plusblad 1 thema 7

advertisement
th em a 7
spelling
pl us bl ad 1
Dit zijn de woorden
Woorden met d aan het
eind, die klinkt als t (hond)
Dit ga je doen
Je schrijft een verhaal.
Stap 1 Kijk naar de tekening.
Schrijf minstens tien woorden op met d aan het eind.
Ga verder op de volgende bladzijde.
Taal actief • Plusbladen spelling • groep 4 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch
th em a 7
pl us bl ad 1
Vervolg van plusblad 1.
Stap 2 Vul twee woorden met d aan het eind in.
Het meisje bij de EHBO heeft een
Daar komt
bloed
wond
aan haar been.
uit.
Nu heb je het begin van een verhaal.
Maak het verhaal af.
Gebruik woorden met d aan het eind.
Het verhaaltje mag een beetje gek zijn!
Stap 3 Ruil je blad met je buur.
Welke woorden met d aan het eind hebben jullie allebei gebruikt?
Onderstreep die woorden.
Taal actief • Plusbladen spelling • groep 4 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch
th em a 7
spelling
pl us bl ad 2
Stap 1 Maak nieuwe woorden.
Kies steeds uit elke rij een woorddeel.
Let op: de blokken rechts mag je
vaker gebruiken!
Dit zijn de woorden
• Woorden met twee verschillende
medeklinkers in het midden (kasteel)
• Woorden met een lange klank aan het
eind van een klankgroep (jager)
Dit ga je doen
Je schrijft een gesprekje.
morgen
hamer
mantel
kamer
distel
neger
simpel
spelen
drempel
lager
bliksem
hemel
schilder
tomaat
zonder
muziek
Stap 2 Schrijf korte gesprekjes.
Gebruik in elke zin een woord uit stap 1.
Abel:
Fee:
Kun jÿ morgen afspreken?
Ja. Wat gaan we dan spelen?
Mo:
Teuntje:
Lin:
Fee:
Max:
Jim:
Ga verder op de volgende bladzijde.
Taal actief • Plusbladen spelling • groep 4 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch
th em a 7
pl us bl ad 2
Vervolg van plusblad 2.
Stap 3 Wissel je blad met je buur.
Onderstreep de woorden met een lange klank aan het eind
van een klankgroep (jager).
Lees dan samen de gesprekjes.
Taal actief • Plusbladen spelling • groep 4 • © Malmberg ’s-Hertogenbosch
Download