Vitanica® RZ - COMPO EXPERT

advertisement
Vitanica® RZ
Vitanica® RZ is een minerale, vloeibare NK-meststof (5 N+5 K2O) met
een extract uit zeealgen en met de nuttige rhizosfeer bacterie Bacillus
amyloliquifaciens, bedoeld als vitaliserende bodembemesting van
greens, tees, sportvelden en zelfs aanplantingen in de tuinaanleg.
Vitanica® RZ bevat een algenconcentraat, gewonnen uit Ecklonia
maxima, maar ook de nuttige bacterie Bacillus amyloliquifaciens voor
een gezonde wortelontwikkeling.
Productbeschrijving
Vitanica® RZ is een vloeibare, minerale NK-meststof, in
combinatie met de efficiënt werkende rhizosfeerbacterie
Bacillus amyloliquifaciens, selectie R6-CDX®, ter vitalisering
en ter versterking van de grassen.
De basis van deze speciale vloeibare meststof bestaat uit
een concentraat van het zeewier Ecklonia maxima,
gewonnen na een behoedzame, gepatenteerde koude
persingmethode van deze zeealgen. Dit concentraat van
Ecklonia maxima bevat een veelvoud aan bio-actieve
stoffen, zoals fytohormonen, aminozuren, vitaminen en
mineralen.
Vitanica® RZ
5 % Stikstof (N) totaal
3,5 % Ureumstikstof
1,5 % Nitraatstikstof
5 % Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water
Toevoeging van minstens 106 ufc/ml bacteriën (Bacillus spp)
Ontheffingsnummer: EM035.Y
Netto massa: 11 kg (10 l)
Chloorarm
Opslag en behandeling
In originele verpakking koel (niet lager dan 5 °C, niet hoger dan 30 °C)
bewaren. Sterke temperatuursschommelingen vermijden. Schudden voor
gebruik.
Verpakking: kan 10 L (11kg)
Verkoopeenheid: 40 x 10 L
Vitanica® RZ:
- is een vloeibare formulering met een hoog aandeel aan bio-actieve
stoffen
- bevordert een vitale wortelgroei
- verhoogt de tolerantie voor abiotische stressfactoren
- bevordert het planteigen weerstandsvermogen
Werking
De in het algenconcentraat in optimale verhoudingen aanwezige fytohormonen auxine en cytokinine
bevorderen een diepere wortelgroei en bovenal de adventieve wortelgroei. Aminozuren en vitaminen
ondersteunen deze werking, zeker bij planten onder stresstoestand. Planten onder stress kunnen deze
fytohormonen niet in voldoende hoeveelheden zelf produceren en verliezen op die manier hun gezonde
groei.
Concurrentie voor:
- ruimte
- voedingsstoffen
Groeibevordering door:
- fytohormonen
- vitaminen
- sideroforen
Pathogeen
Antibiose
- aanmaak van antibiotica
- enzyme-activiteit
Bacillus liquifaciens
Weerstand
- verhoging van de weerstand
Planten
Na ontwikkeling in de onmiddellijke nabijheid van de wortels, remt Bacillus amyloliquifaciens door
concurrentie en antibiose de uitbreiding van plantenziekten. Door het plant stimulerend effect op basis
van de door de bacteriën gevormde groeihormonen wordt de intrinsieke weerstand en de vitaliteit van de
planten verhoogd, maar verlaagt de gevoeligheid voor plantenziekten en abiotische stressfactoren.
Gebruik
Vitanica® RZ kan met spuit- of aangietapparaten worden toegepast in een concentratie van 1 – 2 %.
De kan voor gebruik goed schudden en de gepaste hoeveelheid in het water mengen en goed roeren om
te vermijden dat de sporen naar de bodem zinken. De oplossing binnen enkele uren na aanmaak gebruiken.
Het gunstige gebruikstijdstip voor Vitanica® RZ is op het moment dat er hoge groeipieken (april –
september) worden bereikt, vanaf temperaturen van ca. 15 °C. Om het transport van de Bacillussporen
naar de wortelmassa te verhogen, wordt best kort na de toepassing lichtjes nageregend (1 – 2 l/m²).
Aanbevelingen
Gebruiksperiode
Greens/tees
Gebruiksdosis
Concentratie
Aanbevelingen
Voorjaar, april – mei
10 – 20 l/ha
1–2%
Zomer, juni – september
10 – 20 l/ha
1–2%
Vanaf ca. 15 °C
Na toepassing afregenen
Na toepassing afregenen
10 – 20 l/ha
1–2%
Vanaf ca. 15 °C
10 – 20 l/ha
1–2%
Bij droog weer na de
toepassing beregenen
2–4l
4–6l
6 – 10 l
2%
2%
2%
Sportvelden/fairways/tuinaanleg
Voorjaar tot zomer
Pas gezaaide grasbestanden
Na zaaien, gedurende
kiemingsfase of uitstoeling
Boomverzorging
H tot 5 m – kroon Ø ca. 2 m
H tot 10 m – kroon Ø ca. 4 m
H > 10 m - kroon Ø > 5 m
100 – 200 l
200 – 300 l
300 – 500 l
Download