WSNP Periodiek

advertisement
WSNP
Periodiek
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
mei 2011
Redactie
Inhoud
Mr. B.J. Engberts
11
Van de redactie
12
Taak en aansprakelijkheid Wsnp-bewindvoerder
Arnoud Noordam
13
Schuldsanering en omzetbelasting (btw)
Hans Wiggers
14
Afwikkelen faillissement na tussentijdse beëindiging Wsnp
Margreet van Bommel
15
Reorganisatie onderneming via Wsnp
Deel 2: Surseance van Betaling of Wsnp?
Geert Benedictus
16
Een tweede verzoek tot omzetting van een faillissement in
een schuldsaneringsregeling is niet mogelijk?
Ellen Penders
17
Het einde van de schuldsanering.
Tussentijds of zonder schone lei?
Berend Engberts
18
Nieuws in het kort
19
Actuele rechtspraak kort
Mr.dr. A.J. Noordam
Mr. M. van Bommel
Mw. P.A.M.T. van den Berg
Dhr. G. Benedictus
Adviseurs
Prof. mr. B. Wessels
Dhr. A. van Eijsden
Jaargang 2, nummer 2
WSNP Periodiek mei 2011, nr. 2
11 - Van de redactie
Geachte lezer,
Na een flinke dip in 2008 en 2009 stijgt
het aantal Wsnp-zaken weer fors: in 2010 zijn
ruim 11.000 toepassingen van de wettelijke
schuldsaneringsregeling uitgesproken. Ook de
eerste maanden van 2011 laten een stijgende
lijn zien.Tel daarbij op de toekomstvoorspelling
van Professor Huls, één van de voornaamste
pleitbezorgers en wegbereiders van de Wsnp,
begin dit jaar in het tijdschrift Schuldsanering:
‘Ik zie op den duur voor het minnelijk traject
in de huidige vorm geen toekomst meer.’ En
zie: Eén jaar na het eerste WP-nummer blijft
het aantal abonnees op dit tijdschrift stijgen.
Alle reden dus om ons in dit nieuwe nummer
verder te verdiepen in het wettelijke traject.
In dit mei-nummer zijn in de
Praktijkrubriek bijdragen opgenomen over
(artikelnummer 12) Taak en aansprakelijkheid
van de bewindvoerder, (13) Schuldsanering en
omzetbelasting, (14) Afwikkeling aansluitend
faillissement van rechtswege, (15) Akkoord en
Wsnp – deel II van de serie Reorganisatieonderneming via Wsnp.
In de rubriek Rechtspraak zijn bijdragen
opgenomen over (16) een tweede verzoek
tot omzetting van faillissement naar schuldsanering en (17) naar aanleiding van een arrest
van de HR in januari 2011, een artikel over de
tussentijdse beëindiging na 3 jaar.
Wij danken Ellen Penders en Hans Wiggers
hartelijk voor hun bijdragen.
Dan nog enkele huishoudelijke mededelingen: Vanaf 1 juli a.s. kunt u op de website
www.wsnp-periodiek een on-line register
raadplegen. Voor de opbergband is tot nu toe
van weinig belangstelling gebleken. Wij zullen
de band vooralsnog niet laten produceren
maar dit in de loop van het jaar nog eens
heroverwegen.
Wij wensen u weer veel leesplezier toe
en staan steeds open voor uw commentaar,
reacties en bijdragen aan dit tijdschrift.
De redactie
Download