Total cost of ownership “kosten van een stoomsysteem”

advertisement
Total cost of ownership
“kosten van een stoomsysteem”
Ing. C. de Greef
Energy Technology Services BV
1
Ing. C. de Greef (Kees)
! HTS Scheepswerktuigkunde C
! 8 jaar WTK grote vaart
! 10 jaar stoominstallaties bij Krachtwerktuigen /
KW2
! Sinds 2002 zelfstandig onder E.T.S.
! Laatste 20 jaar alleen “stoom”
2
Energy Technology Services BV
! Sinds 2002, sinds 2008 BV met 4 mensen
! Samen > 70 jaar stoom ervaring
! Werkzaamheden
!
!
!
!
!
!
Advies
Aankoop begeleiding
Inspecties, quick scans
Voorlichting, training & opleidingen
NL, europa en wereldwijd
Cargill, Siemens, Norit, Lloyds, Kraft, Coca Cola
3
Total Cost of Ownership 2009
Sterk afhankelijk van
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Capaciteit van systeem
opbouw systeem
belasting systeem
soort bedrijf
financiële bedrijfsvoering
Stoom is grondstof productieproces
T.C.O. in €/ton
Standaard voorbeelden
Overzicht
!
Voorbeeld 1: berekening in 4 stappen
1. 
2. 
3. 
4. 
!
Op basis van alléén gasverbruik
+ overige grondstoffen
+ onderhoud en personeel
+ financiën
Voorbeeld 2: grote verschillen mogelijk!
Voorbeeld 1
! Uitgangspunten: standaard ketel
!
!
!
!
!
!
!
!
3 treks vuurgangvlampijpketel (bj 2000)
Stoomdruk 10 bar (g)
Verwarmd oppervlak = 250 m2
Capaciteit = 8.000 kg/h
Géén warmteterugwinning (Eco)
8.000 bedrijfsuren per jaar
Gemiddelde belasting ca. 50%
Stand. Groningen aardgas (31.652 kJ/m3o)
Stap 1 - brandstof
! Brandstofkosten
!
!
!
!
!
!
!
Energieketel in * Rendement = Energieketel uit
m30 brandstof * H0 * ηketel = mstoom * vw
m30 brandstof = mstoom * vw / (H0 * ηketel)
1 ton stoom = ca. 83 m30 aardgas
Gasprijs € 0,30/ m30
Stoomprod.= Gasverbruik * H0* ηketel / vw
= (2.656.000 * 31.652 * 0,89) / 2.340
= ca. 32.000 ton/jaar
! Kosten per ton stoom = € 24,90
!
Stap 2
! Overige grondstoffen:
!
!
!
Water
Chemicaliën t.b.v. waterbehandeling
Elektriciteit
Stap 2 - water
! Aanname
!
!
!
!
retourcondensaat
retourpercentage
spuipercentage
kosten water
= zuiver water + energie
= 33% stoomproductie
= 10% suppletiewaterverb.
= € 1,50 /m3
! Waterbehandeling
!
!
kosten ontharding = € 0,35 /m3
kosten chem.
= € 0,25 /m3
Stap 2 - water
! Leidingwater voor 1 ton stoom = 0,737 m3
! Kosten water en chem. per ton stoom:
!
!
!
0,737 * € 1,50 leidingwater
0,737 * € 0,35 ontharden
0,737 * € 0,25 chemicaliën
! Kosten per ton stoom = € 1,55
Stap 2 - elektriciteit
! Elektriciteit
!
!
Opgesteld vermogen
E-Kosten € 0,065 /kWh
= 20 kW
! Elektriciteitsverbruik:
!
!
draaiuren * elektriciteitsverb. = 160.000 kWh
Elektriciteitskosten
= € 10.400,--
! Kosten per ton stoom
= € 0,36
Stap 2 - gaskosten spuiverlies
!
!
!
!
Spuiverlies
Spuiverlies gas/jaar
Spuiverlies per jaar
Kosten per ton stoom
= ca. 2.000 ton/jaar
= ca. 58.000 m30
= ca. € 17.000
= € 0,59
Stap 2 - kostenplaatje
!
!
!
!
!
