Behandeling met vloeibare stikstof

advertisement
dermatologie
Behandeling met vloeibare stikstof
U heeft in overleg met uw arts besloten tot
behandeling met vloeibare stikstof, of ook wel
genaamd cryotherapie. Deze folder geeft u
informatie over deze behandeling. Heeft u
nog vragen, dan kunt u daarmee altijd bij uw
arts terecht.
Voor wie is deze behandeling
bedoeld?
Bevriezing met vloeibare stikstof (medische
naam “cryotherapie”) is één van de oudste
behandelmethoden in de dermatologie. Deze
methode wordt toegepast bij goedaardige
huidaandoeningen zoals:
 wratten (waaronder de gewone -, de
genitale-, de ouderdoms en de
waterwratten),
 lentigo solaris,
 syringomen,
 keratoacanthoom,
 keloid,
 granuloma teleangiectaticum,
 chondrodermatitis nodularis helicis,
 granuloma annulare,
 granuloma faciale,
 prurigo nodularis,
 lichen planus van de mond en
 cutane leishmaniasis.
Ook voorstadia van huidkanker zoals
actinische keratose en leukoplakie, en vroege
vormen van huidkanker zoals de ziekte van
Bowen en erytroplasie van Queyrat, komen
voor cryotherapie in aanmerking.
Wat houdt de behandeling in?
Werkingsmechanisme
Ten gevolge van de bevriezing met vloeibare
stikstof vindt weefselbeschadiging plaats. Het
afwijkend huiddeel sterft af en wordt
vervangen door nieuwe gezonde huid.
Methode
De vloeibare stikstof heeft een temperatuur
van minus 196 graden Celsius (!) en kan op
twee manieren worden toegediend:
1. M.b.v. een wattenstok. Om de punt van
een (houten) stokje wordt een wattenprop
gewikkeld. De prop wordt gedompeld in
een “thermosfles” waarin zich de vloeibare
stikstof bevindt en vervolgens tegen de
huidafwijking (bijv. wrat) aangedrukt voor
een tijdsduur van ongeveer 10 seconden.
De huidafwijking wordt meteen wit.
Meestal wordt deze procedure 1 of 2 keer
uitgevoerd.
2. M.b.v. de spraytechniek. Hierbij wordt de
vloeibare stikstof op een afstand van
ongeveer 1 cm op de huidafwijking (wrat)
gespoten met behulp van een soort
spuitbus. De huidafwijking wordt meteen
wit. Meestal wordt deze procedure 1 of 2
keer uitgevoerd.
Verschijnselen aan de huid na
behandeling
Na de behandeling ontstaat er onder de
huidafwijking een blaar. Na indrogen valt het
blaardak inclusief de wrat erin spontaan af.
Zo nodig kan de behandeling na 3 of 4 weken
herhaald worden.
Wat zijn de resultaten van de behandeling
De behandeling is effectief voor de genoemde
goedaardige huidaandoeningen. Het aantal
behandelsessies verschilt per patiënt en is
onder andere afhankelijk van de plaats, de
grootte en uitbreiding van de huidafwijking.
Na een geslaagde behandeling kunnen de
huidafwijkingen altijd weer terugkeren.
1/2
5.8.2017
Inleiding
dermatologie
Wat zijn de mogelijke bijwerkingen
of nadelen van deze behandeling?
Pijn
Bevriezing aan handpalmen, voetzolen en
rond de nagels kan pijnlijk zijn. Met name in
de buurt van de nagels kan het erg pijnlijk
zijn en kan het soms leiden tot blijvende
beschadiging van de nagels. De behandeling
met bevriezing aan het voorhoofd en aan de
slapen kan hoofdpijnklachten geven.
Blaarvorming en zwelling
In de meeste gevallen ontstaat er een blaar
of zelfs een bloedblaar die vanzelf indrogen
en afvallen.
Vragen of problemen
Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen of problemen (zoals een nabloeding,
hevige pijn, infectie) hebben, neem dan
contact op met de polikliniek dermatologie.
Telefoonnummer
088 708 53 41 (locatie Hengelo) of
088 708 31 30 (locatie Almelo).
In spoedeisende gevallen kunt u buiten
kantoortijd contact opnemen met de
dienstdoende dermatoloog via de
Spoedeisende Hulp van de ZGT
Telefoon 088 708 53 55 of 088 708 35 80.
Pigmentverschuivingen
Zowel donkere als lichte verkleuringen van de
huid zijn beschreven als ongewenste
restverschijnselen.
Bloeduitstoring
Een mogelijke zeldzame complicatie is een
bloeduitstorting, vooral bij een ingreep in het
gezicht, waarbij ook meestal een zwelling
optreedt.
Infectie
Een andere zeldzame complicatie is een
infectie, die zich uit door pijn, zwelling,
roodheid en pus uit het behandelde gebied.
Welke voorzorgsmaatregelen moet u
nemen
Blaren mogen als ze groot en hinderlijk zijn
aan de basis met een gedesinfecteerde naald
worden doorgeprikt. Het blaardak laat u
echter zitten als een wondbedekker. U kunt
tevens een pleister op de wond plakken.
Bij eventuele napijn mag u altijd een
pijnstiller nemen.
5.8.2017
2/2
Download