Druïde: priester bij de oude Kelten in Gallië en Brittannië

advertisement
Bard: zanger uit oude tijden
Druïde: priester bij de oude Kelten in Gallië en Brittannië
Statig: plechtig, deftig
Menhirs: voorhistorische stenen zuil in Bretagne
IJlbode: zeer snelle boodschapper (renbode)
Smoren: (voedsel) met weinig vocht en vet in een gesloten pan boven een vuur gaar laten worden
Legionnair: militair van het Franse vreemdelingenlegioen => legioensoldaat
Steur: glansschubbige, kraakbenige zoetwatervis waarvan de kuit gebruikt wordt om er kaviaar uit te bereiden
Circus: ophef (overdreven drukte)
Kiet: (gelijk)
Miezer: klein exemplaar
Garnizoen: legeronderdeel dat in een stad een vaste standplaats heeft
Lieden: personen, mensen
Ave: weesgegroet
Hellenen:
Onmetelijk: eindeloos, oneindig groot
Toutatis:
Kiertje: nauwe opening
Erepalm: palmtak, als eerbewijs aangeboden => lauwerkrans
Me dunkt: (dunk = mening)
Mars: muziekstuk in 2/4 of 4/4 maat met duidelijk ritme
Componeren: (muziek) schrijven, samenstellen
Schuit: eenvoudig vaartuig
Pruttelen: morren, binnensmonds mopperen
Beslommeringen: rompslomp, lastige bezigheden
Monotone: eentonig, saai
Enteren: aanklampen, aanhouden
Laconiek: doodkalm, zonder zich druk te maken
Inheemsen: van het eigen land
Span: paar => duo
Sas: schutsluis
Logement: eenvoudig hotel => herberg
Inborst: aard, karakter
Aanstekelijk: onwillekeurige navolging opwekkend
Delegatie: vertegenwoordiging
Decadent: ontaard, verworden
Intensief: krachtig, met hoog opgevoerde productiviteit
Drastisch: krachtig, doortastend => ingrijpend
Magistraat: rechterlijk ambtenaar
Statuten: reglement van een vereniging of stichting omtrent doel, rechten, plichten en bevoegdheden van de
betrokken personen
Onteren: (iem.) van zijn eer beroven, te schande maken => schenden
Mineur: soldaat van een afdeling van de genie
Amphora: bij de oude Grieken en Romeinen gebruikte buikige kruik met twee oren (eigenlijk: amfora)
Deputatie: vertegenwoordiging [Belg.]
Kranig: een ferme indruk makend => moedig
Kolos: voorwerp, gebouw van enorme afmetingen
Altaar: tafel of verhoogde plaats om te offeren of andere godsdienstige plechtigheden te verrichten
Ruïne: bouwval
Ontboden: (ontbieden = laten komen)
Wedloop: hardloopwedstrijd
Tribuun: zeker vertegenwoordigend functionaris in het oude Romeinse Rijk => volkstribuun
Stug: stevig, flink => volhardend
Jota: de Griekse letter 'i'
Propyleeën: ingang van oude tempelcomplexen in Griekenland
Download