Cryochirurgie van kwaadaardige huidtumoren

advertisement
Dermatologie
Telefoonnummer 020 – 512 5104
Kwaadaardige tumoren
Cryochirurgie
WERKWIJZE
1. U gaat behandeld worden met cryochirurgie in verband met een kwaadaardig gezwel van de huid.
2. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van vloeibare stikstof. Wanneer dit in aanraking komt met
de huid geeft het een onmiddellijke en sterke bevriezing, waardoor de tumorcellen worden gedood.
3. Het gevolg van de bevriezing is, dat in het behandelde huidgebied binnen enkele uren een zwelling
ontstaat. Deze zwelling zal na enkele dagen weer verdwijnen. Er kan zich ook een blaar vormen.
4. Gedurende meerdere dagen zal er wondvocht afgescheiden worden; dit is een normale reactie. De
vochtafscheiding zal geleidelijk afnemen en er zal zich een korst vormen.
5. U dient het behandelde gebied 1 maal daags te wassen met water en zeep. U moet het behandelde
gebied 3 maal daags verbinden en wel met een Betadine jodium zalfgaas met hierover een droog
gaasje en het geheel vastzetten met een pleister (u krijgt hiervoor een recept).
6. Wanneer de korst gevormd is en er geen vochtafscheiding meer is, hoeft u het niet meer te
verbinden. Een droog gaasje alleen ter bescherming of uit cosmetische overwegingen is dan
voldoende. U kunt het eventueel ook openlaten.
7. De genezingsperiode (totdat de korst afgevallen is) duur in het gelaat drie tot vijf weken, maar duurt
in het algemeen iets langer op andere plaatsen.
8. Bij bevriezing van tumoren in het gebied rond de ogen (oogleden, voorhoofd, slapen, neusrug,
wangen) kan een flinke zwelling van de oogleden ontstaan – soms zelfs van beide ogen. Ook deze
zwelling verdwijnt binnen enkele dagen.
9. Mocht tijdens de periode van vochtafscheiding het behandelde huidgebied roder, dikker of pijnlijker
worden of wanneer de afscheiding gelig (pussend) wordt, dan bestaat de kans dat er een bacteriële
infectie opgetreden is. In dat geval kunt u het beste telefonisch contact met ons opnemen. (tel:0205125104)
10. Het is van belang dat u regelmatig door ons gecontroleerd wordt; 6 weken na de behandeling wordt
het behandelde gebied gecontroleerd op genezing. Vervolgens vindt controle in principe 1 x per jaar
plaats tot 5 jaar na behandeling.
VRAGEN?
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de polikliniek dermatologie, tel: 020 – 512
5104.
SLZ9414/1112
Download