Resveratrol uit rode wijn helpt bij de preventie van Alzheimer Co

advertisement
het doSsier
Resveratrol uit rode wijn
helpt bij de preventie van Alzheimer
14
Uit een recente dierstudie blijken de curatieve eigenschappen van resveratrol. Bij muizen die een fysiologische
dosis resveratrol gedurende 45 dagen kregen gesuppleerd, verminderde de vorming van amyloïde plaque
significant. In de hypothalamus nam de amyloïde plaque af met 90%, in het striatum met 89% en in de
mediale cortex met 48%. De onderzoekers geven aan dat neurodegeneratieve aandoeningen bij de mens
waarschijnlijk verminderd en vertraagd kunnen worden door resveratrol vanwege de bescherming tegen oxidatieve stress en de verminderde vorming van bèta-amaloïde plaque. <<
Karuppagounder SS, Pinto JT, Xu
H, et al. Dietary supplementation
Resveratrol wordt onder andere gevonden in rode wijn, rode druiven, pruimen, cacao, pinda’s en granaatappel. Daar-
with resveratrol reduces plaque
naast zijn er ook supplementen verkrijgbaar met een mix van salvestrolen waarin het resveratrol zich in een krachtige
pathology in a transgenic model of
natuurlijke synergie presenteert. Zie voor meer informatie de monografie salvestrolencomplex verschenen in magazine
Alzheimer's disease. Neurochem
Van Nature nr. 10, najaar 2008. http://www.vannature.nl/index.php?objectID=238. (Redactie).
Int. 2009 Feb;54(2):111-8. Epub
2008 Nov 8.
Co-enzym Q10, vitamine E en selenium
bij ernstige psoriasis
Psoriasis is een chronische huidaandoening die verschillende uitingsvormen heeft. In
deze gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie werden twee ernstige vormen van
psoriasis behandeld, erythrodermische psoriasis (gegeneraliseerde psoriasis) en arthritis
psoriatica (gewrichtspsoriasis). Bij erythrodermische psoriasis is meer dan 70% van de
huid bedekt met psoriasisplekken en arthritis psoriatica is een aandoening die op een
reumatische gewrichtsaandoening lijkt.
In totaal werden 58 patiënten met ernstige psoriasis opgenomen in een ziekenhuis en behandeld volgens het
conventionele protocol. Naast de conventionele therapie werd de helft van de groep gedurende 30-35 dagen,
behandeld met co-enzym Q10 (50 mg/dag), vitamine E (alfa-tocoferol 50 mg/dag) en selenium (48 mcg/dag)
opgelost in sojalecithine. De andere groep kreeg in die periode alleen sojalecithine. Na de behandeling bleek
de groep die de suppletie had gekregen significant minder symptomen van psoriasis te hebben en waren de
markers voor oxidatieve stress genormaliseerd. <<
Kharaeva Z, Gostova E, De Luca C, et al. Clinical and biochemical effects of coenzyme
het Dossier
Metabool syndroom
Verscheidene epidemiologische studies toonden in het verleden al een associatie tussen
een matige rode wijnconsumptie en een lagere incidentie van de ziekte van Alzheimer.
Resveratrol bleek uiteindelijk een potente inhoudstof die verdere studies rechtvaardigde.
Resveratrol behoort tot de salvestrolen, stoffen die de plant aanmaakt ter bescherming
tegen omgevingsinvloeden. Inmiddels is bekend dat resveratrol voor de mens verschillende
gezondheidsbevorderende eigenschappen heeft. De ziekte van Alzheimer is een ziektebeeld
waarbij de hersenen verschrompelen en er op vele plaatsen plaquevorming optreedt.
Q(10), vitamin E, and selenium supplementation to psoriasis patients. Nutrition. 2009
Mar;25(3):295-302. Epub 2008 Nov 28.
6
Van Nature nr. 14 - 2009
7
Download