Brandstof
Water + chemicaliën
Elektriciteit
Aardgaskosten spuiverlies
Totaal per ton stoom
= € 24,90
= € 1,55
= € 0,36
= € 0,59
= € 27,70
Stap 3 - onderhoud
!
!
!
!
!
!
!
Keuring
Keuringklaar
SCIOS-inspectie
Branderonderh.
Controle water
Onderh. Onth.
Totaal (1)
= € 750 per 2 jaar
= € 3.500 per 2 jaar
= € 600 per 2 jaar
= € 600 per jaar
= in prijs chemicaliën
= in prijs water
= € 3.025 per jaar
Stap 3 - onderhoud
! Kosten per jaar (in % van de investering):
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Ketel
Ontgasser
Stoomleidingwerk
Condensaatsysteem
Gebouw
1%
2%
2%
5%
2%
=€
=€
=€
=€
=€
2.200
600
2.000
7.000
2.000
Totaal (2)
= € 13.800
Totaal onderhoud (1+2)
= € 16.825
Personeel 0,3 fte * € 60.000 = € 18.000
Totaal per jaar
= € 34.825
Kosten per ton stoom = € 1,06
Stap 1 + 2 + 3
!
!
!
!
!
!
Brandstof
Water + chemicaliën
Elektriciteit
Aardgaskosten spuiverlies
Onderhoud + personeel
Kosten per ton stoom
= € 24,90
= € 1,55
= € 0,36
= € 0,59
= € 1,06
= € 28,46
Stap 4 financiën
Aanname investering
! Ketel
! Brander + besturing
! Ontgasser + install.
! Stoomleidingwerk
! Condensaatsysteem
! Gebouw
! Totale investering
!
= € 220.000
= € 100.000
= € 30.000
= € 100.000
= € 140.000
= € 100.000
= € 690.000
Stap 4 - afschrijving
! Afschrijving:
!
!
Technisch
10-30 jaar
Boekhoudkundig 5-10 jaar
! Stel financiële afschrijving op 8 jaar
! Afschrijving per jaar
= € 86.250
! Kosten per ton stoom = € 2,98
Stap 4 - rentederving
!
!
!
!
Investering
Vermogenskostenvoet
Financieringskosten
Kosten per ton stoom
= € 690.000
= 10%
= € 69.000 per jaar
= € 2,31
Stap 4: Total Cost of Ownership
!
!
!
!
!
!
!
!
Aardgas
Water en chemicaliën
Elektriciteit
Gaskosten spuiverlies
Onderhoud + personeel
Afschrijving
Rentederving
T.C.O. per ton stoom
=
=
=
=
=
=
=
=
€ 24,90
€ 1,55
€ 0,36
€ 0,59
€ 1,06
€ 2,98
€ 2,31
€ 33,75
Voorbeeld 1
!
!
!
!
Aardgas
Grondstoffen
Onderhoud + pers.
Financiering
=
=
=
=
ca. 75 %
ca. 5 %
ca. 5 %
ca. 15 %
Voorbeeld 2
! Uitgangspunten :
! Twee ketels identiek aan voorgaande
! 1 ketel stand-by
! 2.000 productie-uren per jaar
! Gemiddelde belasting 4.000 kg/h
Voorbeeld 2 - stoomprijs
! Kosten per ton stoom = € 74,-! Waarvan:
Aardgas
Grondstoffen
Onderhoud + personeel
Financiering
= ca. 35 %
= ca. 5 %
= ca. 10 %
= ca. 50 %
! Stoomprijs voorbeeld 1
= € 33,75
!
!
!
!
Even een paar vragen!
!
!
!
!
!
!
Wat is de capaciteit van de nieuwe ketel?
Zo klein mogelijk !!
Stand-by ketel noodzakelijk?
Meestal niet !!
Besparen op apparatuur?
Rendementverhoging vs investering !!
Even een paar vragen!
Besparen op onderhoud?
Hoe betrouwbaar houdt u uw installatie?
Besparen op personeelsbezetting?
Besparen op uren of op kennis en
interesse?
! Houd uw T.C.O. zo laag mogelijk
!
!
!
!
Vragen?
[email protected]
26
Download