university ofeye-opening science.

advertisement
UNIVERSITY
OF EYE-OPENING
SCIENCE.
BACHELOR
OF SCIENCE
SCHEIKUNDIGE
TECHNOLOGIE
BACHELORPROGRAMMA
SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE
Hoe maak je op een goedkope manier schoon drinkwater? Hoe produceer je vloeibare brandstoffen
uit aardgas, steenkool, afvalhout of zelfs algen als de aardolie ooit op raakt? Hoe maak je mascara
eigenlijk watervast? En hoe kun je bruikbare producten uit afvalstoffen maken? Vragen die op het
eerste gezicht niks met elkaar te maken hebben, maar wel álles met Scheikundige Technologie.
Nieuwe materialen, producten en processen ontwikkelen en verbeteren: daar draait het om bij de
bacheloropleiding Scheikundige Technologie aan de Universiteit Twente. De studie Scheikundige
Technologie is een hoogwaardige, uitdagende opleiding en voor de vijfde keer op rij topopleiding.
WAT IS SCHEIKUNDIGE
TECHNOLOGIE?
Alles om je heen heeft met chemie te maken, en als
scheikundig technoloog ben jij in staat de wereld om je
heen te veranderen en te verbeteren. Bij de studie
Scheikundige Technologie modelleer en ontwerp je grote
en kleine productieprocessen. Je onderzoekt en
karakteriseert de eigenschappen van nieuwe
hightechmaterialen, of je ontwikkelt deze. Denk aan
materialen die vuil afstoten en hierdoor supersteriel zijn,
een grootschalige fabriek die vele tonnen per uur
produceert, of een nanoreactor voor het menselijk
lichaam, die slechts enkele microgrammen per dag
afgeeft.
De studie Scheikundige Technologie is sterk georiënteerd
op de technologische toepassing van de chemie. Daarom
is het van belang dat je niet alleen geïnteresseerd bent in
natuurwetenschappen, maar dat je ook technisch
aangelegd bent. Naast scheikunde zijn ook natuur- en
wiskunde essentieel.
QUICK FACTS
Taal
Matching
Website
Nederlands
niet verplicht
utwente.nl/go/st
DE BACHELOROPLEIDING
SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE IN
TWENTE
Als scheikundig technoloog durf je complexe en
maatschappelijk relevante vraagstukken aan te pakken.
Het toegepaste karakter van onze opleiding zorgt voor
veel variatie. Je ontdekt dat maatschappelijke belangen,
winstgevendheid, duurzaamheid, een goede planning en
communicatie vaak net zo belangrijk zijn als de
technologische oplossing.
De bachelor Scheikundige Technologie in Twente is een
brede opleiding. Je leert alles over verschillende
chemische vakgebieden, zoals thermodynamica,
materiaalkunde en procestechnologie. Je raakt ook thuis
in de wiskunde die nodig is om chemische vraagstukken
op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het doorrekenen van
een groot chemisch proces. Ook besteden wij tijdens de
opleiding aandacht aan samenwerken en
presentatietechnieken. In het derde jaar krijg je de kans
om je kennis te verbreden in een heel ander vakgebied,
zoals Bedrijfskunde, lesgeven op de middelbare school, of
Aeronautical Engineering and Management. Na het
afronden van de bacheloropleiding gaan de meeste
studenten direct door met een masteropleiding Chemical
Engineering. Zij specialiseren zich dan in materiaalkunde
of procestechnologie.
ADMISSION REQUIREMENTS
VWO profiel
Vereist
NT
NG
EM
CM
+
WIB +
NA
WIB +
NA +
SCHEI
WIB +
NA +
SCHEI
WAAROM SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE
AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE?
PERSOONLIJK EN INFORMEEL
Scheikundige Technologie aan de Universiteit Twente is
een kleinschalige opleiding. Dat heeft als voordeel dat je
niet alleen al je studiegenoten goed leert kennen, maar
ook goed contact hebt met je docenten. Het persoonlijke
karakter en de informele sfeer zijn kenmerkend voor ons
onderwijs. Je loopt hier makkelijk bij docenten naar
binnen. En je mentor of studieadviseur kan je altijd helpen
als je ergens niet uitkomt.
