Fysiotherapie

advertisement
De fysiotherapeut en CuraMare
De fysiotherapeuten van CuraMare zijn allemaal opgenomen in het Centraal
Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie. De fysiotherapeuten van CuraMare werken
vanuit hun standplaats Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. Hier beschikken we over een
multifunctionele sportzaal met alle faciliteiten om u optimaal te begeleiden. Denk hierbij
aan de nieuwste fitnessapparatuur. Daarnaast zijn we actief op de volgende locaties:
•
•
•
•
•
•
•
op iedere afdeling van de woonzorglocaties van CuraMare
op de revalidatiepolikliniek van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
op de poliklinieken in Dirksland, Hellevoetsluis en Brielle
voor reguliere fysiotherapie in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
in serviceflat Vroonlande in Dirksland
in Hospice Calando in Dirksland
bij u thuis
Contact met de fysiotherapeut
In principe heeft u geen verwijsbrief nodig voor de fysiotherapeut. Bent u al onder
behandeling van de huisarts of specialist, dan kan deze u doorverwijzen.
Kosten
Fysiotherapie wordt meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. Wel kan het zijn
dat kosten vergoed worden vanuit uw aanvullende verzekering. Of u recht heeft op een
vergoeding kunt u zien op uw polis of navragen bij uw verzekeraar.
CuraMare Behandeling
CuraMare Behandeling voorziet in screening, onderzoek, behandeling en advies aan
clienten van alle leeftijden en is gespecialiseerd in zorg voor ouderen en chronisch
zieken. Daaronder valt ook het voorkómen van klachten en beperkingen. CuraMare
Behandeling is met name actief in de regio Goeree-Overflakkee. Het behandelteam
bestaat onder meer uit Specialisten Ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten,
praktijkverpleegkundigen, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, diëtisten en
maatschappelijk werk. Ook is er een nauwe samenwerking met de revalidatiearts.
Al deze deskundigen werken niet alleen onderling nauw samen, maar ook met
de specialisten van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, met de thuiszorg en met
huisartsen. Dat maakt CuraMare Behandeling tot dé zorgverlener als het gaat om
ingewikkelde behandelingen waarbij de inzet van verschillende zorgverleners nodig is.
CuraMare Behandeling
Sperwer 273
3245 VP Sommelsdijk
0187 48 82 00
CuraMare biedt alle mensen die op zorg en verpleging zijn aangewezen een zeer
toegankelijk zorgaanbod. Wij zorgen ervoor dat onze cliënt zo lang mogelijk thuis kan
wonen, zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeft te verblijven, gebruik kan maken van
tijdelijke zorg of verpleging in onze zorghotelkamers en als dat nodig is zo comfortabel
mogelijk binnen één van onze locaties kan wonen. Wij bieden de juiste zorg, op het
juiste moment op de juiste plek.
CURAMARE
Postbus 153
3240 AD Middelharnis
Telefoon 0187 60 73 00
[email protected]
www.curamare.nl
01-2015
Fysiotherapie
De oedeemfysiotherapeut of lymfefysiotherapeut
De oedeemfysiotherapeut - ook wel lymfefysiotherapeut - behandelt mensen die last
hebben van (lymf)oedeem. Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het lichaam,
die verschillende oorzaken kan hebben. (Borst)kanker en bloedvatproblemen bijvoorbeeld.
Of littekens door bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeluk.
De oncologiefysiotherapeut
De oncologiefysiotherapeut begeleidt kankerpatiënten in de verschillende fasen van hun
ziekte. De oncologiefysiotherapeut werkt vaak samen met de lymfefysiotherapeut. Om de
patiënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is er overleg met medisch specialisten
zoals chirurgen en oncologen.
De manueel therapeut
De fysiotherapeuten van CuraMare zijn specialist in bewegen. Zij behandelen cliënten
van alle leeftijden. Ervaart u problemen met bewegen; thuis, in uw werk, tijdens het
sporten of op school? De fysiotherapeut denkt met u mee en werkt samen met u aan
een beter, prettiger bewegingspatroon, voor meer kwaliteit van leven. Er zijn binnen
CuraMare verschillende soorten fysiotherapeuten en vormen van therapie:
De algemeen fysiotherapeut
De algemeen fysiotherapeut behandelt bestaande bewegingsklachten. Bijvoorbeeld
klachten door een ongeluk of een verkeerde beweging, of klachten die het gevolg zijn
van ziekte. De algemeen fysiotherapeut helpt ook bewegingsklachten te voorkomen.
De sportfysiotherapeut
De sportfysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van klachten tijdens het
sporten. Bijvoorbeeld als u blessures heeft of na een lange blessure weer kunt gaan sporten. Of voor blessurepreventie of advies over goed en gezond sporten. Ook wanneer u
lang niet aan lichaamsbeweging heeft gedaan kan de sportfysiotherapeut u weer op weg
helpen met deskundig advies.
