Huisregels Fysiotherapie - Medisch Trainingscentrum Rumpt

advertisement
Huisregels
Fysiotherapie
1. AANMELDING
De Praktijk is geopend tijdens werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur. Telefonisch zijn wij dan
bereikbaar op telefoonnummer 0345-681411.
Tijdens uw aanmelding is het van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat
en of u verwezen bent door huisarts of specialist, of dat u op eigen initiatief naar ons toe
komt.
U bent vrij om te kiezen voor een van onze fysiotherapeuten. Wel is het zo dat een ieder van
ons zijn eigen specialisatie heeft, wij vragen daarom of u een specifieke verwijzing heeft,
voor b.v. Manuele therapie, Geriatrie fysiotherapie, Sportfysiotherapie of
Revalidatiefysiotherapie.
Indien een patiënt bezwaar heeft om door een fysiotherapeut van een andere sexe
behandeld te worden, kunt u dit tijdens de aanmelding kenbaar maken.
Tijdens het eerste bezoek dient u een verzekeringspas, een paspoort, rijbewijs of
identiteitskaart en een eventuele verwijsbrief van arts of specialist mee te nemen. Tijdens dit
bezoek wordt er een onderzoek gedaan, welke ongeveer 30 minuten duurt. Naar aanleiding
van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit
behandelplan wordt samen met u besproken. Hierin worden o.a. de therapievorm en een
indicatie van het aantal benodigde behandelingen bepaald.
2. VERGOEDING
De verantwoordelijkheid of de patiënt voldoende verzekerd is voor Fysiotherapie en/of
Manuele therapie ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf. Men dient vooraf de
polisvoorwaarden te raadplegen of contact op te nemen met de betreffende
zorgverzekeraar. Wij declareren de behandelingen bij uw zorgverzekeraar. Indien uw
zorgverzekeraar niet of te weinig vergoed, factureren wij de kosten bij de patiënt. Mocht
betaling in gebreke blijven, starten wij een incassoprocedure, waarbij ook de
buitengerechtelijke kosten geheel voor de patiënt zijn.
Eventuele verdere vragen over procedures of behandelingen kunt u tijdens het eerste
consult stellen.
3. VERHINDERING
Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van te voren af te bellen. De behandeling
zal dan niet in rekening gebracht worden. Als u te laat afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de
gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen (u krijgt dan persoonlijk een rekening van 75%
van het consult tarief).
4. TELEFONISCH CONTACT
Bij telefonisch contact is het niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut altijd zelf te spreken in
verband met deeltijd-funktie of om de fysiotherapeut niet te storen tijdens zijn/haar
werkzaamheden. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, u wordt dan zo snel mogelijk
teruggebeld. Verandering van afspraken kunt u bij voorkeur ’s morgens telefonisch
doorgeven.
5. HYGIENE
Wilt u bij iedere behandeling een grote handdoek meenemen. Bij het oefenen in de
trainingszalen graag (sport)schoenen gebruiken, die u buiten niet gebruikt.
Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiëne regels in acht neemt.
6. DIEFSTAL
Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en/of verlies van eigendommen,
fietsen en auto’s in en rondom het pand. U wordt geadviseerd om gebruik te maken van
onze kluisjes voor het opbergen van persoonlijke bezittingen. Bij constatering van diefstal
wordt altijd de politie ingeschakeld.
7. OMGANGSVORMEN
Binnen de praktijk geldt dat men elkaar met respect dient te behandelen ongeacht afkomst,
huidskleur, religie, politieke voorkeur of geaardheid. Bij het niet in acht nemen van deze
regel is de overtreder niet meer welkom.
8. HUISDIEREN EN KINDEREN
Binnen de praktijk is het niet toegestaan huisdieren en/of kinderen mee te nemen.
9. MOBIELE TELEFOON
In verband met uw en onze rust tijdens uw behandeling dient de mobiele telefoon reeds
buiten het gebouw uitgezet te worden.
10. CALAMITEITEN
In geval van calamiteiten dient u de aanwijzing van het personeel of de hiertoe bevoegde
instantie (brandweer, politie of ambulance) op te volgen.
11. PRIVACY
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimtes waardoor uw privacy is gewaarborgd.
Tijdens het onderzoek en behandeling kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden.
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een
registratie bij van uw medisch en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet
Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig
met uw gegevens om, u heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw
behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt u de
behandelende fysiotherapeut verzoeken deze gegevens te wijzigen. U kunt tegen kostprijs
een afschrift van uw gegevens ontvangen. De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming
geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.
12. KLACHTENREGELING
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van
uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw
fysiotherapeut of een van de andere fysiotherapeuten van de praktijk. Uw klacht zal worden
behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. Een procedure omschrijving hierover vindt
u in onze wachtkamer.
Versie maart 2014
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

waarom weet ik dit nog niet

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards