Algemeen Hoe voorkomt Armstrong natte kasten

advertisement
Algemeen
De kunst van het bevochtigen is dit zo snel mogelijk te doen in een zo kort mogelijke afstand. Daarnaast behoort
een luchtbehandelingsinstallatie geen bacteriën aan de lucht toe te voegen. Stilstaand water in een
luchtbehandelingsinstallatie is vragen om bacteriegroei (natte kasten).
Hoe voorkomt Armstrong natte kasten ?
Een Armstrong stoombevochtiger mengt stoom met lucht en geen condensaat met lucht. Door condensatie van de
aangevoerde stoom dient de stoombevochtiger dit te drogen. Vandaar de droogkamer voor de regelklep. Ook is een
Armstrong stoombevochtiger uitgerust met een goede regelklep. De stoom welke de regelklep gepasseerd is, is in
druk gedaald en daarmee in temperatuur. Door warmte uitwisseling met de stoom vóór de regelklep wordt de stoom
licht oververhit, zodat er sprake is van absoluut droge stoom. Deze warmte uitwisseling vindt plaats in de
bevochtiger en in de verwarmde spreidingbuis.
De verwarmde spreidingbuis verwarmt de lucht in zijn directe omgeving en koelt daarna weer af tot nagenoeg
dezelfde temperatuur als vóór het bevochtigen. Deze verwarmde lucht neemt sneller de stoom op.
Waarom een verwarmde spreidingbuis ?
Armstrong levert zowel verwarmde als onverwarmde spreidingbuizen. Indien we stoom hebben die in een centrale
ketel wordt opgewekt heeft deze een druk die hoger is dan de atmosferische. In deze situatie is het raadzaam om
een spreidingbuis te selecteren met mantelverwarming.
In de mantel bevindt zich stoom met een druk van 0,3 – 4 bar (e) met een daarbij behorende temperatuur van
107 oC – 151,8 oC. (zie rode pijlen in onderstaande tekening). In de binnenste buis heerst een nagenoeg
atmosferische druk met een bijbehorende temperatuur van ca. 100 oC (zie gele pijlen). Door dit positieve
temperatuur verschil zal er in de binnenste buis geen condensatie optreden en brengen we hierdoor absoluut droge
stoom in.
Als laatste heeft Armstrong veel nadruk gelegd op het model van de spreidingbuis (zie onderstaande schets). Door
de uitstroming van de stoom tegen de luchtrichting in te plaatsen komen lucht en stoom met de verwarmde mantel in
aanraking waardoor de stoom gemakkelijker in de lucht wordt opgenomen.
HygroTemp B.V. ● Edvard Munchweg 25 ● 1328 MA Almere
T +31 (0)36-5383020 ● F +31 (0)36-5377551 ● E [email protected] ● www.hygrotemp.nl
Rabobank 12.89.89.521 ● BTW nr. NL8180.80.784.B01 ● K.v.K. 39099501
Energetische aspecten
Bij het selecteren van de juiste bevochtiger is het energetisch aspect een belangrijk criterium. Zaken waar
men rekening mee dient te houden zijn:
1. Drogen van de stoom
Indien de stoom niet gedroogd wordt alvorens het in de lucht wordt ingebracht zal een niet
berekenbaar mengtraject ontstaan. Maatregelen om droge de stoom in te blazen zijn stoomdroger,
verwarmde spreidingbuis, blokkeringthermostaat.
2. Juiste opname traject
Indien het vocht neerslaat in de kast vergroot dit het gevaar op bacteriegroei. Wanneer het vocht
niet tijdig in de lucht is opgenomen kan dit bijvoorbeeld neerslaan op een achter de bevochtiger
geplaatst filter waardoor naast de vervuiling ook de luchtweerstand zal toenemen.
3. Goed gedimensioneerde regelklep
De regelklep is een belangrijk onderdeel van de complete regeling. Wanneer deze niet juist
gedimensioneerd is kan men een instabiele regeling krijgen. Eén van de kenmerken van een
goede stoom regelklep is de keuze van de juiste regelverhouding.
4. Terug voeren van condensaat
Indien stoom zijn warmte afgeeft ontstaat er condensaat. De Armstrong bevochtigers zijn zodanig
ontworpen dat het condensaat via een condensaatnet terug gevoerd kan worden waardoor
energie bespaard wordt.
5. Mantelverwarming spreidingbuis
Door de mantelverwarming wordt de lucht plaatselijk opgewarmd. Hierdoor vindt een geringe
temperatuur verhoging plaats. Doordat de lucht in het bevochtigings seizoen doorgaans ook wordt
verwarmd, is hier dus geen sprake van een verlies. In het koelseizoen geeft deze
mantelverwarming wel een verlies. Per situatie kunnen we de exacte opwarming alsmede de
hoeveelheid energie (Watts) berekenen, de praktijk is echter dat dit zelden meer is dan 0,4 oC.
Voor kritische situaties adviseert Armstrong niet af te stappen van de verwarmde spreidingsbuis
maar voorzieningen te treffen om gedurende dit seizoen de mantelverwarming af te sluiten.
HygroTemp B.V. ● Edvard Munchweg 25 ● 1328 MA Almere
T +31 (0)36-5383020 ● F +31 (0)36-5377551 ● E [email protected] ● www.hygrotemp.nl
Rabobank 12.89.89.521 ● BTW nr. NL8180.80.784.B01 ● K.v.K. 39099501
Download