Middeleeuwen - Geschiedenis2punt0

advertisement
Middeleeuwen
• Tijd van Monniken en Ridders
500 tot 1000
Middeleeuwen
Einde van het Romeinse Rijk en de
invallen van de Germanen
RIDDERS!
• http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/2
0050614_middeleeuwen07
Middeleeuwen
FRANKISCHE RIJK
MEROVINGERS
KAROLINGERS
Clovis
Pepijn Karel
______|_________|_________|_________|__________|__________|________
500
600
700
800
900
1000
De doop van Clovis
Middeleeuwen
Frankische Rijk
800
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip
/20060508_kareldegrote01
Middeleeuwen
Definities van feodaliteit
• Feodaliteit = leenstelsel (= smalle
definitie)
• Leenstelsel = vazalliteit
• Opdracht leenstelsel:
Middeleeuwen
kerstening
Middeleeuwen
het klooster
Middeleeuwen
Een vroeg middeleeuws domein
Paragraaf 5.2
Kerstbomen en paaseieren.
Verspreiding van het Christendom
• Groot deel Oud-Romeinse Rijk Christelijk.
• Geloof werd verder verspreid door
missionarissen.
• Bonifatius en Willibrord waren de
missionarissen voor Nederland.
Waarom is Bonifatius vermoord.
• Hakte heilige bomen van de Germanen
om.
• Vertelde dat hun geloven niet bestonden.
• Zij zouden in de hel komen.
• Radbord verkoos de hel.
Bonifatius
• http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/2004
0130_bonifatius01
• http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/2004
0130_bonifatius02
Vermenging van culturen.
• Germanen wilde hun tradities en feesten
houden.
• De kerk gaf de tradities en feesten een
nieuwe betekenis.
Voorbeelden
• Kerstmis(geboorte van Jezus) en de
midwinterfeesten
• Kerstboom (teken van blijvende leven in
de winter)
• Pasen = paaseieren, teken van
vruchtbaarheid.
De geestelijkheid
• De kerk was zeer machtig:
– Iedereen was zeer gelovig
– Zij konden lezen en schrijven
(Bijna iedereen was analfabeet).
– De geestelijken hielpen vaak bij het bestuur.
– De kerk bezat veel grond.
Monniken en nonnen
• Leven afgezonderd van de samenleving.
Het klooster
• http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/2003
0623_klooster01
• http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/2003
0623_klooster02
Opbouw van de Kerk
5.4 en 5.5
Download