Dermatochalasis (een teveel aan huid in de bovenoogleden)

advertisement
Dermatochalasis
(een teveel aan huid in
de bovenoogleden)
Oorzaak
De huid van de oogleden is erg dun en daardoor gevoelig voor
uitrekking. Daarom ontwikkelen veel mensen in de loop der
jaren een teveel aan huid in de oogleden. In geringe mate is
dit alleen cosmetisch storend. Huid die over de ooglidrand
hangt, veroorzaakt echter een beperking van het bovenste
gezichtsveld. Vaak verslapt niet alleen de huid, maar ook het
onderliggende bindweefsel. Hierdoor kan er vet uit de oogkas
uitpuilen en een zwelling van het ooglid ontstaan.
Operatie
Voor de operatie worden er gelaatsfoto’s gemaakt. Op de huid wordt
met viltstift afgetekend hoeveel huid er verwijderd moet worden.
De operatie gebeurt onder plaatselijke verdoving.
De verdoving wordt toegediend via injecties in het bovenooglid.
Vervolgens wordt het teveel aan huid, het eventuele vet en ander
onderliggend weefsel verwijderd. Hierna wordt het ooglid gehecht.
De hechting wordt na ongeveer een week verwijderd.
Na de operatie sluit het oog enige tijd wat slechter. Hierdoor kan er
tijdelijk een gevoel van irritatie of zanderigheid optreden. Daarom heeft
u een recept meegekregen voor oogzalf. Deze zalf moet elke avond
voor het slapen in de ogen worden gesmeerd (niet op het wondje).
Complicaties en bijwerkingen
Deze staan beschreven in een aparte folder.
Contact
Indien u nog vragen heeft of zich problemen voordoen, kunt u van
maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur contact opnemen met de
polikliniek oogheelkunde
receptie R
via telefoonnummer (020) 444 1084.
Voor dringende zaken kunt u buiten kantooruren contact opnemen met
de dienstdoende arts oogheelkunde via het algemene telefoonnummer
van VU medisch centrum, (020) 444 4444.
VUmc©
juni 2009
www.vumc.nl
209039
Download