chirurgische handontsmetting

advertisement
317493971
ZIEKENHUISHYGIËNE : Handhygiëne
MONICA
CHIRURGISCHE HANDONTSMETTING
Omschrijving
Deze handontsmetting vormt de pre-operatieve voorbereiding van de handen. Naast
een onmiddellijk antimicrobiëel effect beoogt men tevens een remming van de groei
van de micro-organismen gedurende twee tot zes uur.
Indicaties



Voor elke heelkundige ingreep
Voor het uitvoeren van invasieve technieken
Bij bevallingen
Benodigdheden




Stromend water
Vloeibare chloorhexidine-zeepoplossing (Hibiscrub®) of vloeibare
iodofooroplossing (iso-Betadine ®) in dispenser met pomp
Een steriele handdoek
Een steriele scrubborstel
Voorbereiding
Verpleegkundige

Ga na of alle begeleidende maatregelen genomen zijn
Materiaal

Leg materiaal klaar (muts, masker, … ) zodat niet steriel materiaal niet
meer aangeraakt moet worden
Patiënt

Niet van toepassing
19-2-2003 10:56:00
1
317493971
Verloop









Bevochtig de handen en voorarmen tot aan de ellebogen; bedien hiertoe
de hendel van de kraan met de elleboog en regel het stromend water op
matig debiet en temperatuur.
Neem vloeibare chloorhexidine-zeepoplossing (Hibiscrub®) of vloeibare
iodofooroplossing (iso-Betadine®) in de handpalm door de hendel van de
dispenser éénmaal in te drukken met de elleboog.
Wrijf handen en voorarmen in, zonder toevoeging van water, gedurende 1
minuut; let erop alle delen van de handen te wassen.
Maak gebruik van een steriele scrubborstel om onder de vingernagels te
schrobben. Neem hiertoe de borstel tussen duim en wijsvinger en breng er
de vloeibare chloorhexidine-zeepoplossing (Hibiscrub®) of vloeibare
iodofooroplossing (iso-Betadine ®) op aan. Borstel de nagels grondig.
Spoel de handen en voorarmen overvloedig, erop toeziend dat de handen
hierbij hoger blijven dan de ellebogen om te voorkomen dat het spoelwater
zou terugvloeiden over de handen
Neem opnieuw vloeibare chloorhexidine-zeepoplossing (Hibiscrub®) of
vloeibare iodofooroplossing (iso-Betadine ®) door de hendel van de
dispenser éénmaal in te drukken met de elleboog.
Wrijf handen en voorarmen in zonder toevoegingen van water gedurende 2
minuten. Let erop alle delen van de handen te wassen.
Spoel de handen en voorarmen op dezelfde wijze.
Neem een steriele doek en droog al deppend één hand Begin met de
vingers, vervolgens de handpalm en tenslotte de voorarm. Dep de andere
hand en voorarm met een nieuw steriel doek op identiek wijze.
Nazorg-Frequentie


Onderhoud dispensers en pompsysteem
 Wegwerpmateriaal wordt verwijderd.
 Herbruikbaar materiaal wordt gereinigd en gedroogd op een centrale
plaats.
Tussen opeenvolgende kortdurende heelkundige ingrepen volstaat één
handontsmetting met een alcoholische oplossing (alcohol 70% met
chloorhexidine 0,5%). Duw de hendel van de dispenser in 1 keer volledig
neer. Wrijf de handen en polsen volledig in tot ze droog zijn. Zorg ervoor dat het
produkt met alle regio’s van de handpalm, handrug, duimzijde, muiszijde en vingertoppen in contact is gekomen.
Zie schema techniek.
Aandachtspunten-Observatie



Draag geen juwelen aan de handen en de polsen.
Houdt nagels van de handen zuiver, kort geknipt en vrij van nagellak.
Gebruik handcrème om huidirritatie te voorkomen wanneer de handen
gedurende langere tijd niet ontsmet worden vb. bij verlaten van de arbeid,
voor de middagpauze, enz. …
19-2-2003 10:56:00
2
317493971
Verslaggeving

Niet van toepassing
Patiënteninfo

Niet van toepassing
Zie ook



Verpleegtechnische handeling: Handen wassen
Verpleegtechnische handeling: Chirurgische handontsmetting
Richtlijn: Persoonlijke hygiëne
19-2-2003 10:56:00
3
Download