Natuurkunde H6 Paragraaf 1 Veel situaties waarbij trekkracht op

advertisement
Natuurkunde H6
Paragraaf 1
-
-
-
-
Veel situaties waarbij trekkracht op een voorwerp uitoefent om het te verplaatsen
De tegenwerkende krachten stoppen het voorwerp
» Een belangrijke tegenwerkende kracht is de wrijvingskracht tussen het voorwerp en de
grond eronder
Wil je bijvoorbeeld een boomstam met een constante snelheid laten bewegen, moet de
totale trekkracht even groot zijn als alle tegenwerkende krachten samen
» De resultante Fres op de boomstam is dan 0 N
Als de trekkracht groter is dan de tegenwerkende krachten, werkt er een resultante in de
richting van de beweging -> voorwerp zal sneller gaan bewegen : eenparig versnelde
beweging
» Versnelling = snelheidsverandering / tijd
» a = ∆v / ∆t
∆v is het verschil tussen eindsnelheid en beginsnelheid
∆t is de tijdsduur waarin de snelheidsverandering heeft plaatsgevonden
Versnelling van een voorwerp kun je berekenen met : Fres = m x a (Fres in N, m in kg, a in m/s2)
Als je een voorwerp trekt, verricht je arbeid, arbeid hangt af van twee dingen :
» Kracht waarmee je trekt en de afstand
» Arbeid = kracht x afstand (W = F x s)
Download