Stressklachten, stressfactoren en persoonsfacoren bij het ontstaan

advertisement
1
Stressklachten, stressfactoren en persoonsfacoren bij het
ontstaan van overspannenheid / burnout
Stressklachten
Lichamelijke klachten:
• chronische vermoeidheid
• slaapstoornissen
• minder zin in seks
• verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol
• hartkloppingen en/of een onregelmatige hartslag
• duizeligheid
• hoofdpijn, spierpijn (vooral in de nek, schouders en rug)
• spijsverteringsproblemen
• verminderde weerstand
Psychiche en emotionele klachten:
• rusteloosheid, gejaagdheid, gespannenheid
• sneller geëmotioneerd, prikkelbaar, geïrriteerd zijn
• somberheid, lusteloosheid, huilbuien, piekeren, angst
• een gevoel van machteloosheid
• vergeetachtigheid, besluiteloosheid en concentratieverlies
• faalangst, verminderd zelfrespect en onzekerheid
• verlies van overzicht
Gedragsveranderingen:
• slecht slapen, ’s morgens niet uitgerust zijn
• meer fouten maken en minder presteren
• paniekaanvallen,
• vlucht- en vermijdgedrag
• meer roken, alcohol, medicijnen en/of drugs gebruiken
• meer of minder eten
• piekeren en malen
• meer klagen, verwijten en zuchten
• verbittering en cynisme
• nergens meer van kunnen genieten
Solinge Coaching & Therapie
www.solinge-coaching.com
2
Iedereen heeft zijn eigen manier van het omgaan met situaties die spanning en stress oplevert.
Vaak ontstaat er geen probleem doordat er adequaat met een situatie die stress geeft wordt
omgegaan of doordat de situatie verandert. Maar soms wordt er langdurig in een bepaalde
situatie stress ervaren en lukt het niet om anders met de situatie om te gaan.
De gebruikelijke manier van reageren werkt niet en de spanning houdt aan.
Ook zijn er vaak meerdere situaties en stressgevende factoren tegelijk aanwezig die elkaar
versterken en helpt tijdelijk rust nemen niet om tot ontspanning te komen.
Stressfactoren
De werksituatie
• slechte werksfeer / contact met collega’s / interne communicatie, etc.
• pesterijen en intimidatie
• disfunctioneel management
• het gevoel geen invloed te hebben
• werk dat niet past bij het opleidingsniveau
• onduidelijke taak- en functieomschrijving
• slechte arbeidsomstandigheden
• weinig of geen waardering
• hoge werkdruk,/ onmogelijke targets en deadlines
• ontslag rondes / reorganisatie / functieverandering
De privesituatie
• het overlijden van een dierbare
• persoonlijke ziekte of letsel
• ziekte of letsel van familielid / zorg voor zieke familie
• echtscheiding / relatieproblemen
• problemen met de kinderen / ruzies in de familie
• financiële problemen
• verhuizing
• examens / onduidelijkheid over studiekeuze/ beroepskeuze
• slachtoffer (seksueel) misdrijf
Solinge Coaching & Therapie
www.solinge-coaching.com
3
De een gaat fluitend door de leven, de ander raakt burnout. Ieder mens is uniek en heeft andere
manieren om met stress om te gaan. Wat maakt dat de ene persoon vatbaarder is voor stress
dan de ander? Waar het om draait is, is hoe de persoon tegen de gebeurtenissen aankijkt en hoe
de persoon met de stress omgaat. Daarbij speelt de persoonlijkheid een grote rol.
Persoonlijkheidskenmerken die een rol kunnen spelen
• perfectionisme
• groot verantwoordelijkheidsgevoel
• loyaal en betrokken
• harde werker
• hoge eisen stellen aan zichzelf
• moeite met grenzen stellen voor zichzelf
• moeite met ‘nee’ zeggen
• moeite met hulp vragen
• geneigd zijn zichzelf weg te cijferen
Kortom, het zijn vaak de beste medewerkers bij wie stress ontstaat. Het zijn mensen die zich
volledig inzetten, loyaal en betrokken zijn en keihard werken. Vaak wordt dit door collega’s
misbruikt, waardoor het werk alleen maar meer wordt. Het zijn enthousiaste en gemotiveerde
mensen die hun eigen grenzen en behoeften slecht in de gaten houden, het moeilijk vinden
anderen teleur te stellen en zo het risico lopen om uitgeput te raken.
Solinge Coaching & Therapie
www.solinge-coaching.com
Download