Erik en Gilberte DESENDER-DECRAMER - Geschied

advertisement
Met steun van:
GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING
HOUTLAND TORHOUT vzw
Secretariaat: Tulpenstraat 6, 8820 Torhout
www.heemkundetorhout.be
Activiteiten in november
In de maand november hebben we vier activiteiten waar de Geschied- en
Heemkundige Kring bij betrokken is. Allen natuurlijk aanraders, maar dat ontdek je
natuurlijk zo meteen ook zelf:
9 november 2014, voorstelling om 14u en 16u
Theaterwandeling: “Leven in bezet Thourout”
Deze theaterwandeling, gebaseerd op de lokale geschiedenis, neemt je mee naar
het dagelijks leven in Torhout ten tijde van de Duitse bezetting in 1914 – 18. Aan de
hand van het verhaal van 9 personages kom je meer te weten over de vluchtelingen
in de begindagen van de oorlog, de rantsoenering, de omgang met de Duitse
bezetter, de behandeling van de krijgsgevangenen in het Duitse Kriegslazaret, het
verdriet van de achterblijvende vrouwen en kinderen, de verschrikkelijke laatste
oorlogsdagen.
Op deze tocht kom je bovendien op plaatsen
waar je anders geen toegang tot hebt: de
kerktoren, de raadzaal van het stadhuis, de
schoolkapel van de scholengroep Sint-Rembert.
Negen leraren en oud-leraren van de
Middenschool Sint-Rembert speelden deze
theaterwandeling in oktober voor hun leerlingen
en doen dat nu graag nog eens over voor een
Torhouts publiek.
De kring is betrokken bij het verzamelen van het historisch referentiemateriaal. Een
aanrader voor iedereen met interesse in het verleden van Torhout.
Tickets dienen geserveerd te worden via Balie CC de Brouckere.
Prijzen: 10 euro voor volwassenen, 5 euro voor 12-18-jarigen, gratis -12
11 november 2014
Wapenstilstandsfeest
Op 11 november organiseert de stad Torhout traditiegetrouw de
wapenstilstandsfeest waarin de herdenking van de slachtoffers van de Eerste en
Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld. 100 jaar na het
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog is deze herdenking zeker aan de orde.
Iedereen wordt verwacht om 9.45 uur voor het stadhuis. Om 10 uur is er in de
dekanale kerk een plechtige dienst ter nagedachtenis van de Belgische militaire en
burgerlijke oorlogsslachtoffers. Na de mis gaat het in stoet naar het monument op het
Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via
[email protected] of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be
Conscienceplein waar een bloemenhulde wordt gebracht. Afsluitend volgt nog een
academische zitting (vermoedelijk vanaf 11.30u). Tijdens deze academische zitting
stelt de Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout kort de tijdslijn van
de Eerste Wereldoorlog in 1915 voor. Daarna volgt een receptie.
17 november 2014, 20u
Voor den kop geschoten. Executies van Belgische spionnen door
de Duitse bezetter (1914-1918)
Het verhaal van de Eerste Wereldoorlog is niet alleen een
verhaal van de oorlog aan het front. De tijdslijn die de
kring maakt, bewijst veelvuldig dat de verhalen in het
bezette gebied soms heel wat andere facetten bevatten.
In bezet gebied poogden verscheidene personen op hun
manier de Duitse bezetter te bestrijden. Daarbij was één
manier informatie over het Duitse leger in de handen van
de geallieerde troepen te bezorgen. De Duitse reactie kon
niet uitblijven.
In deze lezing vertelt Jan Van der Fraenen een
uitzonderlijk verhaal van gewone mensen, moed,
patriottisme en verraad over het Belgische
spionagenetwerk in de Eerste Wereldoorlog. Hij maakt
daarbij onder gebruik van dagboeken, getuigenissen,
verslagen, brieven,…
Jan Van der Fraenen is wetenschappelijk medewerker van het
Legermuseum in Brussel. Hij werkte aan meerdere boeken en
artikels betreffende de Eerste Wereldoorlog en de Koude
Oorlog.
De lezing is in CC de Brouckere Torhout, zaal Club de B
Gratis voor leden, niet-leden steunen ons met €2
23 november 2014, 11u
Plaatsen grafsteen Delplace in de Sint-Pietersbandenkerk
Tijdens de voorstelling van het jaarboek van 2013 in januari dit jaar toonden we de
aan de kring geschonken grafsteen van de familie Delplace. Meer informatie over de
grafsteen kan je vinden in het begin van het jaarboek van 2013. Toen gaven we ook
aan dat we zochten naar een goede plaats om de steen te bewaren en te tonen.
Vanaf 11 uur tonen we de grafsteen aan het grote publiek. We geven achtergrond bij
de grafsteen alsook bij het project om de steen daar te plaatsen. Onder meer
schepen Lieselotte Denolf geeft toelichting bij de rol van de stad in het project. We
sluiten af met een receptie.
Komende activiteiten:
7 december: Het eerste jaar van de Groote Oorlog in Torhout i.s.m. KWB Centrum
21 januari: voorstelling jaarboek
Indien je in het vervolg per e-mail wilt verwittigd worden of per post, gelieve uw adres door te geven via
[email protected] of 050/211889; meer informatie over de kring: www.heemkundetorhout.be
Download