Fysiologie - Goprodiving

advertisement
Fysiologie
Stikstof narcose: narcotische werking van stikstof op diepte. Ga je ondieper gaat het effect weg. Gevolg van stikstof narcose is trager
reageren, vals gevoel van veiligheid, wordt probleem bij plotseling optredende situaties waarbij nadenken geboden is. Heeft weinig
effect op routine matige handelingen.
Decompressie aandoening: verzamelnaam voor alle verschijnselen die veroorzaakt worden door afname van druk. Dus bijv
decompressieziekte, longoverdrukverwondingen, reversed block
Decompressie ziekte: Opgeloste hoeveelheid stikstof in de bloedbaan en weefsels wordt omgezet in stikstofbelletjes die klachten
veroorzaken. De kleinste belletjes vormen geen gevaar. We noemen die silent bubbles of te wel stille bellen. Alle zaken die de
bloedsomloop kunnen beïnvloeden, leiden tot een vergrote kans op decompressie ziekte: kou, uitdroging, alcohol, leeftijd,
verwondingen, gebruik van bepaalde medicijnen.
Type 1: niet levensbedreigende symptomen: jeuk, rode vlekken op de huid, pijn in ledematen, vermoeidheid
Type 2; levensbedreigende symptomen: verlamming vanaf bepaalde wervel, bewusteloosheid, coma
Longoverdruk verwondingen:
Onderkoeling
Ontstaan door inhouden adem, te snel opstijgen, door roken aangetaste longen
Pneumothorax
Subcutaam emphyseem
Mediastinaal emphyseem
Lucht embolie
Longvlies scheurt, borstvlies intact
Longblaasjes knappen, borst en longvlies kapot
Longblaasje knappen, borst en longvlies kapot
Longblaasjes + bloedvat kapot, lucht in longader. Dit is de
ernstigste: dood of verlamming
Onderkoeling
Ernstige onderkoeling
niet stopbaar rillen
coma, bewusteloos
Oververhitting
Hitte uitputting
Hitte beroerte
Koolmonoxide vergiftiging
CO bindt 200x vaster aan hemoglobine dan O2, weinig O2 transport, hoofdpijn, verwarring,
slachtoffer raakt in shock, bewusteloos, coma dood
Zuurstof vergiftiging
zuurstof met een partiele druk boven de 1,6 bar leidt tot CNS klachten, stuiptrekkingen, zicht,
misselijkheid, oorsuizen, duizeligheid.
Max PO2 1,4 bar bij planning, 1,6 bar marge voor vergissingen
Nooit duiken met zuivere zuurstof tenzij speciale opleiding
Carotis sinus reflex
druk op hals door cap of seal wat hartklachten, verminderde zuurstof naar de hersenen en
bewusteloosheid kan veroorzaken
Barotrauma
verzamelnaam voor alle aandoeningen die met druk en drukverschillen te maken hebben
Bradycardia
Tachycardia
Hyper capnie
hartslagvertraging door bijv adem inhouden
hartslag versnelling
te hoog CO2 nivo door dode ruimte, te lange snorkel, slechte automaat, verkeerde ademhalings
techniek Hoofdpijn, duizeligheid
te laag CO2 nivo, door vrijwillige hyperventilatie. Snorkelaars langer ow blijven gevaarlijk! Je
kunt een zwembad blackout krijgen doordat je te laat een ademhalingsprikkel krijgt.
te laag O2 nivo door verkeerde trimix mengsel
bewusteloos nav zuurstof tekort, meestal veroorzaakt door hyperventilatie dat een Hypocapnie
veroorzaakt waardoor de ademhalingsprikkel uitgesteld wordt
Hypo capnie
Hypoxie
Zwembad blackout
zweten, huid voelt klam
droog, huid voelt droog en heet
Oorproblemen
Buitenoor
Middenoor
Binnenoor
Ronde venster scheuren
Trommelvlies scheuren
oorschelp, gehoorbuis
trommelvlies, gehoorbeentjes
slakkenhuis, evenwichtsorgaan
niet drukgevoelig
drukgevoelig omdat het luchthoudend is
niet drukgevoelig, alles is vloeistof gevuld
te hard klaren, kan scheuren, vocht loopt uit slakkenhuis, duizelig en misselijk
te groot drukverschil, water in middenoor, duizelig, pijn in oor
Download