Infosessies voor energiedeskundigen type A

advertisement
Infosessies voor
energiedeskundigen type A
januari/februari 2011
Deel III
Verduidelijkingen en aanpassingen in de werkwijze
voor het opmeten en het bepalen van de
verliesoppervlakte
Bepalen van de verliesoppervlakte
• Bepalen/meten vd verliesoppervlakte
○ Op basis van het beschermde volume
○ Voorbeeld
◦ indien zolder geen BV
– Zoldervloer => verliesoppervlakte
- én niet (ook) de hellende dakvlakken / topgevels
– Belang van verticale doorsneden bij opmeting
2
1
Bepalen van de verliesoppervlakte
• Bepalen/meten vd verliesoppervlakte
○ Steeds meten van werkelijke oppervlakte
◦ Tenzij anders vermeld in het IP
○ Niet mogelijk (op veilige manier) te achterhalen:
◦ Gefundeerde inschatting
◦ Voor deel waarover twijfel bestaat
=> meest negatieve inschatting
3
Bepalen van de verliesoppervlakte
• Verliesoppervlakte
○ Oriëntatie
◦
◦
Software
– op basis van de oriëntatie van de voorgevel
=> oriëntatie van de andere gevelvlakken
Indien de werkelijke oriëntatie afwijkt
=> aanpassen in software
4
2
Bepalen van de verliesoppervlakte
• Wanden op de perceels- of eigendomsgrens
○ Aanname: binnenruimten ter hoogte van
aangrenzende percelen = verwarmd
◦ Muren tss woningen, woning en appartementsgebouw,
… => geen verliesoppervlakte
◦ Indien wachtgevel
=> wel verliesoppervlakte
◦ Deel langer en hoger
=> wel verliesoppervlakte
5
Bepalen van de verliesoppervlakte
• Wanden op de perceels- of eigendomsgrens
○ Aanname: binnenruimten ter hoogte van
aangrenzende eigendommen = verwarmd
◦ Muren, vloer, zoldervloer tss appartementen en tussen
appartement en gemeenschappelijke traphal
=> geen verliesoppervlakte
◦ Niet: voor wanden tussen wooneenheid en andere
gemeenschappelijke ruimten (die doorgaans niet
verwarmd worden zoals kelder, zolder, garage,
bergruimten)
=> wel verliesoppervlakte
- tenzij verwarmd => geen verliesoppervlakte
6
3
Bepalen van de verliesoppervlakte
○ Aanname: binnenruimten ter hoogte van
aangrenzende eigendommen/percelen = verwarmd
◦ Muren, vloeren, … tussen wooneenheid en nietresidentiële ruimten
=> geen verliesoppervlakte
◦ Niet: voor industriële gebouwen = gebouwen voor de
productie, bewerking, opslag of manipulatie van
goederen (die doorgaans niet verwarmd zijn)
=> wel verliesoppervlakte
- tenzij verwarmd => geen verliesoppervlakte
7
Bepalen van de verliesoppervlakte
• Aanname voor een fictieve muur, vloer, dak of
zoldervloer
○ Fictieve wand
= wand die fysiek niet bestaat maar door een
vereenvoudiging toch als grens van het beschermd
volume wordt aangenomen
○ Invoeren met eigenschappen van de (meest
voorkomende) aanpalende muur, vloer, dak of
zoldervloer
8
4
Bepalen van de verliesoppervlakte
9
Gevels
• Muren met verschillende begrenzing of
hoofdtype
○ Opsplitsen in gevelvlakken
◦ Tenzij: enkel de hoogte/dikte van de vloer, zoldervloer of
dak een andere begrenzing heeft
1
0
5
Gevels
• Oriëntatie: gebogen muur
=> Ifv oriëntatie van de beglaasde delen
○ één beglaasde opening of meerdere beglaasde
delen met dezelfde oriëntatie
◦ Oriëntatie van de muur = oriëntatie van de beglaasde
opening
○ Meerdere beglaasde openingen met ≠ oriëntatie
◦ Muur opdelen ifv oriëntaties van de beglaasde
openingen
○ Geen beglaasde openingen
◦ Oriëntatie vh middelste punt van de muur
○ Gebogen beglazing
◦ Middelste punt van de beglaasde opening
1
1
Vloeren
• Beglaasde openingen in een vloer
○ Als fictieve vloer ingerekend
1
2
6
Daken
• Hellend dak
=> begrenzing buiten
○ indien begrenzing AOR => ingeven als hellend dak
1
3
Daken
• Helling: gebogen dak
=> Ifv helling en oriëntatie vd beglaasde openingen in
het dak
○ Indien geen beglaasde openingen
◦ Helling vh middelste punt
○ Opdeling ifv openingen met ≠ oriëntatie en helling
◦ => zie vereenvoudiging voor koepels/lichtstraten met
geprojecteerde oppervlakte < 5m²
1
4
7
Openingen
• Openingen
○ => Software
◦ vooraf gevelvlak of dakvlak aanmaken
• Deur/poort
○ Volledig beglaasd of ondoorzichtige deel in de deur
kleiner dan 20% => beglaasde opening
○ Beglaasde deel kleiner dan 20% => deur
○ Overige gevallen:
◦ Beglaasde delen => glas
◦ Opake delen => DEUR
1
5
Openingen
• Koepels/lichtstraten
○ Indien geprojecteerde oppervlakte =< 5 m²
◦ Niet nodig om werkelijke oppervlakte te bepalen
◦ Niet nodig om helling en oriëntatie aan te passen
○ Indien geprojecteerde oppervlakte > 5 m²
◦ Werkelijke oppervlakte(n)
◦ Correcte helling en oriëntatie
○ Opstanden
◦ Indien de gemiddelde hoogte van de opstanden <
30cm => te verwaarlozen
– Indien niet te verwaarlozen => ook eventuele
beglaasde delen in deze opstanden inrekenen
1
6
8
Download