Taakverdeling bestuur

advertisement
NOTULEN- /ACTIELIJST BESTUUR STAGE FRIGHT
Datum:
Aanwezig:
Niet aanwezig:
Volgende vergaderingen:
19-5-2015
Hetty Leenen, Harriët Jacobs, Jan de Vries, Ton Verberne en Joost de Vletter
16-6, 1-9, 29-9, 3-11, 1-12
1. Notulen/acties:
Nr Wie
.
Notulen / Actie
Muziek commissie (Hetty)
 Geen nieuws, volgende vergadering 26 mei
PR commissie (Ton)
1
2


Is bezig geweest met verspreiden oproep voor nieuwe drummer
Bezig met voorbereiding pr rond jubileum.
Optredens commissie (Ton)
3


Het overleg in Gilze is nuttig geweest maar er is nog niet duidelijk of er iets uit de samenwerking komt
Annrieke coordineert Carat; 29 augustus is hiervoor een extra repetitie.
4
Geluid commissie (Ton)
 Nieuw materiaal is besteld. Wordt in augustus geleverd. We krijgen er een avond begeleiding bij. Kosten
5
Financiën (Jan)
waarschijnlijk € 2600, dus € 1400 subsidie en € 1200 uit eigen vermogen.


6
Ton, Joost
7
De vrijwillige bijdrage is geen groot succes.
Kosten en opbrengsten voor bijvoorbeeld een optreden worden door Jan als totaalpost op de begroting
gezet om het overzichtelijker te houden..
Dirigent (Ton)
 Evaluatie is op 2 juni gepland.
Combo (Harriët)

De drummer van de band van Dré (Xander) komt in elk geval tot aan het jubileum optreden drummen en
overweegt om ook daarna te blijven.
Kledingcommissie
8
Er wordt binnenkort over plannen voor besteding van het geld gesproken.
9
Harriët
11
Diverse Activiteiten (Hetty/Harriët)


Site

15
Geen nieuws
Zieken

16
Mooi aanbod voor opruimen bij Eurosjopper
Rabo clubactie: aanmelden voor 1 juli.
Geen mededelingen
Fondsen werving

Geen nieuws
18
Repetities
19
Jubileum


22
23 Joost
24
Geen nieuws
Hetty meldt dat ‘haar’ Henri het geluid en licht kan doen bij het jubileumconcert en ook na afloop dj kan
zijn.
Visie koor 2016-2021
Geen mededelingen
Tien gouden regels. Een paar reacties op de site, maar niet veel.
Buma/Stemra
Aan Kenny zal onze visie duidelijk gemaakt worden bij het evaluatiegesprek. Voorstel is dus:
voortaan officiele partijen of arrangement door Kenny volgens de regels..
1
Nr Wie
.
Notulen / Actie
Rondvraag
 We moeten nog eens goed nadenken over wat we wel en niet willen met de choreografie. Misschien
een keer opnemen en met koor opnamen bekijken om het effect te bekijken en te zien wat wel en wat
niet werkt. En draagvlak te creeren. De commissie denkt er over..
2. Besluitenlijst
Nr.
1
Datum
Besluit
27-2-2014
Taakverdeling bestuur:
Wat:
Wie:
Bestuursrol:
Voorzitter
Vice Voorzitter
Ton
Joost
Secretaris
Joost
Penningmeester
Jan
Bestuurslid
Hetty
Bestuurslid
Harriët
Commissie afgevaardigde:
Muziek
Hetty
Optreden
Ton
PR
Ton
Choreografie
Harriët
Kleding
Hetty
Geluid
Ton
Andere taken:
Dirigent
Ton
Combo
Harriët
Bank
Verzekeringen
Site / KvK / KCZB
Contact Vurherd
Activiteiten (Nirwana, feesten,
Garderobe)
Attentie kaarten
2
19-5-2015

Jan
Jan
Joost
Joost
Hetty/Harriët
Harriët
Geen besluiten
2
Download