699 - Ida Gerhardt

advertisement
Adelaarsvarens 51, VG 699
HET BELOOFDE LAND
Een koopman met een tros ballonnen
riep op de Dam: `wie maakt me los?'
Een man werd door zijn roep gewonnen
en kwam en kocht de hele tros.
En mensen, elk met zijn gedachten,
zonder te weten wat hen trok,
vormden een kring rondom en wachtten
of de tros los kwam van de stok.
En die hem kocht en vrij mocht geven
trad zwijgend midden in de kring.
Het werd zeer stil. Hij wachtte even
en trok de koorden van de ring.
En dansend was hij al ontstegen,
die van ons ieder medenam
wensen een leven lang verzwegen,
en zweefde boven Amsterdam.
Hoog, hoog boven de Westertoren
zagen wij hem in de avond gaan;
tot wij hem uit het oog verloren,
de druiventros van Kanaän.
Dit gedicht is auteursrechtelijk beschermd. Voor het verkrijgen van toestemming voor overname, voor
welk doel dan ook, dient u zich schriftelijk te wenden tot:
Erven Ida Gerhardt, p/a Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, Singel 262, 1016 AC Amsterdam.
Download