Middelie, 7 mei 2007 - Waterlandse Evenementen

advertisement
15 mei 2008.
Het eerste een Open Podium op 28 oktober 2007
in het kerkje van Middelie was een groot succes!
Acht ensembles en solisten traden op voor een
volle kerk met een zeer gevarieerd programma
populair-klassieke en klassieke muziek.
OPROEP
Wie wil er graag optreden voor publiek in een
Oud-Hollands Kerkje?
Dat kan weer op zondag 26 oktober 2008! Dan organiseert de culturele
commissie van de Stichting Kerk Middelie voor de 2e keer een
muziek-middag voor beoefenaars van klassieke muziek.
Muzikanten van alle leeftijden kunnen reageren om als instrumentaal solist of
als ensemble gedurende maximaal 20 minuten op te treden.
Deelname is bedoeld voor redelijk gevorderde beoefenaars van alle soorten
klassieke muziek. Gevorderden met enige jaren ervaring zowel als
(ex)professionele muzikanten zijn ook van harte uitgenodigd te reageren.
Voor instrumentale begeleiding, b.v. piano, kan eventueel worden gezorgd.
Verzoeke dit bij inschrijving kenbaar te maken. Er is een uitstekende piano
beschikbaar.
De commissie zal vooraf met de deelnemers overleggen over de gewenste
faciliteiten en over de uit te voeren muziekstukken en repetities..
Afhankelijk van het aantal en de kwaliteit van de deelnemers zal een speelschema worden samengesteld. Instrumenten, muziekkeuze of de duur van de
uitvoering kunnen daarbij ook een rol spelen.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Wilt u deelnemen? Aarzel niet en stuur of mail bijgaand formulier ingevuld naar
Stichting Kerk Middelie t.a.v. Ton van der Wegen, Edammerdijkje 26, 1472 GD
Middelie.
Bel voor informatie naar Ton van der Wegen, 0299 621730.
We horen u graag spelen!
Met vriendelijke groet,
Stichting Kerk Middelie.
Ton van der Wegen
Deelnameformulier voor Muziekdag in het Kerkje van Middelie
op zondag 28 oktober 2007.
DATUM: ………………………..
NAAM:………………………………………………..(SOLIST OF KONTAKTPERSOON)
ADRES:……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
POSTCODE/WOONPLAATS:………..…………………………………………………………….
TEL.NR.:……………………………………MOB:………….…………………………………………..
EMAIL:……………………………………………………………………………………………………….
________________________________________________________
A. IK BEN SOLIST JA
(INDIEN AL BEKEND)
NEE
(ALS NEE GA NAAR B.)
IK SPEEL MUZIEK VAN ……………………………………………………
EN WEL …………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
IK HEB …JAAR ERVARING, EERDER OPGETREDEN JA
NEE
IK ZOU GRAAG BEGELEIDING HEBBEN VAN EEN ………………………........
(NEEM Z.S.M. KONTAKT OP MET DE ORGANISATIE, TEL: 0299 621730).
_______________________________________________________
B. WIJ SPELEN IN EEN ENSEMBLE MET ……… PERSONEN
ONZE INSTRUMENTEN ZIJN …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
WIJ SPELEN AL ………….
(INDIEN AL BEKEND)
(MAANDEN, JAREN)
SAMEN.
WIJ SPELEN MUZIEK VAN ...………………………………………
EN WEL ....…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Stuur of mail naar Ton van der Wegen, Edammerdijkje 26, 1472 GD te Middelie
tel: 0299 621730 – [email protected]
Download