Hartrevalidatie
Bij hartfalen, na een infarct of een ingreep als dotteren of een bypass heeft uw hartspier
minder capaciteit en is daardoor niet, of minder, in staat om ‘normaal’ te functioneren. U
kunt daardoor verschillende klachten krijgen, bijvoorbeeld moeite met het uitvoeren van
dagelijkse handelingen als traplopen. Het doel van de therapie is de algemene spierkracht
en het uithoudingsvermogen verbeteren. Ook leert u omgaan met beperkingen, zodat de
dagelijkse bezigheden beter kunnen worden volgehouden.
Longrevalidatie
Bewegen is voor iedereen belangrijk, maar met name als u COPD heeft. Met een actieve
leefstijl voorkomt u verergering van de COPD en heeft u meer levenskwaliteit. Onze
fysiotherapeuten kunnen u helpen deze actieve leefstijl te ontwikkelen en te behouden.
De geriatriefysiotherapeut
De geriatriefysiotherapeut is bewegingsspecialist voor twee categorieën cliënten:
• Oudere cliënten die bewegingsklachten hebben als gevolg van ziekte.
• Cliënten die ouderdomsverschijnselen hebben, bijvoorbeeld door een beroerte,
dementie of de ziekte van Parkinson.
Iedereen heeft een eigen houding en een eigen manier van bewegen. Als het evenwicht
tussen uw bewegingsvoorkeur en de natuurlijke vorm van uw lichaam verstoord raakt,
kunt u hierdoor klachten krijgen. Uw lichaam beweegt dan niet meer optimaal, passend
bij uw houding en uw lichaamsvorm. De manueel therapeut richt zich op functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat. Bewegingsbeperkingen zorgen voor pijn en
een verminderde beweeglijkheid. Dit heeft vaak weer invloed op de houding. Het doel van
manuele therapie is aan de ene kant het beter laten bewegen van de gewrichten en aan de
andere kant uw houding en bewegingen verbeteren.
De geriatriefysiotherapeut helpt om weer zo mobiel en zelfstandig mogelijk te worden.
Ook ondersteunt de geriatriefysiotherapeut u bij het leren omgaan met beperkingen. De
geriatriefysiotherapeut is er niet alleen voor u maar ook voor uw gezinsleden, eventuele
mantelzorgers en andere zorgverleners.
Revalidatiepolikliniek
De fysiotherapeuten van Curamare Behandeling zijn onderdeel van de revalidatiepolikliniek
van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Hier kunt u in een multidisciplinair team
revalideren voor uiteenlopende complexe aandoeningen. Om in aanmerking te komen
voor de revalidatiepolikliniek moet u doorverwezen worden door de revalidatiearts. U kunt
een afsrpaak maken met de revalidatiearts als u een verwijsbrief heeft van uw huisarts.
Claudicatio Intermittens
Claudicatio intermittens, ook wel bekend als etalagebenen, ontstaat door vernauwde
vaten in de benen. Deze vernauwing ontstaat door aderverkalking. Hierdoor krijgen de
beenspieren bij inspanning, zoals lopen of fietsen, minder zuurstof. U krijgt dan pijn,
bijvoorbeeld in uw voet, kuit, dijbeen of billen. De fysiotherapeut begeleidt u in looptraining
om zo uw loopafstand te vergroten.
ParkinsonNet
ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het
behandelen en begeleiden van Parkinsonpatiënten. Voor fysiotherapie bij Parkinson kunt
u terecht bij onze fysiotherapeuten.
Myofasciale triggerpoints
Triggerpoints zijn pijnlijke verharde plaatsen in de spier. Wanneer deze punten aangeraakt
worden geeft dit uw herkenbare pijnklacht. De fysiotherapeut kan deze triggerpoints behandelen om zo van uw pijnklacht af te komen.
Medical taping
Bij deze behandeling plakt de fysiotherapeut elastisch tape op het aangedane lichaamsdeel. De tape stabiliseert de gewrichten en stimuleert de spierfuncties en bloed- en lymfecirculatie. De tape biedt steun, maar belemmert de bewegingsvrijheid niet.
Aan de slag met de fysiotherapeut
De fysiotherapeut behandelt en adviseert cliënten over goed bewegen. Tijdens de eerste
kennismaking brengt de therapeut samen met u uw hulpvraag in kaart, door middel
van een gesprek en een lichamelijk onderzoek. Vervolgens wordt er een behandelplan
opgesteld, precies afgestemd op uw behoeften en mogelijkheden. Daarbij betrekt uw
fysiotherapeut zonodig ook eventuele andere behandelaars. Zo ontvangt u altijd een
behandeling op maat.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards