alle

advertisement
AV sportfunctionarissen
Izegem – 22 april 2010
Sociaal tarief Torhout
Sociaal tarief Torhout
• Partners:
Alle partners werkten samen aan het
gemeenteraadsreglement
– Alle diensten uit de koepel vrije tijd
(cultuur, jeugd, bibliotheek,
kinderopvang, toerisme, sport,
kinderboerderij, speelpleinwerking)
– Sociaal Huis (OCMW)
– Centrum voor Algemeen
welzijnswerk: CAW de viersprong
Sociaal tarief Torhout
• Doelgroep
– beschikbaar leefgeld ≤ 350
euro/maand/per alleenstaande
volwassene, 150 euro per kind
– OCMW en CAW checken dossiers en
kennen pasjes toe
Sociaal tarief Torhout
• financieel
– 75% directe korting op lidgeld,
deelnamegeld voor kampen en stages,
activiteiten van de stad
– Verenigingen die meewerken:
• Via subsidies krijgt de club de toegestane
korting terug
• Elke sector voorziet budget voor zijn
verenigingen
• Sportclubs: extra punten voorzien in
subsidiereglement voor wie principieel
instapt in het project, ongeacht
het aantal deelnemers
Sociaal tarief Torhout
• Promotie
– Logo wordt gebruikt
door alle partners
– Folder, Affiches
– Sticker
– Persbericht
– Website van de stad
– Mondelinge toelichting via OCMW en CAW
bij cliënten
– Meewerkende clubs geven aan
alle leden folder bij info over lidgeld
Sociaal tarief Torhout
• Cijfers sport 2009:
– Budget 3000 € op begroting voor
terugbetaling toegekende kortingen
– Sportclubs:
• 27 clubs tekenden in
• 9 deelnemers
• Totaal: 772 € korting
– Activiteiten sportdienst
•
•
•
•
139 zwembeurten
27 x reeks zwemlessen
14 deelnames aan kampen/lessenreeksen
Totaal: 592,53 € korting
Sociaal tarief Torhout
• Knelpunten
– Project met veel partners: overleg en
terugkoppeling is belangrijk
– Kaartjes stigmatiserend?
• Verkoop het als: “misschien heeft u recht op
een korting”
• Zorg dat iedereen die geld ontvangt op de
hoogte is zodat daar geen bijkomende
vragen over gesteld moeten worden
• Discretie is noodzaak
Sociaal tarief Torhout
• Knelpunten (vervolg)
– Let op voor dubbele subsidiëring:
ziekenfonds, budget socio-culturele
participatie
– Ondanks grote financiële tussenkomst
blijven er drempels: hoe moet men zich
gedragen in een club, kledij, geen
langdurige engagementen gewoon
– Laagdrempelige activiteiten zonder binding
en engagement kennen meest succes
(cfr. zwembeurt)
Sociaal tarief Torhout
• Toekomstplannen
– Nog meer clubs over de brug krijgen
– Korting ook uitbreiden naar privaat
initiatief (bv. fitness, manège) maar hier
verwachten we ook een financiële
inspanning van de private sector
Download