Dermatochalazis - Waterlandziekenhuis

advertisement
Dermatochalazis
Afdeling Oogheelkunde
Het goed functioneren van de ogen
hangt mede af van de positie en functie
van de oogleden. Bovendien hebben
de oogleden grote invloed op het uiterlijk. De meest voorkomende afwijking
van de bovenoogleden is een te veel
aan huid (dermatochalazis). Hierdoor
kan een hinderlijke huidplooi ontstaan
die cosmetisch storend is en soms gezichtsveldbeperking geeft.
Oorzaak
In de loop van het leven wordt de huid
van de bovenoogleden slap en daardoor gevoelig voor uitrekking. Dit kan
een hangende huidplooi van het bovenooglid tot gevolg hebben. Vaak verslapt
niet alleen de huid, maar ook het onderliggende bindweefsel. Hierdoor kan
vetweefsel uit de oogkas naar voren
gaan uitpuilen. Dit veroorzaakt een
zwelling van het ooglid.
Operatie
De operatie geschiedt onder plaatselijke verdoving. Het teveel aan huid en
vet wordt verwijderd. Vervolgens wordt
de ontstane wond gehecht. De hechtingen worden na een week verwijderd.
2
Na de operatie
Het is verstandig na de operatie gedurende circa 30 minuten een koud compres op de oogleden te doen (gelpack
of ijsklontjes in een plastic zak) om
zwelling en de kans op evt. nabloeding
te reduceren.
De positie van de wenkbrauwen
Bij een duidelijk te lage wenkbrauw kan
geen optimaal resultaat worden verkregen, omdat de wenkbrauw op het
ooglid blijft drukken. Soms kan het
nodig zijn dit eerst te corrigeren.
Bovenooglidzwelling
Iedere operatie veroorzaakt weefselreactie. Hierdoor zijn de bovenoogleden
na de operatie wat gezwollen. Deze
zwelling neemt geleidelijk af, maar het
kan enige maanden duren voor de oogleden een volledig normale dikte hebben.
Irritatie
Na de operatie kan het normaal zijn dat
de ogen enige tijd wat slechter sluiten.
Hierdoor kan een tijdelijk gevoel van
irritatie of zanderigheid optreden. Soms
wordt uit voorzorg door uw oogarts
een gelei voorgeschreven om het oog
tijdelijk extra te bevochtigen.
Littekens
Littekens zijn meer een gevolg van reactie van de weefsels op de operatie, dan
van de gebruikte technieken. Wanneer
wonden bij u in het algemeen mooi genezen, heeft u meer kans op een mooi
litteken dan wanneer littekens bij u altijd goed zichtbaar zijn. Overigens
plaatsen wij het litteken zo veel mogelijk in de huidplooi, zodat het niet, of
nauwelijks, zichtbaar is wanneer u
rechtuit kijkt.
Verschil tussen links en rechts
Na een correctie van de bovenoogleden
kan er enige asymmetrie in de positie
van de huidplooi ontstaan. Meestal is
dit cosmetisch niet storend. Mocht dit
wel zo zijn, dan is het probleem in de
meeste gevallen op te lossen door nog
een reepje huid te verwijderen. Het
kan echter ook voorkomen dat u nog
betere symmetrie wenst, maar dat wij
menen dat er geen technische mogelijkheden zijn om het resultaat verder te
verbeteren. Bovendien is in veel gevallen reeds voor de operatie al sprake
van een asymmetrie.
Kleurverschillen tussen de huid
boven en onder het litteken
De kleur van de huid in het bovenooglid verloopt bij veel mensen van boven
naar onder enigszins van licht naar
donker. Zo kan er na de operatie een
plotselinge overgang in kleur ontstaan
tussen de huid boven en onder het
litteken.
Complicaties
Net als elke operatie is er een kans op
complicaties. Belangrijk zijn de volgende zaken.
Nabloeding
Een nabloeding in de oogkas waardoor
het oog gaat uitpuilen kan het gezichtsvermogen bedreigen. Neem in een dergelijk geval direct contact op met uw
huisarts, de poli Oogheelkunde of kom
naar de Spoedeisende hulp van het
ziekenhuis. Soms kan het nodig zijn de
wond te openen en het bloedende vat
op te zoeken en dicht te maken.
Infectie
Wanneer in de dagen na de operatie
de pijn toeneemt, en hierbij de huid ter
hoogte van de wond zwelt en warm
aanvoelt kan er sprake zijn van een
wondinfectie. Neem in een dergelijk
geval direct contact op met uw huisarts, de poli Oogheelkunde of kom
naar de Spoedeisende hulp van het
ziekenhuis. Soms is behandeling met
antibiotica nodig.
3
Colofon
Dit is een publicatie voor de patiënten
van het Waterlandziekenhuis
Informatie
www.waterlandziekenhuis.nl
e-mailadres: [email protected]
20072 januari 2017
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards