Van artificieel klasseren naar fylogenetische reconstructie

advertisement
Van artificieel klasseren naar fylogenetische
reconstructie
Historische ontwikkeling van de systematiek
● hedendaagse kennis:
wanneer en in welke context ontstaan?
● wie was innovatief?
● hedendaagse ontwikkelingen
Van artificieel klasseren naar fylogenetische
reconstructie
Historische ontwikkeling van de systematiek
• Voor-wetenschappelijke kennis
(folk-taxonomie)
Voor-wetenschappelijke kennis
(ervaringskennis)
van planten en dieren
Doel: praktisch nut
Nodig: 20 plantensoorten uit een assortiment van 32
Veel soorten hebben een unieke toepassing:
Intsia bijuga (Caesalpiniaceae) = enige leverancier
van romp, stabilisatiebomen en roer
Economic botany 41: 148-162 (1987)
Belang van andere organismen voor de mens
voedsel
medicijnen
kleding
onderdak
…
Hanunoo live on Mindoro (Philippine island located
just to the SW of the main island, Luzon); 15,000
people.
* A great majority grow their own food
* "slash-and-burn" agriculture
* distinguish between more than 1600 plants
Plantensystematiek en
nomenclatuur
bij de Hanunoo’s
(Conklin 1962)
kayuh (plant)
qilamnum (kruidachtige plant)
ladaq (Capsicum)
lada tirindikuntigbayak
lada balaynun tagnanam (Capsicum
(houseyard chilli pepper) frutescens)
lada balaynun (Capsicum annuum)
lada balaynun maharat
(chilli pepper)
lbm
batunis
lbm
hapun
lbm
pasitih
lbm
pinasayak
lbm
qutinkutiq
lbm
tahudmanik *
lbt
malipunkuk
lbt
pasitih
lbt
patuktuk
lbt
qarabaq
* cockspur houseyard chilli pepper
heuristiek
(Gestalt)
Azamgin lertets
Gestalt
Aoccdrnig to rseaerch at an Elingsh
uinervtisy, it deosn't mttaer in waht oredr
the ltteers in a wrod are, the olny
iprmoetnt tihng is taht the frist and lsat
ltteer is at the rghit pclae.
The rset can be a toatl mses and you can
sitll raed it wouthit a porbelm.
Tihs is bcuseae we do not raed ervey
lteter by it slef but the wrod as a wlohe.
Volksnamen, in het Nederlands,
van Valeriana officinalis,
volgens Kleijn (1970)
Plant:
valeriaan, valderiaan, vladderian, duvelsdrek,
kattenkruid, donderbloem, donderpoes,
duivelsklauw, oogkruid, Sint-Joriskruid, speerkruid
Wortelstok:
koortswortel, Sint-Joriswortel
Folk taxonomy
Volksplantkunde (~ volksnaamkunde)
Plantlore (~ folklore, folk-lore)
Naamgeving en classificatie
samenhangend met
praktische kennis
(gebruiken,
medicinale eigenschappen,
…)
Folk taxonomy
bij de antieken
Grieken
Romeinen
Drys
Quercus
eik
Melia
Fraxinus
es
Itea
Salix
wilg
Populus
populier
Drys agria
Phellodrys
Populus alba
Populus nigra
Download