UITDAGENDE EN HOOGWAARDIGE
TOPOPLEIDING MET GOEDE
BAANKANSEN
In de Keuzegids Universiteiten werd Scheikundige
Technologie aan de Universiteit Twente beoordeeld als
een van de beste in Nederland in de categorie
‘Scheikunde en Scheikundige Technologie’. Daarom mag
de opleiding voor de vijfde keer op rij het kwaliteitszegel
‘Topopleiding’ dragen.
Ook de docenten krijgen een goede beoordeling van de
studenten. In Elsevier (‘De beste studies’, 29 september
2016) werden de docenten van onze universiteit het best
gewaardeerd van alle opleidingen Scheikundige
Technologie en Scheikunde in Nederland en scoren zij
bovengemiddeld goed. Bovendien werd de opleiding in
Twente als beste in de categorie gewaardeerd.
Daarnaast zijn volgens de Elsevier (‘Beste banen’, 1 juni
2016) de baankansen erg goed met een opleiding
Scheikundige Technologie. Binnen 6 maanden hebben
bijna alle afgestudeerden een baan gevonden!
PROJECTONDERWIJS
Een ander kenmerk van de opleiding Scheikundige
Technologie aan de Universiteit Twente is het
projectonderwijs. Bij projectonderwijs pas je de kennis die
je tijdens het ene vak leert, meteen toe tijdens het
practicum dat je volgt en in het project waaraan je samen
met medestudenten werkt. Elke module staat in het teken
van een bepaald thema, en het project waaraan je werkt
hangt daarmee samen.
BREED VAKGEBIED
De Universiteit Twente heeft een grote naam opgebouwd
in de natuurwetenschappen. De Universiteit Twente doet
onderzoek op wereldniveau op het gebied van
nanotechnologie, procestechnologie en materiaalkunde.
De opleiding Scheikundige Technologie werkt nauw
samen met wetenschappers van de gerenommeerde
onderzoeksinstituten van de Universiteit Twente. De
wetenschappers van de verschillende instituten houden
zich bezig met bijvoorbeeld onderzoek op het gebied van
duurzame energie, supermaterialen en gezondheid. En
juist déze onderzoekers zullen jou opleiden tot
scheikundig technoloog.
STIMULANS VOOR TALENTVOLLE
STUDENTEN
De opleiding Scheikundige Technologie en de
onderzoeksgroepen van Scheikundige Technologie
waarderen goede studieresultaten en willen talentvolle
studenten stimuleren hun 1e jaar nominaal af te ronden.
Dit doen de onderzoeksgroepen door jaarlijks een fiks
bedrag beschikbaar te stellen, dat wordt verdeeld onder
studenten die hun eerste jaar nominaal afsluiten.
STUDIEPROGRAMMA BSC SCHEIKUNDIGE
TECHNOLOGIE
Scheikundige Technologie is opgebouwd volgens de
bachelor-masterstructuur. De bacheloropleiding duurt
drie jaar en je behaalt hiermee een bachelordiploma. Elk
studiejaar bestaat uit veertig studieweken, verdeeld over
vier modules. Binnen een module staat één thema
centraal, zoals chemie of materialen. In elke module krijg
je een aantal theorievakken en een practicum die met dat
thema te maken hebben. Wat je tijdens het practicum en
de theorievakken leert, pas je vervolgens toe in een
project waaraan je met je medestudenten werkt.
STUDIEOPBOUW
In het eerste studiejaar gaat het er vooral om om vanuit
verschillende invalshoeken naar de scheikundige
technologie te kijken en kennis te maken met
verschillende basisbegrippen en theorieën van de chemie.
In het tweede jaar ga je verder met het verwerven van
kennis en vaardigheden. Het derde jaar staat in het teken
van eigen keuzes en de bacheloropdracht. Lees meer over
ons curriculum op onze website: utwente.nl/go/st.
