Cryotherapie - Het Van Weel

advertisement
Cryotherapie
Uw behandelend arts heeft voorgesteld om bij u cryotherapie toe te passen.
In deze folder kunt u nalezen wat de behandeling inhoudt.
Wat is cryotherapie?
Cryotherapie is een therapie om afwijkingen van de huid te behandelen door de
afwijkende cellen te bevriezen met stikstof. Ten gevolge van de bevriezing vindt
weefselbeschadiging plaats. Stikstof is het belangrijkste bestanddeel van onze
omgevingslucht. Vloeibaar stikstof heeft een temperatuur van min 196°C.
Waar is het voor geschikt?
Verschillende soorten goedaardige en enkele kwaadaardige huidafwijkingen
komen in aanmerking voor behandeling met vloeibare stikstof.
De meest bekende goedaardige afwijkingen zijn:
 Gewone wratten: Wratten zijn meestal ruwe, bloemkoolachtige bultjes op de
huid.
 Ouderdomswratten.
 Waterwratjes.
 Genitale wratten.
 Lentigo: dit zijn goedaardige gepigmenteerde huidafwijkingen die optreden bij
mensen van middelbare tot oudere leeftijd.
Kwaadaardige huidaandoeningen en voorlopers daarvan:
 Basaalcelcarcinoom: cryotherapie is geschikt voor kleine, niet-agressieve
vormen (zie folder B20: Basaalcelcarcinoom).
 Actinische keratosen: ook wel zonlichtbeschadigingen genoemd, zijn meestal
kleine, veelal ruw aanvoelende verhoornde plekjes van de huid (Zie folder A16:
Actinische keratosen).
 Morbus Bowen: is een afwijking waarbij zich zeer oppervlakkig in de huid
afwijkende cellen bevinden. Het wordt beschouwd als het laatste stadium vóór
huidkanker. Overigens kan het lang duren voordat echt huidkanker ontstaat.
1
Voorbereiding
In verband met het aan- en uitkleden adviseren wij u gemakkelijke kleding te
dragen.
De behandeling
Wij verzoeken u vriendelijk u op het afgesproken tijdstip te melden op het
afsprakenbureau van de polikliniek. Daarna kunt u naar de polikliniek
dermatologie en neemt u plaats in de wachtkamer.
De dermatoloog komt u halen als u aan de beurt bent.De dermatoloog voert de
behandeling uit met de spraymethode. Met een met stikstof gevulde spuitbus
wordt de vloeibare stikstof op de te behandelen plek gespoten. De plek kleurt wit
door de bevriezing. De duur van de bevriezing is afhankelijke van de aard van de
te behandelen aandoening.
Na de behandeling
De door stikstof bevroren cellen sterven af. Samen met het wondvocht vormen zij
een korst. Nadelen van de behandeling zijn pijn direct na of tijdens de
behandeling en (bloed)blaren, die enige dagen hinder kunnen geven.
Afhankelijk van het huidgebied dat behandeld is (en de grootte van de
behandelde plek) treedt de genezing binnen 10-20 dagen op. Genezing in het
gezicht gebeurt snel, aan de handen, voeten en onderbenen is het
genezingsproces aanzienlijk trager.
Hoe is het cosmetisch resultaat?
Het cosmetisch resultaat is afhankelijk van een aantal factoren:
 De locatie: cryotherapiewondjes genezen in het gezicht vaak fraaier en minder
opvallend dan elders op het lichaam.
 De diepte van bevriezing van de behandelde plek: hoe dieper de te
behandelen afwijking in de huid groeit, hoe langer moet worden doorgevroren.
De kans op een groter en opvallender litteken neemt daarop toe.
 De verzorging van de huid na de ingreep: het nat laten worden van het verse
wondje, wondinfectie en blootstelling aan de zon kunnen het cosmetisch
eindresultaat nadelig beïnvloeden.
 De bevroren huid kan pigment verlies geven.
2
Complicaties
Er zijn weinig complicaties van de behandeling bekend. Bevriezing in de buurt van
de nagels kan erg pijnlijk zijn en soms tot blijvende beschadiging van de nagels
leiden. Ook kan het voorkomen dat er een littekentje ontstaat.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden op telefoonnummer
0187 60 72 15.
Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de polikliniek dermatologie. U kunt ons bereiken op werkdagen van
08.30 - 12.30 uur en 13.30-16.30 uur op telefoonnummer 0187 60 72 15.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
Cryotherapie
C01/02 18112014
3
Download