Arrondissementsparket Amsterdam

advertisement
Arrondissementsparket Amsterdam
Amsterdam heeft als hoofdstad veel te bieden, niet alleen aan haar inwoners en toeristen,
maar ook aan de mensen die er werken. Het Amsterdamse parket wil voor zijn omgeving een
betrouwbare partner zijn en streeft naar een veilige en rechtvaardige samenleving. Daarom zijn
voor alle parketmedewerkers de kerncompetenties integriteit, samenwerken, plannen en
organiseren van belang.
Landelijk Expertise Centrum Discriminatie (LECD)
Discriminatiestrafzaken spelen vaak in het spanningsveld van maatschappelijke
verhoudingen en publieke en politieke vraagstukken en vragen daarom om een
zorgvuldige en doordachte afweging. De zaken zijn niet zelden actueel en persgevoelig en
worden kritisch gevolgd. Er wordt constant gezocht naar de juiste balans tussen de vrijheid
van meningsuiting enerzijds en het belang van het bestrijden van discriminatie anderzijds.
Het LECD is het expertisecentrum bij het Openbaar Ministerie dat speciaal belast is met het
onderwerp discriminatie. Doel van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie is het
optimaliseren van de strafrechtelijke handhaving inzake discriminatie, dat wil zeggen
standpuntbepaling, advisering, beleidsvorming, opsporing, vervolging en rapportage. De
belangrijkste taken van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie zijn:
-
Inhoudelijk juridische beoordeling van discriminatiezaken;
-
Informeren, adviseren en stimuleren van de parketten;
-
Coördineren in lopende onderzoeken/vervolgingen;
-
Opbouwen, bijhouden en organiseren van expertise;
-
Bijhouden van een registratiesysteem discriminatiezaken;
-
Optreden als vertegenwoordiging van het landelijk OM;
-
Organiseren van het landelijk overleg van discriminatieofficieren van justitie en
advocaten-generaal;
-
Bijdragen aan de ontwikkeling van het landelijk OM-beleid inzake discriminatiebestrijding.
Het LECD fungeert daarnaast als contactpunt voor de discriminatieofficieren in het land.
Zaken waarin het LECD de afgelopen jaren advies heeft uitgebracht waren bijvoorbeeld
aangiften wegens antisemitische uitlatingen tijdens demonstraties of op extreemrechtse
websites, het gebruik van geweld tegen homoseksuelen, het verspreiden van mogelijk
strafbare cartoons en het invoeren van naziparafernalia.
Het LECD is ondergebracht bij het arrondissementsparket in Amsterdam en wordt
aangestuurd door de senior discriminatieofficier van justitie. Daarnaast bestaat het LECD
uit vier personen: een tweede discriminatieofficier van justitie, een specialistisch
beleidsmedewerker, een beleidsmedewerker en een medewerker beleidsondersteuning.
Wij hebben (bij voorkeur) in de periode oktober 2014 – april 2015 (6 maanden) plaats
voor een
Stagiair (M/V)
24- 36 uur
De functie
De stagiair ondersteunt de beleidsmedewerkers en de discriminatieofficieren van justitie op
vele gebieden, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De werkzaamheden bestaan uit het
beoordelen van en het geven van juridisch inhoudelijk advies over discriminatiezaken, het
voorbereiden en bijwonen van overleggen, bijvoorbeeld met antidiscriminatiebureaus, de
parketleiding en de politie, en het monitoren en indien nodig coördineren van
discriminatiezaken in de regio Amsterdam. Ook het beoordelen van smaadschriftzaken zal
tot het takenpakket behoren.
Ook draagt de stagiair, in samenwerking met de medewerker beleidsondersteuning, zorg
voor het opstellen van een aantal regelmatig terugkerende publicaties, zoals de
nieuwsbrief discriminatie, gericht aan alle discriminatieofficieren en externe partners.
Hiervoor dient de stagiair zittingen bij te wonen en daar verslag van te leggen.
De stagiair is betrokken bij de organisatie van de Landelijke Vergadering van
discriminatieportefeuillehouders. Daarnaast kan het uitvoeren van intern onderzoek tot het
takenpakket behoren.
De werkzaamheden hebben betrekking op de rechtsgebieden strafrecht, mensenrechten,
Europees recht, internationaal recht en (in mindere mate) staats- en bestuursrecht.
Profiel
U verkeert in de laatste fase van de masterstudie rechten, bij voorkeur in de richting
strafrecht, Europees recht, internationaal recht of staats- en bestuursrecht. Goede
studieresultaten strekken tot aanbeveling.
U bent (aantoonbaar) vaardig in het schrijven van stukken en beschikt over uitstekende
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Daarnaast beschikt u over een goede
oordeelsvorming, werk- en studielust en heeft u affiniteit met het onderwerp discriminatie.
U bent sociaal vaardig en kunt zowel in een team als zelfstandig werken. U bent bij
voorkeur 36 uur per week beschikbaar (bij voorkeur) in de periode oktober 2014 – april
2015.
Ons aanbod
Wij bieden u een intellectueel uitdagende en verantwoordelijke stage van 6 maanden met
intensieve begeleiding aan. De stagevergoeding bedraagt €550,- bruto op basis van 40
uur. De stage begint bij voorkeur in oktober en duurt 6 maanden. Precieze begin- en
einddata en werkdagen en –tijden worden in overleg vastgesteld.
U komt te werken in een interessante werkomgeving, waarin u contacten onderhoudt met
diverse partijen.
Meer informatie en procedure
Informatie kunt u inwinnen bij mevrouw mr. B. Bos, beleidsmedewerker (088 – 699 3598)
of ga naar http://www.om.nl/ap-amsterdam voor meer informatie over het parket
Amsterdam.
Solliciteren kan door CV, cijferlijst en motivatiebrief te mailen naar [email protected]
t.a.v. mevrouw M. Steijven (P&O).
Het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag is vereist voor het verkrijgen van
een aanstelling als stagiair. Daarnaast dient de stagiair een geheimhoudingsverklaring te
tekenen.
Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 1 september 2014.
Download