Houten, Zwerk, 2008, 8°, 400p. (Vert.van: Questions and
answers on Conversations with God).
ISBN 978-90-77478-22-6: € 24,5
WAT
Wat leest u daar? Verkondiging bij de bronnen in het B-jaar. Kampen,
Gooi en Sticht, 2008, 8°, 235p. ISBN 978-90-304-1119-2: € 19,9
WEIZBACHER, Christian Euro islam architectuur: de nieuwe moskeeën van het
westen. Amsterdam, SUN, 2008, 8°, ill., 110p. (SUN statements, 1.Vert.van: Euroislam-Architektur). ISBN 978-90-8506-620-0: € 24,5
WESEMAN, Pauline Het duivels kussen: wat als je partner een ander geloof heeft dan jij?.
Kampen, Ten Have, 2008, 8°, 173p. ISBN 978-90-259-5812-1: € 14,9
WIE
Wie kan er aarden hier beneden? Over de betekenis van de hemel/
Red. Bert L. van der Woude. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008, 12°,
82p, (Toer Reeks). ISBN 978-90-239-2299-5: € 8,9
WIJ
Wij zijn ook katholiek: over protestantse katholiciteit/ red. J.
Kronenburg, R. de Reuver. Heerenveen, Protestantse Pers, 2008, 8°,
311p. ISBN 978-90-8525-021-0: € 19,5
WILLIAMS, Jane Engelen. Vert. Stephe Bruin. Baarn, Forte, 2008, 8°, ill., 128p.
(Vert.van: Angels). ISBN 978-90-5877-790-4: € 14,95
WILLIAMS, Sarah Geborgen in liefde: Sarah's ontroerende verhaal over haar bijzondere
zwangerschap. Vert. Marieke Lukkien. Barneveld, Plateau, 2008, 8°,
189p. (Vert.van: The shaming of the strong).
ISBN 978-90-5804-035-0: € 13,75
WOORD
Een woord zoals een leerling heeft: opstellen van en voor Gert
Marchal/ red. Peter Verbaan en Jan Dirk Wassenaar. Zoetermeer,
Boekencentrum, 2008, 8°, ill., 205p. ISBN 978-90-239-2317-6: € 15
WRIGHT, Tom
Matteüs voort iedereen/ vert. David de Vos. Franeker, Van Wijnen,
2008, 2 v. 12°, 248+253p. (Vert. van: Matthew for everyone). ISBN
978-90-5194-307-8; 978-90-5194-308-5: € 9,9 + 14,90
YACONELLI, Michael
Struikelend achter Jezus aan: inspiratie voor onvolmaakte
christenen. Vert.: Tineke Tuinder. Hoornaar, Gideon, 2008, 12°, 155p.
(Vert.van: Messy spirituality). ISBN 978-90-6067-972-2: € 12,95
YALLOP, David
De kracht en de heerlijkheid: de schaduwzijde van het Vaticaan onder
Johannes Paulus II. Utrecht, Het Spectrum, 2007, 8°, 568p.
(Vert.van:The power and the glory: inside the dark heart of John Paul
II's Vatican). ISBN 978-90-274-4789-0: € 34,95
ZEG
Zeg nu zelf: 20 lessen over geloven/ Annemiek Slob-van der Lugt e.a.
Barneveld, De Vuurbaak, 2008, 3 v. 12°.
ZHUANG ZI
Zhuang Zi: de volledige geschriften: het grote klassieke boek van het
taoïsme/ vert.en toegel. door Kristofer Schipper. 6e dr. Amsterdam,
Augustus, 2008, 8°, 438p. ISBN 978-90-457-0085-4: € 39,9
ZIN
Zin in gezin: kan levensbeschouwing de duurzaamheid van
gezinsrelaties bevorderen?/ Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen; met bijdr. van: Joris Dewispelaere e.a.. Tielt, Lannoo, 2008,
8°, 294p. ISBN 978-90-209-8092-9: € 19,95
ZO
Zo nabij mogelijk…: ziekenzalving of ziekenzegen. 1030 Brussel,
Catechesehuis (Monplaisirlaan 51), 2008, 12°, ill., 15p.
ZORG
Zorg om de zorg: menselijke maat in de gezondheidszorg/ Chris
Gastmans, gerrit Glas, Annelies van heijst e.a. Budel, DAMON, 2008,
12°, 158p. ISBN 978-90-5573-903-5: € 18,9
ZUIDBERG, Gerard Ik Ben: de zeven Ik Ben-woorden uit het evangelie volgens
Johannes/ Gerard Zuidberg en Marie-José Jansen. Heeswijk, Abdij van
Berne, 2008, 8°, 123p. ISBN 978-90-8972-003-0: € 14,50
ZUIJDERHOUDT, C.B.
Meester Eckhart versus advaita: thuiskomen in dezelfde
bron. Amsterdam, Samsara, 2008, 12°, 179p.
ISBN 978-90-77228-54-8: € 19,95
ZUSTERS
Zusters van Vorselaar te Rumst, 1857-2005. Ed. Jules Reusens, Karel
Swenden. Rumst, Geschiedkundige Kring Rumesta, 2005, ill., 47p.
ZWAENEPOEL, Tom Het heiligenboek: levenswijsheid van honderd en enige heiligen.
Tielt, Lannoo, 2008, 8°, 343p. ISBN 978-90-209-8041-7: € 19,95
ZWANEPOL, K.
Interesse in Luthers Catechismus?. Utrecht, Protestantse Theologische
Universiteit, 2007, 8°, 30p. (Afscheidsrede).
Kris Van de Casteele
26 januari 2009
Download