BTW bij invoer - Customs Knowledge

advertisement
Douanetip 21: BTW bij invoer
Naast douanerechten of anti-dumpingheffing wordt bij invoer BTW geheven. De BTW moet worden afgedragen bij invoer,
maar kan vaak ook direct weer in aftrek worden gebracht. Wanneer goederen onder douanetoezicht worden geplaatst, hoeft
nog geen BTW te worden afgedragen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot verlegging van de BTW.
In veel gevallen, als de goederen naar een ander lidstaat
Douanetoezicht
Goederen die in de EU aankomen en direct onder
douanetoezicht worden geplaatst, worden niet in alle
gevallen direct belast met BTW. Denk dan bijvoorbeeld aan
de plaatsing onder de douaneregeling douanevervoer of de
plaatsing in een douane-entrepot vallen. De goederen
worden bij deze regelingen nog niet in het vrije verkeer
gebracht, waardoor (nog) geen BTW wordt geheven.
Het is van belang dat uw administratie goed op orde is,
zodat u weet welke producten onder douanetoezicht zijn
geplaatst en over welke producten BTW is afgedragen.
BTW te verleggen naar de BTW-aangifte. In dat geval is de
BTW dus niet verschuldigd op het moment van invoer, maar
wordt deze pas verschuldigd en betaald bij het indienen van
de maandelijkse BTW-aangifte. U
dient heeft hiervoor een vergunning
onderneming. U kunt dit voor de BTW doen aan de hand
van fiscale vertegenwoordiging. Er zijn twee vormen van
fiscale vertegenwoordiging:
-
Beperkte fiscale vertegenwoordiging; en
-
Algemene fiscale vertegenwoordiging.
fiscale
vertegenwoordiging
is
de
meest
en diensten waarvoor BTW moet worden betaald, dus
zowel bij invoer als latere transacties. Als uw klant
daarnaast nog een beperkt fiscale vertegenwoordiger heeft,
vertegenwoordigt u de klant niet bij de transacties
nodige kennis van zaken
aanvragen
wanneer
waarvoor
de
beperkte
fiscale
vertegenwoordiging geldt.
Beperkte fiscale vertegenwoordiging heeft betrekking op
artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968).
u
expediteur vertegenwoordigt u uw klant bij alle leveringen
De afdracht van BTW bij invoer vereist de
artikel 23 nodig (verwijzend naar
kunt
Als (douane-)expediteur kunt u aangifte doen voor een
vergaande vorm van vertegenwoordiging. Als (douane-)
Het is mogelijk de BTW niet bij invoer af te dragen, maar de
vergunning
Fiscale vertegenwoordiging
Algemene
Verlegging BTW aangifte
Deze
gaan, hoeft zelfs geen BTW te worden betaald.
uw
onderneming in Nederland is gevestigd, de onderneming
regelmatig goederen uit een niet-EU-land importeert en
een aparte administratie wordt gevoerd waarbij eenvoudig
is vast te stellen hoeveel BTW bij invoer moet worden
bepaalde transacties, namelijk bij transacties waar BTW bij
invoer een rol speelt.
Het risico bij algemene fiscale vertegenwoordiging is
kleiner dan bij beperkte fiscale vertegenwoordiging. Een
beperkte fiscale vertegenwoordiger is namelijk onbeperkt
betaald.
aansprakelijk voor de BTW-schuld.
De verlegging van de BTW naar de aangifte kan een
De algemene fiscale vertegenwoordiger is per jaar
liquiditeitsvoordeel opleveren, aangezien de BTW niet meer
direct hoeft te worden betaald, maar pas na het doen van
de BTW-aangifte.
I
www.customsknowledge.nl
maximaal aansprakelijk voor de borgstelling die is
afgegeven aan de Belastingdienst.
BTW-aangifte bij fiscale vertegenwoordiging
belangrijk
Wanneer u optreedt als algemeen of beperkt fiscaal
liquiditeitspositie.
vertegenwoordiger, doet u aangifte voor uw klant. In de
situatie dat u beperkt fiscaal vertegenwoordiger bent,
ontvangt u van de Belastingdienst een BTW-subnummer
voor de klant. Op dit BTW-subnummer doet u aangifte als
vertegenwoordiger. U kunt voor meerdere klanten beperkt
fiscaal vertegenwoordiger zijn. U ontvangt per klant een
BTW-subnummer.
In het geval dat u algemeen fiscaal vertegenwoordiger
bent, doet u aangifte met het BTW-identificatienummer
van uw klant. Een voorwaarde bij een algemene fiscale
vertegenwoordiging is namelijk dat de klant in Nederland is
geregistreerd.
voordeel
met
betrekking
tot
de
Conclusie
Het afdragen van BTW bij invoer is vaak een geval van
“broekzak, vestzak”. Toch vereisen het plaatsen van de
goederen
onder
douanetoezicht,
fiscale
vertegenwoordiging en het verleggen van de BTW de
nodige kennis van zaken.
Daarnaast is het van belang een risicoanalyse uit te voeren
met betrekking tot de risico’s die spelen bij fiscale
vertegenwoordiging.
Meer informatie
Customs Knowledge adviseert u graag om te voldoen aan
Ook bij fiscale vertegenwoordiging is het mogelijk om als
de voorwaarden met betrekking tot de BTW. Kijk voor meer
fiscaal vertegenwoordiger een vergunning artikel 23 aan te
informatie op de internetsite van Customs Knowledge
vragen.
(www.douaneadvies.nl)
U draagt dan niet meer de BTW bij invoer af, maar pas na
of
neem
contact
op
via
[email protected].
het doen van de BTW-aangifte. Dit biedt natuurlijk een
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Customs Knowledge geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en
onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. Dit artikel is niet bedoeld als een specifiek advies. Zie in dit kader ook de Algemene Voorwaarden van Customs
Knowledge BV.
I
www.customsknowledge.nl
Download