- The Heart Failure Policy Network

advertisement
Oproep tot actie
Hartfalen (HF) is een vergeten aandoening die in slechts enkele landen deel uitmaakt van het
beleid voor de aanpak van hart- en vaatziekten. Bovendien wordt hartfalen vaak gezien als
een verloren zaak – terwijl juist een goede diagnose en zorg een enorm verschil kunnen maken
voor de resultaten van de patiënt, onnodig lijden kunnen voorkomen en de kosten voor de
gemeenschap kunnen terugbrengen.
Gelet op het snel toenemende aantal mensen met HF zijn toekomstgerichte strategieën
dringend noodzakelijk om de lasten van HF voor de gemeenschap te verminderen en ervoor te
zorgen dat iedereen met HF de best mogelijke diagnose en zorg krijgt.
We doen een beroep op Europese regeringen om zich in te zetten voor de verbetering van
de levenskwaliteit van mensen met HF door zich te richten op de volgende belangrijke acties:
Maak van HF een nationale prioriteit
 1: Nationale HF-strategieën met meetbare doelen
Elk land zou HF als een belangrijke aandoening moeten zien bij de aanpak van hart- en vaatziekten
en chronische aandoeningen.
 2: Bewustwordingscampagnes voor het publiek
Ministeries van volksgezondheid moeten samenwerken met openbare gezondheidsinstanties,
verenigingen van professionals en patiëntenorganisaties om de symtomen van HF te leren
herkennen en patiënten aan te moedigen om de juiste behandeling te zoeken.
 3: Planning van middelen op basis van feitelijke gegevens
Ministeries van volksgezondheid moeten investeren in betrouwbare systemen voor het verzamelen
van gegevens om verbeteringen te begeleiden die het grootste verschil zullen maken in de
resultaten van patiënten en de beschikbare middelen zo goed mogelijk te besteden.
Zorg voor tijdige diagnose en preventie voor de risicogroep
 4: Professionele training
Alle zorgverleners die te maken hebben met mensen die een groot risico lopen op HF zouden
specifieke training moeten krijgen in HF-diagnose en –beheer.
 5: Beschikbaarheid en vergoeding van diagnose-onderzoeken
Nationale gezondheidszorgstelsels zouden moeten voorzien in de vergoeding van in richtlijnen
aanbevolen diagnoses en in ruime beschikbaarheid daarvan in ziekenhuizen en relevante
maatschappelijke voorzieningen.
Verstrek multidisciplinaire, persoonsgerichte zorg
 6: Een standaard-HF-protocol dat voldoet aan klinische richtlijnen
Ongeacht waar ze in behandeling zijn moet aan alle HF-patiënten hoogwaardige zorg geboden
worden door een multidisciplinair team dat onder leiding staat van een specialist.
 7:
Een speciale contactpersoon voor de nazorg
Patiënten die in een ziekenhuis zijn opgenomen wegens HF moeten bij vertrek uit het ziekenhuis het
volgende meekrijgen:
* Een duidelijk ontslagplan gebaseerd op de individuele behoeften en omstandigheden van de
patiënt
* Een speciale contactpersoon voor de nazorg
* Binnen 2 weken na ontslag een afspraak met een HF-specialist.
 8:
Persoonsgerichte behandelplannen gericht op verbetering van de levenskwaliteit
Aan alle HF-patiënten moet een persoonlijk zorgplan voor de lange termijn aangeboden worden om
hen te helpen zelf hun aandoening onder controle te houden.
Investeer in mensen en middelen in de eerstelijnszorg
 9: Personeelsplanning in eerstelijnszorg
Regeringen moeten de bestaande professionele capaciteit in de eerstelijnszorg bekijken om ervoor
te zorgen dat er gespecialiseerde professionals beschikbaar zijn voor uitgebreide zorg voor mensen
met HF.
Alle verpleegkundigen moeten getraind worden in HF en zo nodig moet HF-verpleegkundige een
officieel erkend beroep worden.
 10: Investeer in innovatieve middelen die zelf behandelen bevorderen
Regeringen zouden moeten investeren in de invoering van middelen die patiënten mogelijk in staat
stellen zichzelf te behandelen en vermijdbare ziekenhuisopnames te verminderen (bijvoorbeeld
apparaten om patiënten te monitoren).
Ondertekend door de leden van het Heart Failure Policy Network
Download