Jaar 1
Chemie
Procestechnologie
Materialen
Fysische en
Analytische Chemie
Jaar 2
Industriële
Processen
Fysisch
Transport
Moleculen &
Materialen
Keuzemodule
Procesontwerp of
Materiaalkunde
Jaar 3
Verbredende of
Verdiepende
Keuzemodule
Verbredende of
Verdiepende
Keuzemodule
Scheikundige Technologie is een Nederlandstalige
bacheloropleiding. Het merendeel van de colleges is in
het Nederlands, maar er zijn ook modules die je samen
met andere (soms Engelstalige) opleidingen volgt. Of het
komt voor dat je les krijgt van een niet-Nederlandse
docent of onderzoeker. Dan zijn de hoorcolleges in het
Engels.
De bijbehorende werkcolleges zijn wel in het Nederlands,
want die volg je met alleen studenten Scheikundige
Technologie. De masteropleiding Chemical Engineering is
volledig in het Engels.
(voorbereiding) bacheloropdracht
De meeste boeken die je moet aanschaffen, zijn in het
Engels, maar eigenlijk vormt dat voor niemand een
probleem. Je went snel aan de Engelse vaktermen, en dat
komt weer goed van pas tijdens de masteropleiding, die
volledig in het Engels is. De training van je Engelse
wetenschappelijke woordenschat is bovendien een goede
voorbereiding op de internationale arbeidsmarkt.
“In het laatste kwartiel van mijn tweede jaar
hebben we een complete chemische fabriek
doorberekend. Prachtig vind ik dat. En
uiteraard ook de praktische toepassing ervan
in de ‘echte’ wereld.”
Dirk van Teijlingen, student Scheikundige Technologie
NA DE BACHELOR SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE
Uiteindelijk draait het studeren allemaal om je toekomst en dus je carrière. Na het behalen van je
bachelordiploma Scheikundige Technologie heb je (direct) toegang tot verschillende
masteropleidingen van de Universiteit Twente en als afgestudeerde scheikundig technoloog kun je
kiezen voor een loopbaan bij tal van bedrijven, ontwerp- en ingenieursbureaus. Nederland heeft een
grote chemische industrie; denk bijvoorbeeld aan Shell, ExxonMobil, Unilever, AkzoNobel, DSM,
DOW Chemicals, FrieslandCampina en BTG, een van de vele spin-off bedrijven van de Universiteit
Twente. Bij dergelijke bedrijven is behoefte aan talentvolle en goedgeschoolde chemisch
technologen.
DOORSTUDEREN
Met je brede bachelor Scheikundige Technologie kun je
alle kanten op. De meeste studenten gaan na de
bacheloropleiding direct door met de tweejarige
masteropleiding Chemical Engineering en specialiseren
zich in materiaalkunde of procestechnologie. Natuurlijk
kun je ook kiezen voor een andere master, zoals
Nanotechnology. Dat kan aan de Universiteit Twente maar
ook in het buitenland of op een andere Nederlandse
universiteit. Let er dan wel op dat je niet altijd direct kunt
instromen. Soms moet je eerst een schakelprogramma
volgen. Elke master wordt afgesloten met een
afstudeeronderzoek, waarna je jezelf Master of Science
mag noemen.
DE ARBEIDSMARKT
Na het behalen van je masterdiploma in Chemical
Engineering zijn de kansen op de arbeidsmarkt erg goed.
Volgens een onderzoek van de Elsevier (‘Beste banen’,
1 juni 2016) hebben bijna alle afgestudeerden binnen
6 maanden een baan gevonden. Zo’n veertig procent van
de afgestudeerden van de Universiteit Twente gaat door
met een PhD, terwijl meer dan de helft kiest voor een
carriere in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld bij een van de
vele spin-offbedrijven van de Universiteit Twente. Ze gaan
dan bijvoorbeeld aan de slag in een van de volgende
functies:
• Productiemanager
• Ontwerper
• Consultant
• Procestechnoloog
• Docent
“Ik wilde me niet richten op één specifiek vak,
maar had de voorkeur voor de combinatie van een
aantal exacte vakken. Daarom heb ik gekozen voor
Scheikundige Technologie, want hierin wordt
namelijk zowel aan de scheikunde, wiskunde als
natuurkunde aandacht besteed.”
Esther Slouwerhof, student Scheikundige Technologie
Download